Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Một nhành xuân mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đọc hiểu Một nhành xuân – Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi : 

Năm 20 của thế kỷ 20 

Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người 

Nước đã mất. Cha đã làm nô lệ. 

Ôi những ngày xưa… Mưa xứ Huế 

Mưa sao buồn vậy, quê hương ơi! 

Ngẩng đầu lên, không thấy mặt trời 

Đất lai láng những là nước mắt… 

Có lẽ vậy thôi… Tôi đã trôi như con thuyền lay lắt 

Trên dòng sông mù sương 

Tôi đã khô như cây sậy bên đường 

Đâu dám ước làm hoa thơm trái ngọt 

Tôi đã chết, lặng im, như con chim không bao giờ được hót 

Một tiếng ca lảnh lót cho đời 

Nếu chậm mùa xuân ấy, em ơi! 

( Một nhành xuân – Tố Hữu ) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.

Câu 2: Hình ảnh mặt trời và nước mắt tượng trưng cho điều gì ?

Câu 3: Xác định biện pháp tu từ trong 7 đoạn thơ cuối.

Câu 4: Cụm từ ” có lẽ vậy thôi ” thể hiện điều gì trong lí tưởng, tình cảm của nhân vật trữ tình ?

Đáp án

Câu 1. 

PTBĐ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2.

– Mặt trời: Tượng trưng cho tự do, ánh sáng của lí tưởng của cuộc sống tươi đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho sự thương đau, mất mát, của cuộc sống tối tăm.

Câu 4.

Biện pháp tu từ : so sánh

Câu 3.

Cụm từ “có lẽ vậy thôi…..em ơi!” diễn tả tư tưởng buông xuôi, phó mặc cho số phận;là trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Đọc hiểu Một nhành xuân – Đề số 2

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi phía dưới:

Năm 20 của thế kỉ 20

Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người

Nước đã mất. Cha đã làm nô lệ.

Ồi những ngày xưa… Mưa xứ Huế

Mưa sao buồn vậy, què hương ơi!

Ngẩng đầu lên, không thấy mặt trời

Đất lai láng những là nước mắt…

Có lẽ vậy thôi… Tôi đã trôi như con thuyền lay lắt

Trên dòng sông mù sương

Tôi đã khô như cây sậy bên đường

Đâu dám ước làm hoa thơm trái ngọt

 Tôi đã chết, lặng im, như con chim không bao giờ được hót

Một tiếng ca lảnh lót cho đời

Nếu chậm mùa xuân ấy, em ơi!

(Một nhành xuân, Tố Hữu)

Câu 1. Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào?

Câu 2. Nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh mặt trời và nước mắt trong đoạn thơ.

Câu 3. Cụm từ “Có lẽ vậy thôi” thể hiện điều gì trong tư tưởng, tình cảm của nhân vật trữ tình?

Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhất được thể hiện trong 7 dòng thơ cuối?

Đáp án

Câu 1. Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2. Ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh:

– Mặt trời: Tượng trưng cho tự do/ ánh sáng của lí tưởng/ cuộc sống tươi đẹp.

– Nước mắt: Tượng trưng cho sự thương đau/ mất mát/ nô lệ/ lẩm than/ cuộc sống tối tăm.

Câu 3. Cụm từ Có lẽ vậy thôi diễn tả tư tưởng buông xuôi, phó mặc cho số phận/ an phận; trạng thái chán nản, tuyệt vọng.

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhất: So sánh.

Tác dụng: Thể hiện rõ tình trạng mất phương hướng, mất niềm tin và mơ ước, sống vô nghĩa, lay lắt của nhân vật trữ tình “tôi” khi chưa gặp được mùa xuân của lí tưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.