Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Sống chết mặc bay mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đề Đọc hiểu Sống chết mặc bay

Đọc đoạn trích sau: 

      Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X. (a) thuộc phủ X. (b) xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.

        Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm.

          Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.

                                            (Trích Sống chết mặc bay, Phạm Duy Tốn, Ngữ văn 7, tập 2)

1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

2. Xác định các từ láy trong đoạn trích.

3. Tìm trong đoạn trích các câu đặc biệt.

4. Qua đoạn trích, hình ảnh thiên nhiên và con người hiện lên như thế nào?

Chú thích: (a), (b) Nguyên văn in: XXX.

Đáp án

1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: tự sự.

2. Các từ láy: tầm tã, bì bõm, lướt thướt, xao xác, cuồn cuộn

3. Các câu đặc biệt:

+ Gần một giờ đêm.

+ Than ôi!

+ Lo thay!

+ Nguy thay!

4. Hình ảnh thiên nhiên và con người hiện lên hết sức cụ thể:

– Mưa gió dữ dội, đê sắp vỡ.

– Những người dân hộ đê làm việc liên tục từ chiều đến gần một giờ đêm. Họ bì bõm dưới bùn lầy, dầm mưa gội gió, nhọc nhằn, chống chọi với thiên nhiên một cách tuyệt vọng.

-> Cảnh tượng tương phản khiến tác giả lo lắng, thốt lên xót xa, đau đớn trước tình thế tuyệt vọng của người dân lúc này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *