Tổng hợp Bộ đề Đọc hiểu Sự tích các loài hoa hay nhất. Tuyển tập, sưu tầm các đề Đọc hiểu Sự tích các loài hoa đầy đủ nhất giúp bạn đọc hiểu nội dung bài nhanh nhất.

Đọc hiểu Sự tích các loài hoa – Đề số 1

Sự tích các loài hoa

Ngày xưa, chỉ ở thiên đường mới có hoa, còn trên mặt đất chưa có loài hoa nào. Mãi về sau, nhận ra thiếu sót ấy, Trời mới sai Thần Sắc Đẹp vẽ hoa cho các loài cây. Vẽ xong, Thần muốn tặng hương cho chúng nhưng lại không mang đủ hương cho tất cả. Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

Thần hỏi hoa hồng:

– Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

– Con sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài.

Thần liền tặng hoa hồng làn hương quý báu. 

Gặp hàng râm bụt đỏ chót, Thần hỏi:

– Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

– Con sẽ khiến ai cũng phải nể mình. Cái đám hoa dong riềng kia không dám khoe sắc, đọ tài với con nữa. – Râm bụt trả lời.

Nghe vậy, Thần bỏ đi. Đi mãi, tặng gần hết bình hương, gặp hoa ngọc lan, Thần lại hỏi:

– Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

Ngọc lan ngập ngừng thưa:

– Con cảm ơn Thần. Nhưng xin Thần ban tặng cho hoa cỏ ạ.

Thần ngạc nhiên hỏi:

– Hoa nào cũng muốn có hương thơm. Lẽ nào người không thích?

– Con thích lắm ạ. Nhưng con đã được ban cho làn da trắng trẻo, lại ở trên cao. Còn bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát đất. Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.

Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan, Thần Sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa.

(Theo IN-TƠ-NÉT)

Dựa vào nội dung bài văn, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Thần Sắc Đẹp quyết định ban tặng hương thơm cho những loài hoa như thế nào? Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A. Cho những loài hoa đẹp nhất

B. Cho hoa hồng và hoa ngọc lan

C. Cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo

D. Cho loài hoa biết cảm ơn Thần

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:

Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”:

Thông tin Trả lời
Nếu có hương thơm, hoa hồng sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài. Đúng / Sai
Hoa râm bụt được Thần Sắc Đẹp tặng làn hương quý báu. Đúng / Sai
Hoa cỏ là loài hoa có tấm lòng thơm thảo. Đúng / Sai
Thần Sắc Đẹp ban tặng cho hoa ngọc lan hương thơm ngọt ngào. Đúng / Sai

Câu 4: Câu trả lời của ngọc lan thể hiện tấm lòng thơm thảo như thế nào?

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A.  Ngọc lan nhường quà tặng của Thần cho loài hoa khổ hơn mình.

B.  Ngọc lan muốn chia sẻ hương thơm của mình cho muôn loài.

C.  Ngọc lan không muốn Thần ban tặng hương thơm cho mình.

D.  Ngọc lan muốn mình có hương thơm đặc biệt nhất.

Trả lời

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Tấm lòng thơm thảo

Câu 3: Khoanh đúng mỗi câu được 0.5 điểm

Thông tin Trả lời
Nếu có hương thơm, hoa hồng sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài. Đúng / Sai
Hoa râm bụt được Thần Sắc Đẹp tặng làn hương quý báu. Đúng / Sai
Hoa cỏ là loài hoa có tấm lòng thơm thảo Đúng / Sai
Thần Sắc Đẹp ban tặng cho hoa ngọc lan hương thơm ngọt ngào Đúng / Sai

Câu 4: Đáp án A

Đọc hiểu sự tích các loài hoa – Đề số 2

Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Sự tích các loài hoa

Ngày xưa, chỉ ở thiên đường mới có hoa, còn trên mặt đất chưa có loài hoa nào. Mãi về sau, nhận ra sai sót ấy, trời mới sai Thần Sắc Đẹp vẽ hoa cho các loài cây. Vẽ xong, Thần muốn tặng hương cho chúng nhưng lại không mang đủ hương cho tất cả. Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

Thần hỏi hoa hồng:

– Nếu có hương thơm ngươi sẽ làm gì?

