Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Sách đưa đến cho người đọc mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đọc hiểu Sách đưa đến cho người đọc – Đề số 1

ĐỌC HIẾU (3 ĐIẾM)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

… Nói tới sách là nói tôi trí khôn của loài người, nó là kết tinh thành tựu văn minh mà hàng bao thế hệ tích luỹ truyền lại cho mai sau. Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, vê những đất nước và những dân tộc xa xôi.

Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những quy luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hoá, những truyền thống, những khát vọng.

Sách, đặc biệt là những cuốn sách văn học giúp ta hiểu biết vẽ đời sổng bên trong tâm hồn của con người, qua các thời kì khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những khát vọng và đấu tranh của họ. Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đổng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự.

Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng. Ta đồng ý với lời nhận xét mà cũng là một lời khuyên bảo chí lí của M. Gorki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vì thế, mỗi chúng ta hãy đọc sách, cố gắng đọc sách càng nhiều càng tốt.

(Bàn về việc đọc sách, Nguồn: Internet)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử đụng trong trích đoạn trên.

Câu 2. Đoạn trích tập trung vào vấn đề chủ yếu nào?

Câu 3. Vì sao tác giả bài viết lại cho rằng: “Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình”?

Câu 4. Thông điệp nào từ đoạn văn có ý nghĩa quan trọng nhất với anh/chị?

Đáp án

Câu 1. Phương thức nghị luận. (0,5 điểm)

Câu 2. Đoạn văn tập trung bàn về tác dụng của sách và việc đọc sách. (1 điểm)

– Nêu đủ 2 ý trên. (1 điểm)

– Nêu được 1 ý. (0,5 điểm)

– Trả lời sai hoặc không trả lời. (0 điểm)

Câu 3. Tác giả cho rằng: “Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình”, vì:

– Sách giúp con người tự nhận thức về mình: hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này.

– Sách giúp con người nhận thức về cuộc sống con người: Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người, phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự.

– Nêu đủ 2 ý trên. (1 điểm)

– Nêu được 1 ý. (0,5 điểm)

– Trả lời sai hoặc không trả lời. (0 điểm)

Câu 4. Nêu một thông điệp quan trọng từ văn bản (0,5 điểm)

Có thể chọn một trong những câu quan trọng trong đoạn như:

– Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng.

– “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

– “Mỗi chúng ta hãy đọc sách, cố gắng đọc sách càng nhiệu càng tốt”.

– Chọn được một thông điệp hợp lí và diễn đạt gọn, trong sáng. (0,5 điểm)

– Chọn được nhưng diễn đạt chưa thật trong sáng. (0,25 điểm)

– Câu trả lời không rõ ràng, không thuyết phục hoặc không trả lời. (0 điểm)

Đọc hiểu Sách đưa đến cho người đọc – Đề số 2

ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu

” Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những qui luật của nó,hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử,văn hóa, những truyền thống, những khát vọng.

(…) Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi ngườit rong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng”.

(Trích bài viết của Trần Thanh Đạm. Sách giáo viên Ngữ văn 10 tập 2, trag 134)

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 3. Nêu ít nhất hai ví dụ cụ thể để làm rõ ý trong câu văn “Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng”.

Câu 4. Từ đoạn trích trên, anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 1/2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của mình về việc đọc sách của các bạn trẻ ở nước ta hiện nay.

Đáp án

Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích: những lợi ích của việc đọc sách ( 0,5 điểm)

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính: nghị luận (0,5 điểm)

Câu 3: HS nêu được ít nhất 02 ví dụ cụ thể để minh chứng cho điều tác giả viết trong câu văn đã dẫn. (1,0 điểm)

Câu 4: Ở câu này, giám khảo chấm điểm linh hoạt: chỉ cho điểm tối đa khi học sinh viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả , từ ngữ, ngữ pháp. Học sinh trình bày suy nghĩ của mình với thái độ chân thành, nghiêm túc, hợp lý, thuyết phục. Có thể theo định hướng sau:

– Thực trạng của việc đọc sách trong giới trẻ của nước ta hiện nay:nhiều bạn yêu thích việc đọc sách nhưng cũng còn nhiều bạn không quan tâm đến sách, hoặc đến với sách với thái độ thiếu nghiêm túc

– Nguyên nhân của tình trạng trên.

– Giải pháp.

– Bài học bản thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.