Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ của mình mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ của mình – Đề số 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc đời đưa đẩy bạn. Nếu không có được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Đấng Sáng Tạo sẽ thắp sáng con đường bạn đi. Vận may của cả đời bạn, cánh cửa của những ước mơ đang mở ra. Con đường dẫn tới mục đích sống có thể xuất hiện trước bạn bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi đã xác lập được mục đích sống mạnh mẽ và đã phát triển được nguồn hy vọng lớn lao, niềm tin sâu sắc, lòng tự tôn, thái độ sống tích cực, lòng dũng cảm, tính kiên cường, khả năng thích nghi và những mối quan hệ tốt, bạn không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. Trên con đường vươn tới thành công, bạn phải nắm bắt từng cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có lòng dũng cảm và sự quyết tâm để vươn lên.

Một trong những khẩu hiệu của tôi tại Tổ chức Life Without Limbs là “một ngày mới, một cơ hội mới”. Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình.

(Trích Sống cho điều ý nghĩa hơn – Nick Vujicic, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015, tr. 89 – 90)

Câu 1. Nêu nội dung và đặt nhan đề cho văn bản trên. (0,5 điểm)

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt, thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản. (0,5 điểm)

Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào về câu nói: “Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn”? (1,0 điểm)

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? (1,0 điểm)

Đáp án

1. – Nội dung chính của văn bản:

+ Để theo đuổi và đạt được ước mơ, chúng ta phải hành động.

+ Trên con đường vươn tới thành công, phải nắm bắt từng cơ hội.

+ Hãy tạo ra khẩu hiệu bằng các hành động thực tiễn.

– Đặt nhan đề cho văn bản:

+ Một ngày mới, một cơ hội mới.

+ Sức mạnh của hành động.

(Thí sinh có thể lựa chọn các phương án trên hoặc đặt một số nhan đề khác phù hợp với nội dung của văn bản).

2. – Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

– Thao tác lập luận chính: Bình luận

3. Giải thích câu nói: “Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn”:

+ Câu nói khẳng định vai trò, ý nghĩa của trở ngại, thử thách trên con đường đi đến thành công của mỗi người. Thông thường, theo thói quen suy nghĩ của nhiều người thì khó khăn, thử thách là rào cản khiến con người khó đạt được mục đích. Tuy nhiên, câu nói đã cho thấy: trở ngại, khó khăn cũng là cơ hội giúp con người phát huy năng lực bản thân, đạt được thành công và khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

+ Câu nói đã thể hiện cách suy nghĩ, và thái độ sống tích cực: lạc quan, có niềm tin, bản lĩnh, ý chí và lòng quyết tâm… để biến trở ngại thành cơ hội.

4. Học sinh có thể rút ra thông điệp ý nghĩa nhất khác nhau nhưng phải kiến giải lựa chọn của mình một cách hợp lý và thuyết phục.

Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ của mình – Đề số 2

I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện theo yêu cầu:

Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc đời đưa đẩy bạn. Nếu không có được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Đấng Sáng Tạo sẽ thắp sáng con đường bạn đi. Vận may của cả đời bạn, cánh cửa của những ước mơ đang mở ra. Con đường dẫn tới mục đích sống có thể xuất hiện trước bạn bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi đã xác lập được mục đích sống mạnh mẽ và đã phát triển được nguồn hy vọng lớn lao, niềm tin sâu sắc, lòng tự tôn, thái độ sống tích cực, lòng dũng cảm, tính kiên cường, khả năng thích nghi và những mối quan hệ tốt, bạn không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. Trên con đường vươn tới thành công, bạn phải nắm bắt từng cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có lòng dũng cảm và sự quyết tâm để vươn lên.

Một trong những khẩu hiệu của tôi tại Tổ chức Life Without Limbs là “một ngày mới, một cơ hội mới”. Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường – chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình.