– Con sẽ nhờ chị Gió mang tặng cho muôn loài.

Thần liền tặng hoa hồng làn hương quý báu.

Gặp hàng râm bụt đỏ chót, Thần hỏi :

– Nếu có hương thơm người sẽ làm gì?

Râm bụt trả lời :

– Con sẽ khiến ai cũng phải nể mình.

Nghe vậy, Thần bỏ đi. Đi mãi, tặng gần hết bình hương, gặp hoa ngọc lan, Thần lại hỏi :

– Nếu có hương thơm ngươi sẽ làm gì?

Ngọc lan ngập ngừng thưa :

– Con cảm ơn Thần. Nhưng xin Thần ban tặng cho hoa cỏ ạ.

Thần ngạc nhiên hỏi :

– Hoa nào cũng muốn có hương thơm. Lẽ nào ngươi không thích ?

– Con thích lắm ạ. Nhưng con đã được ban cho làn da trắng trẻo, lại ở trên cao. Còn bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát đất. Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình dẫm lên.

Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan. Thần Sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa. 

Câu 1. Thần Sắc Đẹp quyết định ban tặng hương thơm cho những loài hoa như thế nào?

A. Những loài hoa có tên thật đẹp và sang trọng

B. Những loài hoa có vẻ ngoài đẹp nhất, rực rỡ nhất

C. Những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

D. Những loài hoa có nguồn gốc, dòng dõi cao quý

Câu 2. Theo em, tại sao Thần Sắc Đẹp lại quyết định như vậy?

A. Vì đó là quy định ở trên thiên đường

B. Vì Thần Sắc Đẹp không mang đủ hương cho tất cả

C. Vì Thần Sắc Đẹp muốn các loài hoa phải thi tài, phải ganh đua nhau khoe sắc để có được mùi hương mà mình mong muốn.

D. Vì Thần Sắc Đẹp sợ các loài hoa sẽ đẹp và thơm hơn mình.

Câu 3. Câu trả lời của Hoa Hồng thể hiện tấm lòng thơm thảo như thế nào?

A. Biết mang đến niềm vui và hạnh phúc cho muôn loài.

B. Biết gìn giữ và bảo vệ mùi hương của mình.

C. Biết gìn giữ và bảo vệ tấm lòng thơm thảo của mình.

D. Xứng đáng là chúa tể của các loài hoa

Câu 4. Câu trả lời của Ngọc Lan thế hiện tấm lòng thơm thảo như thế nào?

A. Tấm lòng thanh khiết, trinh bạch

B. Biết nhường nhịn và chia sẻ cho những cuộc đời khó khăn hơn mình.

C. Biết gìn giữ và bảo vệ tấm lòng thơm thảo của mình.

D. Biết âm thầm tỏa hương dù chẳng ai chú ý đến mình

Câu 5. Vì sao Hoa Râm Bụt không được Thần ban tặng hương thơm?

A. Vì Hoa Râm Bụt thường mọc ngoài bụi rậm là nơi không xứng đáng có được hương thơm.

B. Vì Hoa Râm Bụt có vẻ ngoài xấu xí, không xứng đáng có được hương thơm.

C. Vì Hoa Râm Bụt tính cách kiêu ngạo, ích kỉ và hống hách.

D. Vì tổ tiên của Hoa Râm Bụt có mối thù với Thần Sắc Đẹp

Câu 6. Trong câu: “Thần liền tặng Hoa Hồng làn hương quý báu.” Bộ phận nào là chủ ngữ, bộ phận nào là vị ngữ?

