Trắc nghiệm công dân 12 Bài 7 Quyền tự do dân chủ

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 7 Quyền tự do dân chủ I. NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN GHI NHỚ 1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. a. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ […]

Read More

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 6 Quyền tự do cơ bản

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 6 Quyền tự do cơ bản I. NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN GHI NHỚ 1. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. a. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể […]

Read More

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 3 Bình đẳng trước pháp luật

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 3 Bình đẳng trước pháp luật  Công dân bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau trong một quốc gia đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và […]

Read More

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 2 Vi phạm pháp luật

CHUYÊN ĐỀ 2: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I. NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN GHI NHỚ a. Vi phạm pháp luật. – Là những hành vi không hợp pháp, hành vi trái pháp luật. – Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. – Người vi phạm pháp […]

Read More

Trắc nghiệm công dân 12 Bài 2 Thực hiện pháp luật

CHUYÊN ĐỀ 1 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Yêu cầu chung: Đây là chuyên đề rất quan trọng trong nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nội dung này thường có từ 2-4 câu hỏi Khi ôn tập ở nội dung này, thầy cô đặc biệt […]

Read More

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 Học tập, sáng tạo

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 Học tập, sáng tạo đáp án chi tiết, hay nhất là tài liệu ôn thi tốt nghiệp GDCD THPT 2021. Chúc các bạn ôn thi tốt Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 Học tập, sáng tạo I. NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN GHI NHỚ 1. Quyền học tập của công […]

Read More

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 Các vấn đề xã hội 

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 Các vấn đề xã hội đáp án chi tiết, hay nhất là tài liệu ôn thi tốt nghiệp GDCD THPT 2021. Chúc các bạn ôn thi tốt Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 Các vấn đề xã hội  QUYỀN TỰ DO KINH DOANH Câu 1: Bình đẳng về nghĩa vụ […]

Read More