Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Nước Đức trở thành một đống hoang tàn mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đọc hiểu Nước Đức trở thành một đống hoang tàn – Đề số 1

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0 điềm)

Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu sau:

Nước Đức trở thành một đống hoang tàn sau Chiến tranh Thế giới Thu hai. Khi ấy, có hai người Mỹ đến hỏi chuyện một người dân Đức vẫn đang sống dưới hầm trú đạn. Sau khi đi khỏi, hai người đã có cuộc trò chuyện với nhau trên đường.

Một người hỏi:

– Anh nghĩ người Đức có thể tái thiết đất nước được không?

Người kia trả lời:

– Họ hoàn toàn có thể.

– Sao anh có thể khẳng định như thế?

Thay vì câu trả lời, bạn anh hỏi ngược lại:

– Anh có nhìn thấy họ đặt thứ gì trên bàn dưới tầng hầm u tối đó không ?

– Một bình hoa.

– Phải, trong hoàn cảnh khốn khó mà vẫn không quên hoa tươi, tôi tin chắc họ có thể xây dựng lại đất nước từ đống hoang tàn

Còn giữ lấy một bông hoa trong ngục tói tức là còn nuôi dưỡng chút niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Ngỡ là hão huyền nhưng trong lúc khó khăn nguy cấp nhất, đó chính là động lực để thúc đẩy con người vượt qua sự nghiệt ngã cùa đời sống. Chỉ cần không nhụt chí, vẫn giữ được tinh thần lạc quan cởi mở thì ta có thể trèo lên khỏi vực thẳm. Thái độ tích cực chính là dòng suối mát lành và ánh sáng hy vọng.

(Hạt giống tâm hồn – Nghệ thuật sang tạo cuôc sống, NXB Tồng hợp Thành phố Hồ Chi Minh, 2014 tr 136)

Câu 1: (0.5 điểm) Xác định vai xã hội của các nhân vật tham gia hôi thoại trong câu chuyện trên.

Câu 2: (0.5 điểm) Có mấy lượt lời trong cuộc hội thoại giữa hai người Mỹ?

Câu 3: (1.0 điểm) Xét theo mục đích nói, câu “Anh có nhìn thấy họ đặt thứ gì trên bàn dưới tầng hầm u tối đó không?” thuộc kiểu câu nào?

Câu 4: (1.0 điểm) Hình ảnh bình hoa nơi nguc tối trong câu chuyện có ý nghĩa gi?

Đáp án

1 Vai xã hội của các nhân vật tham gia hội thoại: ngang hàng. 0.5
2 Có 6 lượt lời. 0.5
3 Xét theo mục đích nói, câu “Anh có nhìn thấy họ đặt thứ gì trên bàn dưới tầng hầm u tối đó không?” thuộc kiểu câu nghi vấn. 1.0
4 Hình ảnh bình hoa nơi ngục tối là biểu tượng của tinh thần lạc quan. 1.0

 

Đọc hiểu Nước Đức trở thành một đống hoang tàn – Đề số 2

Nước Đức trở thành một đống hoang tàn sau Thế chiến thứ hai. Khi ấy, có hai người Mĩ đến hỏi chuyện một người dân Đức vẫn đang sống dưới hầm trú đạn. Sau khi đi khỏi, hai người đã có cuộc trò chuyện với nhau trên đường.

Một người hỏi:

– Anh nghĩ người Đức có thể tái thiết đất nước hay không?

Người kia trả lời:

– Họ hoàn toàn có thể.

– Sao anh có thể khẳng định như thế? Thay vì câu trả lời, bạn anh hỏi ngược lại:

– Anh có nhìn thấy họ đặt thứ gì trên bàn dưới tầng hầm u tối đó không?

– Một bình hoa.

– Phải, trong hoàn cảnh khốn khó mà vẫn không quên hoa tươi, tôi tin chắc họ có thể xây dựng lại đất nước từ đống hoang tàn.

Còn giữ lấy một bông hoa trong ngục tối tức là còn nuôi dưỡng chút niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Ngỡ là hão huyền nhưng trong lúc khó khăn nguy cấp nhất, đó chính là động lực để thúc đẩy con người vượt qua sự nghiệt ngã của đời sống. Chỉ cần không nhụt chí, vẫn giữ được tinh thần lạc quan cởi mở, thì ta có thể trèo lên khỏi vực thẳm. Thái độ tích cực chính là dòng suối mát lành và ánh sáng hi vọng.

(Trích Hạt giống tâm hồn – nghệ thuật sáng tạo cuộc sống, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014, tr. 136)

Câu 1. Trong câu chuyện trên, hai người Mĩ một người dân Đức ở đâu?

Câu 2. Tại sao từ chiếc bình hoa dưới tầng hầm, một trong hai người Mĩ lại tin rằng người Đức có thể tái thiết đất nước sau chiến tranh?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: Thái độ tích cực chính là dòng suối mát lành và ánh sáng hi vọng.

Câu 4. Qua câu chuyện trên, anh/chị rút ra bài học gì về thái độ ứng xử trước những khó khăn, thử thách?

Đáp án

Câu 1. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ của hai người Mĩ với người dân Đức đang sống dưới hầm trú đạn.

Câu 2. Từ chiếc bình hoa dưới tầng hầm, một trong hai người Mĩ tin rằng, người Đức có thể tái thiết đất nước sau chiến tranh vì đó là hình ảnh thể hiện sức sống, tinh thần lạc quan, niềm hi vọng vào tương lai.

Câu 3. Biện pháp nghệ thuật: so sánh.

– Tác dụng: tạo nên cách diễn đạt giàu hình ảnh, mang ý nghĩa sâu sắc.

Câu 4. Học sinh có thể trình bày ý kiến theo nhiều cách nhưng cần diễn đạt theo các mức sau:

– Nêu bài học ứng xử trước khó khăn, thử thách.

– Trình bày lí giải lí do rút ra bài học ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.