A. CN: Thần liền tặng; VN: Hoa Hồng làn hương quý báu.

B. CN: Thần; VN: liền tặng Hoa Hồng làn hương quý báu.

C. CN: Thần liền tặng Hoa Hồng; VN: làn hương quý báu.

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Trả lời

Câu 1: Đáp án C. Những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

Câu 2: Đáp án B. Vì Thần Sắc Đẹp không mang đủ hương cho tất cả

Câu 3: Đáp án A. Biết mang đến niềm vui và hạnh phúc cho muôn loài.

Câu 4: Đáp án B. Biết nhường nhịn và chia sẻ cho những cuộc đời khó khăn hơn mình.

Câu 5: Đáp án C. Vì Hoa Râm Bụt tính cách kiêu ngạo, ích kỉ và hống hách.

Câu 6: Đáp án B. CN: Thần; VN: liền tặng Hoa Hồng làn hương quý báu.

Cùng Top tài liệu tìm hiểu thêm một số Bài văn mẫu miêu tả loài hoa mà em yêu thích nhé.

Miêu tả loài hoa mà em yêu thích – Tả hoa hướng dương

“Viết về em qua một đóa hướng dương

Mỗi sáng sớm luôn vươn mình trong nắng

Ngẩng cao đầu đến khi mặt trời lặn

Lại rũ người buồn bã giữa bóng đêm”

Hình ảnh những bông hoa và những lời thơ viết về hướng dương đã đi vào trong tâm trí em một cách nhẹ nhàng như thế. Giữa vô vàn sắc hương tuyệt đẹp của thế giới kì diệu những loài hoa, thì em lại thích và yêu lắm những bông hướng dương ấy. Bởi nó không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiêu kì mà còn mang nhiều ý nghĩa thân thương.

Hướng dương là một loài hoa thuộc họ Cúc, thân cây không cao lắm, tầm hơn một mét. Cây luôn hướng về phía mặt trời bởi khi hướng về ánh nắng cây sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn. Thân cây khá to, thường có đốm và có lông cứng. Hướng dương thường được trồng thành hàng trong các vườn hoa, mỗi hàng cách đều nhau, trải dài, thẳng tắp. Lá của nó lớn hơn bàn tay người lớn, xanh rì, đung đưa trong từng đợt gió lướt qua. Những chiếc lá thường mọc so le nhau, phía dưới có hình tim, hai bên mép lá là những hàng răng cưa, hai mặt lá đều có lông trắng.

Đọc hiểu Sự tích các loài hoa

Loài hoa hướng dương thường nở vào dịp tết. Những bông hoa vàng rực, cả vườn hướng dương nhuộm lên mình một màu vàng tươi mới, mỗi bông hoa như một thần mặt trời tỏa nắng và mỉm cười với nhân gian. Hoa có từng cánh mỏng và nhỏ, xếp sát đều nhau, cánh hoa dịu dàng, khi e ấp khi rạng rỡ như nụ cười cô gái tuổi đôi mươi. Ở giữa hoa là nhụy hoa màu nâu sẫm, nó tròn vo như một ánh trăng tròn viên mãn ngày rằm, mỗi nhụy hoa ẩn chứa những hạt mầm của sự sống. Tất cả đã tạo nên vẻ đẹp của sắc hướng dương rực rỡ, kiêu kì mà duyên dáng. Những tia nắng mặt trời xuống tham quan vườn hoa cũng như đang nhảy nhót và trầm trồ trước nhan sắc tuyệt đẹp của mấy chị hướng dương. Vườn hoa trải dài bát ngát, hòa lẫn trong từng đợt gió thì thào mang đến cho con người cảm giác tuyệt diệu, muốn được vuốt ve, chở che và ôm ấp lấy nó. Mẹ em thường dùng hoa hướng dương để trang trí phòng khách và làm quà tặng vào những dịp đặc biệt, những hạt hướng dương cũng thường được sử dụng vào dịp tết.

