Động tác ngồi xuống, đứng dậy dùng khẩu lệnh như thế nào?

Trắc nghiệm: Động tác ngồi xuống, đứng dậy dùng khẩu lệnh như thế nào?

A. Có Dự lệnh “Ngồi xuống” và Động lệnh “Đứng dậy”

B. Có Dự lệnh và Động lệnh “Chuẩn bị – Ngồi xuống”

C. Chỉ có Động lệnh “Ngồi xuống” hoặc “Đứng dậy”

D. Có Động lệnh và Dự lệnh “Chuẩn bị – Ngồi xuống”

Đáp án đúng: C. Chỉ có Động lệnh “Ngồi xuống” hoặc “Đứng dậy”

Động tác ngồi xuống, đứng dậy vận dụng để học tập, nghe nói chuyện ở ngoài bãi tập được trật tự, thống nhất. – Động tác ngồi xuống. – Động tác đứng dậy.

Chú ý: – ngồi ngay ngắn, không di chuyển vị trí. – Đứng dậy không cúi người, không chống tay về trước.

Cùng Top tài liệu tìm hiểu về động tác này nhé!

Động tác ngồi xuống, đứng dậy vận dụng để học tập, nghe nói chuyện ở ngoài bãi tập được trật tự, thống nhất.

Chú ý:

– ngồi ngay ngắn, không di chuyển vị trí.

– Đứng dậy không cúi người, không chống tay về trước.

1. Động tác đứng dậy

a) Khẩu lệnh: “ĐỨNG DẬY”;

b) Động tác: Làm 2 cử động

– Cử động 1: Hai chân chéo nhau, hai bàn tay nắm lại chống xuống đất, cổ tay thẳng, lòng bàn tay hướng vào thân người, phối hợp hai chân đẩy người đứng dậy;

– Cử động 2: Chân phải đưa về tư thế đứng nghiêm.

2. Động tác ngồi xuống

a) Khẩu lệnh: “NGỒI XUỐNG”;

b) Động tác: Làm 2 cử động

Động tác ngồi xuống, đứng dậy dùng khẩu lệnh như thế nào?

– Cử động 1: Chân phải bước chéo qua chân trái, gót chân phải đặt ngang 1 phần 2 bàn chân trái;

– Cử động 2: Ngồi xuống ở tư thế 2 chân chéo nhau, hai tay cong tự nhiên, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối, bàn tay trái nắm cổ tay phải, khi mỏi đổi tay. Cán bộ, chiến sĩ nam có thể ngồi ở tư thế 2 chân để rộng bằng vai

Động tác ngồi xuống từ tư thế giữ súng trường CKC, K63

Động tác ngồi xuống

– Khẩu lệnh: “NGỒI XUỐNG”;

– Động tác: Làm 2 cử động

+ Cử động 1: Tay phải xách súng đưa về trước, đặt đế báng súng vào chính giữa trước hai mũi bàn chân, cách gót chân 40 cen-ti-mét (cm), mặt súng hướng vào người; chân phải bước chéo qua chân trái, gót chân phải ngang giữa bàn chân trái;

+ Cử động 2: Ngồi xuống hai chân bắt chéo nhau hoặc hai chân để rộng bằng vai, đưa súng vào vai phải, mặt súng hướng sang phải; tay nắm cổ tay phải, khi mỏi đổi tay

Động tác ngồi xuống từ tư thế mang súng tiểu liên AK:

Động tác ngồi xuống

– Khẩu lệnh: “NGỒI XUỐNG”;

– Động tác: Làm 2 cử động

+ Cử động 1: Tay phải vuốt nhẹ dây súng về nắm ốp lót tay, đưa súng ra khỏi vai thành tư thế xách súng;

+ Cử động 2: Thực hiện theo quy định tại tiểu tiết 2, tiết 2, điểm a, khoản 1 Điều này

3. Động tác đứng dậy từ tư thế mang súng tiểu liên AK:

a) Động tác ngồi xuống

Động tác đứng dậy

– Khẩu lệnh: “ĐỨNG DẬY”;

– Động tác: Làm 3 cử động

+ Cử động 1: Tay phải nắm ốp lót tay dựng súng thẳng lên, chân phải bắt chéo qua chân trái (nếu hai chân để rộng bằng vai), tay trái nắm lại chống xuống đất, lòng bàn tay hướng vào trong, cổ tay thẳng, dùng sức của hai chân và tay trái đẩy người đứng lên, chân phải đưa về vị trí cũ, đồng thời tay phải đưa súng lên trước chính giữa dọc theo thân người, cách ngực 20 cen-ti-mét (cm), tay trái đưa lên nắm ốp lót tay và dây súng trên thước ngắm;

+ Cử động 2: Tay phải rời ốp lót tay về nắm cổ tròn báng súng, hộ khẩu tay hướng lên trên, phối hợp hai tay quay mũi súng xuống dưới, khi xoay tay trái hơi lỏng ra, chuyển hộ khẩu tay lên trên; tay phải đưa về nắm dây súng, ngón cái nằm dọc theo dây súng bên trong, bốn ngón con khép lại bên ngoài, ngón tay trỏ cách khuy đeo dây ở báng 30 cen-ti-mét (cm);

+ Cử động 3: Kết hợp hai tay đưa súng vào vai về tư thế đứng nghiêm.

4. Động tác đứng dậy từ tư thế giữ súng trường CKC, K63

a) Động tác ngồi xuống

Động tác đứng dậy

– Khẩu lệnh: “ĐỨNG DẬY”;

– Động tác: Tay phải nắm ốp lót tay dựng súng thẳng lên, tay trái nắm lại chống xuống đất, chân trái thu về, chân phải bắt chéo qua chân trái (nếu hai chân để rộng bằng vai), dùng sức của hai chân và tay trái đẩy người đứng lên, về tư thế đứng nghiêm giữ súng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *