Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Lời mẹ dặn, có lần tôi nói dối mẹ mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đọc hiểu Lời mẹ dặn, có lần tôi nói dối mẹ – Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Có  lần tôi nói dối mẹ

Hôm sau tưởng phải ăn đòn

Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn

Ôm tôi hôn lên mái tóc

– Con ơi trước khi nhắm mắt

Cha con dặn con suốt đời

Phải làm một người chân thật

– Mẹ ơi chân thật là gì?

Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

– Con ơi một người chân thật

Thấy vui muốn cười cứ cười

Thấy buồn muốn khóc là khóc

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

(Trích Lời mẹ dặn – Phùng Quán)

1. Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ?

2. Theo lời mẹ dặn, thế nào là một người chân thật?

3. Em có đồng tình với ý kiến của tác giả trong hai dòng

“Yêu cứ bảo là yêu

Ghét cứ bảo là ghét”

Đáp án

1. Phương thức biểu đạt sử dụng trong đoạn thơ: tự sự, biểu cảm

2. Theo lời mẹ dặn, người chân thật là người không che giấu cảm xúc của mình, biết cách bộc lộ, thể hiện cảm xúc của mình.

3. Yêu và ghét là những trạng thái cảm xúc của con người đối với người, sự vật xung quanh. Theo quan điểm của tác giả, yêu cứ phải thổ lộ, ghét ai phải nói ra em thấy không hoàn toàn đồng ý. Với một ai đó, khi được người khác yêu quý họ sẽ cảm thấy rất vui, nhưng nếu bị ghét họ sẽ cảm thấy buồn phiền, suy nghĩ và đôi khi làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người.

Đọc hiểu Lời mẹ dặn, có lần tôi nói dối mẹ – Đề số 2

Đọc đoạn trích:

“… Có lần tôi nói dối mẹ

Hôm sau tưởng phải ăn đòn

Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn

Ôm tôi hôn lên mái tóc

-Con ơi trước khi nhắm mắt

Cha con dặn con suốt đời

Phải làm một người chân thật

-Mẹ ơi chân thật là gì?

Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

-Con ơi một người chân thật

Thấy vui muốn cười cứ cười

Thấy buồn muốn khóc là khóc

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm đao doạ giết

Cũng không nói ghét thành yêu…”

(htttp://www.thivien.net, Lời mẹ dặn, Phùng Quán)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Trong đoạn trích, người cha trước khi nhắm mắt đã dặn con điều gì?

Câu 3: Nêu hiệu quả của việc sử dụng biện pháp tu từ trong những dòng thơ sau:

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu.

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với quan điểm trong hai câu thơ: Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét không? Vì sao?

Đáp án

Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ tự do

Câu 2: Trong đoạn trích, người cha trước khi nhắm mắt đã dặn con: Suốt đời phải làm một người chân thật.

Câu 3:

– Biện pháp tu từ:

+ Điệp cú pháp: Dù ai… Cũng không…

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: ngon ngọt nuông chiều

– Hiệu quả:

+ Tạo được sự nhịp nhàng, cân đối cho câu thơ

+ Nhấn mạnh quan điểm sống chân thật

Câu 4: 

(Có thể trả lời: đồng tình/ không đồng tình. Lí giải hợp lý thuyết phục).

Đồng tình, vì đó là quan điểm sống chân thật, mà quan điểm sống chân thật là quan điểm sống đúng đắn, có ý nghĩa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.