Hoa hướng dương chính là biểu tượng của sự chân thành, của tình yêu thương ấm áp. Nó còn là biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ, lòng kiên định và niềm tin vào tương lai. Những lúc gặp khó khăn hay mệt mỏi em đều nghĩ về loài hoa hướng dương. Những đóa hoa như là điều đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, khơi gợi cảm xúc và cứu rỗi tâm hồn những ai đang chán nản. Hãy sống như những đóa hướng dương, tỏa hương sắc cho đời, vươn mình mạnh mẽ trước bão giông.

” Hoa hướng dương một mình đứng hiên ngang

Như tên gọi trong màu vàng rực rỡ

Hoa mặt trời vẫn âm thầm hé nở

Từng bông rạng ngời nào sợ bão giông”

Miêu tả loài hoa mà em yêu thích – Tả hoa hồng

Trên đời này có biết bao nhiêu loài hoa đẹp, hoa thơm như hoa ly, hoa cúc,… Nhưng có lẽ đối với em, đẹp nhất vẫn là những đóa hoa hồng đỏ, vị nữ hoàng khiến người ta đắm say.

Vốn dĩ em dành nhiều tình yêu cho hoa hồng như vậy là bởi mẹ em có trồng nguyên một vườn hồng phía sau nhà, em cùng mẹ đã dày công chăm bón chúng từ ngày hoa còn bé bé xinh xinh cho tới tận bây giờ, khi hoa đều đã nở rộ. Thân hoa không cao nhưng cành lá đều mập mạp. Những chiếc lá xanh nổi rõ đường gân chạy dọc dẫn tới đường răng cưa hai bên. Trên cành hồng cũng đầy gai nhọn hoắt, như những người canh gác cầm giáo sắc, sẵn sàng bảo vệ bất cứ lúc nào cho nữ hoàng đầy mĩ lệ.

Thật vậy, hoa hồng mang một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Ngự trên chiếc đài hoa xanh biếc, nó mặc chiếc váy xếp từ tầng tầng lớp lớp cánh đỏ rực rỡ. Mỗi buổi sớm, khi màn đêm còn chưa tan hẳn, hoa hồng soi mình trên những giọt sương mai lấp lánh, để rồi không lâu sau, người ta sẽ đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt từ những đóa hồng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời đầy kiêu sa.

Hoa hồng vườn nhà em đã nở hết rồi. Nguyên một khoảng vườn phủ một màu đỏ thật xinh đẹp. Em yêu hoa hồng lắm, vì nó đã cống hiến mình để làm đẹp cho cuộc sống mà!

Miêu tả loài hoa mà em yêu thích – Tả hoa sen

Xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản nổi tiếng với hoa anh đào thơ mộng, xứ Ba Lan nổi tiếng với hoa hồng xinh đẹp. Đất nước Việt Nam anh hùng lại tự hào biết bao với quốc hoa dân tộc – hoa sen. Đó là loài hoa mà triệu triệu trái tim, ai cũng yêu cũng quý.

Từ những ngày thơ bé, em đã yêu hoa sen qua những lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ – những lời ru, những câu ca dao đã đi cùng năm tháng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác:

“ Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Hoa sen thanh cao biết nhường nào, bùn đen hôi tanh và nhơ nhuốc cũng chẳng thể làm mất đi vẻ thanh cao, bình dị của nó. Trong đầm lầy, hoa sen lặng lẽ đứng đó mà toát lên vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Dọc theo chiều dài của Tổ quốc thân yêu, khắp mọi miền quê từ Nam ra Bắc, ở nơi đâu ta cũng có thể thấy được hình dáng hoa sen kiên cường từ dưới bùn, vươn lên cao như đón nhận những điều tươi đẹp nhất của cuộc sống.

