Top tài liệu

Hội nghị người lao động là dịp tốt nhất để các người lao động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Dưới đây Diễn văn khai mạc hội nghị người lao động

BAN TỔ CHỨC ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH

TUYÊN BỐ LÝ DO

Kính thưa quí vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Hội nghị !

Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Liên đoàn Lao Động Quận 1 về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 20… theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ……………………………………………………………………………………….. đồng thời kiểm điểm những mặt làm được và chưa làm được trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

Được sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty ………………………………………………………………………………………..  tổ chức Hội nghị Người lao động năm 20…

Đó là lý do của Hội nghị hôm nay.

____________

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đến dự Hội nghị hôm nay, thay mặt Ban tổ chức chúng tôi hết sức vui mừng và trân trọng được đón tiếp:

+ Đại diện LĐLĐ Quận 1:

– Ông/Bà ……………………………..………………………………….

+ Đại diện Ban Giám đốc:

– Ông/Bà ……………………………..………………………………….

+ Đại diện các phòng ban, phân xưởng, chi nhánh:

– Ông/Bà …………………………..………………………………….

– Ông/Bà ……………………………..………………………………….

Hội nghị cũng nhiệt liệt chào mừng …….. đại biểu là anh/chị/em công nhân lao động công ty về tham dự.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh.

____________

GIỚI THIỆU CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Để điều khiển chương trình Hội nghị, Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tịch đoàn hôm nay gồm có:

1- Ông (Bà) ………………………………………………………………….

Giám đốc Công ty

2- Ông (Bà) ……………………………………………………………….…

Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ban Tổ chức giới thiệu Thư ký Hội nghị:

1- Ông (Bà) …………………………………………………………………

2- Ông (Bà) …………………………………………………………………

Thay mặt Ban tổ chức, đề nghị Hội nghị cho một tràng pháo tay chào mừng Chủ tịch đoàn và Thư ký Hội nghị.

Kính mời Chủ tịch đoàn và Thư ký Hội nghị lên vị trí làm việc và thay mặt Ban tổ chức tôi xin trao quyền điều khiển Hội nghị cho Chủ tịch đoàn. Xin cám ơn.

____________

 NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

Kính thưa Hội nghị !

Nhằm tổng kết đánh giá những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã thực hiện được và kiểm điểm những mặt tồn tại trong năm qua, đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới, thay mặt Chủ tịch đoàn trân trọng kính mời:

– Ông (Bà) ……………………………………………………………………. Giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty năm 20… và Phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 20…..   Trân trọng kính mời.

(Sau khi đọc báo cáo xong)

Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời:

– Ông (Bà) …………………………………………………………………… Chủ tịch Công đoàn Công ty – trình bày Báo cáo tình hình hoạt động, phong trào của Công đoàn cơ sở Công ty năm 20…. và phương hướng hoạt động năm 20….

____________

THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Kính thưa Hội nghị !

Qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Công ty năm 20…… Phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 20….. và  Báo cáo tình hình hoạt động, phong trào Công đoàn cơ sở Công ty năm 20…. và phương hướng hoạt động năm 20…. Thay mặt, Chủ tịch đoàn đề nghị các đại biểu công nhân lao động của Công ty đóng góp, phát biểu ý kiến về:

+ Các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động.

+ Nội dung dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể (nếu có).

+ Nội dung dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế trả lương, trả thưởng liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (nếu có).

____________

BIỂU QUYẾT NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Kính thưa Hội nghị !

Như vậy, Hội nghị đã thảo luận xong. Nếu đại biểu không còn ý kiến gì khác; thay mặt Chủ tịch đoàn xin lấy biểu quyết như sau:

– Đại biểu nào nhất trí với Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 20… và Phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 20…..  của Công ty xin biểu quyết bằng cách giơ tay (……%). Cám ơn các đại biểu.

– Đại biểu nào nhất trí với Báo cáo tình hình hoạt động, phong trào Công đoàn cơ sở Công ty năm 20…  và phương hướng hoạt động năm 20…. xin biểu quyết bằng cách giơ tay (……%). Cám ơn các đại biểu.

– Đại biểu nào nhất trí với  Phương án:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Xin biểu quyết bằng cách giơ tay (……%). Cám ơn các đại biểu.

____________

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO

Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời:

– Ông (Bà)……………………………………………………………………

Liên đoàn Lao động Quận 1 phát biểu ý kiến chỉ đạo (nếu có đến tham dự).

Thay mặt Chủ tịch đoàn, trân trọng kính mời:

– Ông (Bà)……………………………………………………………………

Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến, trân trọng kính mời.

Tiếp theo chương trình kính mời:

– Ông (Bà)……………………………………………………………………

Thư ký Hội nghị lên thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 20…. Kính mời.

 ____________

Kính thưa Hội nghị !

Như vậy, chúng ta hoàn thành xong chương trình Hội nghị người lao động năm 20…..Thay mặt Chủ tịch đoàn, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị.

Cám ơn các đại biểu đến tham dự. Chúc các đại biểu sức khỏe và thành công.

********

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.