(Trích Sống cho điều ý nghĩa hơn – Nick Vujicic, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, điều quan trọng nhất để biến ước mơ thành hiện thực là gì? (0,5 điểm)

Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào về câu nói: “Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn”? (1,0 điểm)

Câu 4. Một trong những khẩu hiệu của Tổ chức Life Without Limbs là “một ngày mới, một cơ hội mới”. Còn bạn, bạn chọn khẩu hiệu nào cho mình? Lí giải ngắn gọn sự lựa chọn đó. (1.0 điểm)

Đáp án

1. Phương thức biểu đạt: Nghị luận 0.5
2. Theo tác giả, điều quan trọng nhất để biến ước mơ thành hiện thực là: phải hành động để nắm bắt cơ hội. 0.5
3. Hiểu câu nói “Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn”:

Câu nói khẳng định vai trò, ý nghĩa của trở ngại, thử thách trên con đường đi đến thành công của mỗi người: trở ngại, khó khăn cũng là cơ hội giúp con người đúc kết nhiều kinh nghiệm, phát huy năng lực bản thân, đạt được thành công và khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

(Chấp nhận cách diễn đạt tương tự)

1.0
4. – Khẩu hiệu của bản thân (0.5): Hs chọn khẩu hiệu là danh ngôn, châm ngôn (có thể tự đặt ra khẩu hiệu có ý nghĩa)

– Lí giải sự lựa chọn (0.5): nêu tác dụng, ý nghĩa cụ thể của khẩu hiệu; không nói chung chung.

1.0

 

Đọc hiểu Để theo đuổi ước mơ của mình – Đề số 3

” Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc đời đưa đẩy bạn. Nếu ko có được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Đấng sáng tạo sẽ thắp sáng con đường bạn đi. Vận may của cả đời bạn, cánh cửa của những ước mơ. Con đường dẫn tới mục đích sống có thể xuất hiện trước bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả khi đã xác lập được mục đích sống mạnh mẽ và đã phát triển được nguồn hy vọng lớn lao, niềm tin sâu sắc, lòng tự tôn, thái độ sống tích cực, lòng dũng cảm, tính kiên trì, khả năng thích nghi với những mối quan hệ tốt, bạn không chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. Trên con đường vươn tới thành công, bạn phải nắm bắt từng cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có lòng dũng cảm và sự quyết tâm để vươn lên. Một trong những khẩu hiệu của tôi tại tổ chức Life Without Limbs là:” Một ngày mới, một cơ hội mới”. Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường- chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình.” 

(Trích” Sống cho điều ý nghĩa hơn”- Nick Vujicic, NXB. Tổng hợp Tp.HCM,2015,trang 89-90) 

Câu 1: Xác định PTBĐ chính của văn bản.

Câu 2: Nêu nội dung và đặt nhan đề cho văn bản trên.

Câu 3: Bạn hiểu thế nào về câu nói:” Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn”?

Câu 4: Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa đối với bạn? Vì sao?

Đáp án

1, Nghị luận

2, Nội dung: lời khuyên của tác giả về thái độ sống nắm bắt cơ hội sống, can đảm, bản lĩnh và kiên trì, không ngại khó ngại khổ để thành công và đạt được ước mơ của mình từng ngày bằng chính sự nỗ lực và cố gắng

Nhan đề: Một ngày mới, một cơ hội mới

3.

Câu nói “Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn” là một câu nói chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Trên con đường chinh phục ước mơ của mình, mỗi người chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn gian khổ. Những khó khăn ấy rèn giũa con người trở nên mạnh mẽ và học được những bài học để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Qua những thất bại và thử thách, con người được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục con đường chinh phục ước mơ của mình ở 1 tầm cao mới.

4, Thông điệp có ý nghĩa nhất của em đó chính là “Một ngày mới, một cơ hội mới”. Mỗi ngày mới đến, con người có thêm cơ hội để làm những việc mình yêu thích và theo đuổi con đường ước mơ của mình. Quan trọng nhất là mỗi người phải biết nắm bắt, trân trọng từng giây từng phút trôi qua và tận dụng nó vào những việc thực sự quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.