Mỗi mùa hè, cả mặt đầm, mặt ao rộng lớn sẽ phủ đầy những chiếc lá sen xanh mướt, to như muốn hứng trọn những giọt sương long lanh mỗi sớm ban mai. Những búp sen nho nhỏ xinh xắn lấp ló nhô lên. Giữa tấm áo xanh tràn đầy hơi thở cuộc sống, một ngày kia, em ngỡ ngàng nhận ra hoa sen đã nở rộ. Đẹp làm sao những cánh hoa ép sát vào nhau, phơn phớt một màu hồng như má người thiếu nữ thơ ngây!

Hương sen nhè nhẹ, dịu dàng len lỏi, thấm vào lòng người, khoan khoái đến lạ kỳ. Đài sen nằm gọn trong những cánh hoa, chứa biết bao nhiêu hạt gạo trắng muốt. Những hạt gạo đó tượng trưng cho sự sinh nôi, nảy nở, sự phồn thịnh và vững bền.

Hoa sen là quốc hoa của dân tộc Việt Nam, là loài hoa biểu tượng cho con người Việt Nam, đồng thời cũng gắn bó gần gũi với cuộc sống của con người. Hoa sen kiên cường vươn lên từ bùn lầy mà không lấm bẩn, không nhiễm hôi tanh giống như con người Việt Nam hiên ngang, bất khuất, anh hùng vươn lên từ hiện thực cuộc sống khó khăn, từ chiến tranh hung tàn, khốc liệt để chiến đấu và chiến thắng vẻ vang.

Đời này qua đời khác, con người Việt giống như hoa sen, sống thanh cao, trong sạch, đáng quý biết mấy! Hoa sen hòa quyện vào đời sống sinh hoạt thường ngày, trở thành một phần cảu cuộc sống. Ngọt ngào lắm những bát chè hạt sen tự tay bà, tay mẹ, tay chị nấu! Ngọt bùi lắm những hạt cốm xanh cẩn thận gói trong lá sen – thứ đặc sản đã trở thành nét đặc trưng của Làng Vòng đất Hà thành! Và cả những chén trà được pha từ nước sương mai hứng trên lá sen cũng là thú vui tao nhã của bao người thưởng trà.

Ai về thăm chùa Một Cột chắc hẳn sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay ngự trên toà sen, giữa đầm sen thoang thoảng hương. Hình ảnh thanh bình mà đầy tôn nghiêm, khiến mỗi người lướt qua không thể không nghiêng mình thành kính. Thành kính trước Phật Bà nhân ái, linh thiêng và trước cả linh hồn dân tộc. Hoa sen đưa con người ta hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc đời đó là chân – thiện – mỹ, là cả niềm tự hào dân tộc:

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Mai sau, khi tời gian đã qua đi, hoa sen vẫn sẽ mãi tở hương thơm dịu nhẹ của nó khắp mọi miền Tổ quốc. Âm thầm lặng lẽ, hoa sen ủ ấp và giữ gìn những nét đẹp văn hóa tinh thần của cả dân tộc Việt, giữ cả niềm tự hào tha thiết cho những thế hệ trước và nhiều thế hệ sau.

Miêu tả loài hoa mà em yêu thích – Tả hoa đào

Nhà em có một khu vườn nhỏ cạnh nhà. Mẹ em trồng trong đó rất nhiều loài hoa xinh đẹp và rực rỡ khác nhau: hoa cúc, hoa cẩm tú cầu, hoa mười giờ nhỏ bé xinh xinh… Nhưng trong số tất cả, em lại thích nhất là cây hoa đào ở góc vườn – loài hoa của ngày xuân còn vương hơi lạnh mùa đông, mang theo sắc thắm của nắng xuân ấm áp mà nở rộ tỏa hương.

