Top tài liệu

Câu hỏi:

Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của trường thầy/cô cần có những nội dung cụ thể nào phải điều chỉnh, thay đổi khi thực hiện Chương trình GDPT 2018?

Trả lời:

a. Quy định các nguồn thu được dùng để khoán chi:

– Ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên;

– Các khoản thu phí và lệ phí dịch vụ;

– Các khoản thu từ hoạt động giáo dục đào tạo…

b. Quy định các nội dung chi:

– Tiền công, đặc biệt chú ý tiền công chi trả cho hợp đồng GV khi nhà trường THCS thiếu GV để dạy các môn học và hoạt động giáo dục mới trong CT GDPT 2018;

– Tiền lương và các khoản phụ cấp;

+ Phụ cấp đặc thù phục vụ ngành;

+ Phụ cấp thêm giờ;

– Dịch vụ công cộng;

– Vật tư văn phòng (văn phòng phẩm; công cụ, dụng cụ văn phòng,…);

– Thông tin liên lạc;

– Chi hội nghị (tài liệu, hội trường);

– Công tác phí (chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ,…);

– Chi nghiệp vụ thường xuyên:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường THCSực hiện CTGDPT 2018;

+ Tổ chức thực hiện dạy học 02 buổi/ ngày;

+ Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tăng cường;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM;

+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu;

+ Chi tham quan, thực tế;

+ Chi cho giáo viên mời.

– Chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng xây nâng cao năng lực đội ngũ CBQL, GV theo yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018:

+ Hỗ trợ GV đi dự các lớp bồi dưỡng ngắn ngày;

+ Hỗ trợ GV dự các lớp đào tạo dài ngày.

– Chi mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác theo kế hoạch giáo dục nhà trường;

– Trích lập và sử dụng các quỹ:

+ Quỹ dự phòng ổn định thu nhập;

+ Quỹ khen thưởng;

+ Quỹ phúc lợi;

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

c. Các nội dung khác (tùy theo đặc thù của từng trường).

(Tùy theo đơn vị trường, sở, phòng – inbox để được hỗ trợ)

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.