neu-hau-qua-cua-dan-so-dong-va-tang-nhanh

Hậu quả của dân số đông và tăng nhanh

Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả sau + Về kinh tế: tốc độ phát triển của dân số nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế, làm kìm hãm sự phát triển kinh tế; việc sử dụng nguồn lao động lãng phí và hiệu quả. + Xã hội: gây sức […]

Read More