Đọc hiểu Sự tích các loài hoa

Hoa đào là loài hoa được rất nhiều người yêu thích vào mùa xuân, đặc biệt là vào những ngày Tết se lạnh. Sắc hồng thắm của chúng như khiến lòng người thêm rạo rực hân hoan, thêm vui vẻ mong chờ những ngày Tết đến. Hoa đào có rất nhiều loại, mỗi loại lại có sắc màu khác nhau: đào phai với sắc hồng trắng hơi nhạt, đào bích với sắc hồng đậm rực rỡ, đào mốc với thân cây có những vết trắng giống như bị mốc vậy… Còn cây hoa đào ở góc vườn nhà em là đào phai.

Thân cây hoa đào thường không lớn lắm, đặc biệt là đào bích, chỉ có đào mốc là thân khá lớn. Lá hoa đào màu xanh non mơn mở và nhỏ như móng tay người lớn thôi. Nhưng chính những chiếc lá bé tí ấy lại điểm tô lên sắc xanh tươi mát cho cây đào cùng những cánh hoa nhỏ xinh. Em thích nhất chính là nụ hoa đào và bông hoa khi chúng nở rộ. Khi nàng đông rời đi để trả lại đất trời cho nàng xuân ấm áp, khi vạn vật bắt đầu tỉnh giấc sau những ngày đông lạnh giá, đó cũng là lúc những nụ đào xuất hiện trên cành cây khẳng khiu. Những nụ hoa tròn tròn bé xinh nằm rải rác trên cành cây, được những chiếc lá xanh non bao bọc yêu thương đầy chở che.

Và khi thời tiết ấm lên một chút, những nụ hoa ấy sẽ dần bung ra cánh hoa của mình, khoe hương sắc cùng đất trời mùa xuân với vạn vật. Hoa đào không to lắm, mỗi bông hoa trông vô cùng mỏng manh và nhỏ bé. Nhưng đừng coi thường những bông hoa nhỏ xinh ấy, bởi chúng chỉ nở khi đất trời còn se se lạnh, nếu không có chúng thì những ngày Tết sẽ không còn là ngày Tết thực sự nữa. Cánh hoa đào nhỏ như móng tay người lớn, hơi khum khum lại ôm lấy nhụy hoa cùng màu ở giữa. Hoa đào nở không nhiều, chúng thường nở thành từng bông kề sát với nhau tạo thành từng chùm từng chùm rất đẹp mắt.

Mỗi khi gần đến Tết, ra ngoài đường là có thể dễ dàng nhìn thấy những chợ hoa bán đủ loại đào có hình dáng khác nhau: cây cao, cây thấp, cây mới hé nụ, cây đã nở hoa… Người đi mua cũng rất đông khiến cho chợ hoa vô cùng náo nhiệt. Những cây hoa đào thường được cắm ở trong một cái lọ rất to, có cổ cao và dài; chỉ có đào bích là trồng trong chậu mà thôi. Bên trên những cành cây khẳng khiu kia sẽ được giăng mắc những dây đèn nhấp nháy đủ màu cùng những đèn lồng nhỏ trang trí tôn lên vẻ đẹp của những bông hoa đào. Hoa đào khi rụng xuống sẽ rơi đầy trên sàn nhà, giống như một tấm thảm hoa được sắp xếp một cách vô cùng nghệ thuật vậy.

Nhưng khi xuân qua đi thì đào cũng hết. Hè đến mang theo những tia nắng chói chang – thời tiết chẳng mấy phù hợp cho những cành đào khoe sắc nữa, chỉ còn lại thân mình gầy guộc của nó mà thôi. Bởi vậy hàng năm em đều mong những ngày xuân có thể kéo dài hơn một chút để những bông hoa đào có thể ở trên cành lâu hơn.

Em rất thích hoa đào bởi đó là loài hoa chỉ một số nước ở châu Á mới có, là loài hoa mang vẻ đẹp thanh tao giản dị nhưng vẫn khiến lòng người ngẩn ngơ.

Trên đây Toptailieu đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Sự tích các loài hoa. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.