Top tài liệu

Tuyển tập các bài Đọc hiểu Tiểu thuyết suối nguồn mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Đọc hiểu Tiểu thuyết suối nguồn – Đề số 1

Phần I: Đọc hiểu (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

     “Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian.

      Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người.

 Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần gì khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta.”

(Trích tiểu thuyết “Suối nguồn”, Ayo Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174)

Câu 1: Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những đặc điểm nào của người sáng tạo?

Câu 3: Theo anh (chị) việc tác giả khẳng định: Người sáng tạo sống với lao động của chính mình / Anh ta không cần ai khác” có ý nghĩa gì?

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người”? Vì sao?

Đáp án

Câu 1:

* Phương pháp: Đọc, xác định thao tác lập luận chính

* Cách giải:

– Thao tác lập luận chính: so sánh

Câu 2:

* Phương pháp: Đọc, tìm ý

* Cách giải:

– Những đặc điểm của người sáng tạo mà tác giả nhắc đến trong đoạn trích:

+ Làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta

+ Một mình đối mặt với tự nhiên; mối quan tâm là chinh phục tự nhiên

+ Sống với lao động của mình, không cần ai khác

+ Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta

Câu 3:

* Phương pháp: Đọc, phân tích

* Gợi ý:

– Tác giả đề cao, ca ngợi người sáng tạo.

– Đồng thời tác giả muốn nói người sáng tạo luôn có khả năng tự lập, khả năng sáng tạo, có lòng tự trọng cao, không cần dựa dẫm, ỷ lại vào bất kì ai nhằm khẳng định giá trị bản thân bằng chính lao động của mình và để sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa …

Câu 4:

* Phương pháp: Phân tích, bình luận

*Cách giải:

– Học sinh có thể đồng tình, không đồng tình hoặc đồng tình một phần

– Lí giải hợp lí, thuyết phục

Đọc hiểu Tiểu thuyết suối nguồn – Đề số 2

ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

     Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian. 

 Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người. 

Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta. 

(Trích tiểu thuyết Suối nguồn, Ayn Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174) 

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Anh chị hiểu câu:” mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên” như thế nào?

Câu 2. Theo anh chị việc tác giả khẳng định:” loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần- anh ta phải làm ra chúng” có ý nghĩa gì?

Câu 3. Anh chị có đồng tình với ý kiến :”Người sáng tạo sống với lao động của mình, anh ta không cần ai khác”. vì sao?

Đáp án

Câu 1. Câu văn có nghĩa là người sáng tạo là người luôn muốn bứt phá khỏi giới hạn bản thân của mình , họ luôn khát khao chinh phục những điều kì vĩ, lớn lao như việc chinh phục thiên nhiên.

Câu 2. Tác giả muốn nhắn nhủ với người đọc muốn có được một thành quả nhất định nào đấy thì ta chính là người phải tự cố gắng, nỗ lực để làm ra nó chứ đừng bao giờ trông chờ vào bất kì ai mang đến cho chúng ta cái mà mình muốn.

Câu 3. Tôi không đồng tình với ý kiến trên vì cho dù có là người sáng tạo đi chăng nữa thì con người cũng không thể tồn tại độc lập, tách mình ra khỏi cộng đồng, xã hội được. Vì thế , ngoài công việc lao động, con người cũng cần phải sống hòa nhập với cộng đồng , cần sự tương trợ của cộng đồng chứ không thể nói là không cần ai khác được.

Đọc hiểu Tiểu thuyết suối nguồn – Đề số 3

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích: 

     Loài người không được cho sẵn bất cứ cái gì trên mặt đất này. Tất cả những gì anh ta cần – anh ta phải làm ra chúng. Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian. 

     Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người. 

 Người sáng tạo sống với lao động của mình. Anh ta không cần ai khác. Mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta. Kẻ ăn bám sống cuộc đời thứ cấp. Anh ta cần những người khác. Những người khác trở thành động lực chính của anh ta. 

(Trích tiểu thuyết Suối nguồn, Ayn Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174) 

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những đặc điểm nào của người sáng tạo?

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp điệp được sử dụng trong đoạn trích.

Đáp án

Câu 1. Thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích là: thao tác lập luận so sánh/so sánh.

Câu 2. Những đặc điểm của người sáng tạo mà tác giả nhắc đến trong đoạn trích: làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta; một mình đối mặt với tự nhiên; mối quan tâm là chinh phục tự nhiên; sống với lao động của mình, không cần ai khác; mục đích cơ bản của anh ta là chính bản thân anh ta.

Câu 3. 

– Phép điệp được sử dụng ở những câu văn bắt đầu bằng từ: Người sáng tạo…; Kẻ ăn bám….

– Tác dụng: khiến cho lời văn giàu nhạc điệu; nhấn mạnh những đặc điểm khác nhau giữa người sáng tạo và kẻ ăn bám; thể hiện rõ quan điểm, thái độ của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.