Hướng dẫn Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 6: Vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động xã hội chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 thuộc bộ sách CTST mới nhất.
Câu 1: Chia sẻ các hoạt động xã hội mà em biết hoặc tham gia. Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng.

Câu trả lời:

1. Chia sẻ các hoạt động xã hội mà em biết hoặc tham gia.

Tên, hình thức hoạt động:

– Lao động công ích

– Truyền thông, vận động

Đối tượng hướng tới:

– Người có hoàn cảnh khó khăn

– Không gian công cộng cần bảo vệ, giữ gìn

Người thực hiện hoạt động:

– Tổ chức, đoàn thể

– Cá nhân/ nhóm

2. Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng.

– Có cơ hội giúp đỡ mọi người

– Thu lại được những kinh nghiệm thực tế

– Phát triển bản thân, trau dồi kĩ năng mềm

– Làm quen thêm bạn mới

Câu 2: Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội. Tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội. Nêu gương và làm gương về hoạt động xã hội để thu hút các bạn, cộng đồng tham gia các hoạt động chung.

Câu trả lời:

1. Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội.

Một số tổ chức cá nhân:

– Chính quyền địa phương

– Hộ gia đình

– Các doanh nghiệp

– Trường học tổ chức đoàn đội

2. Tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.

– Xác định mục đích, đối tượng cần tuyên truyền, vận động.

– Xây dựng nội dung tuyên truyền, vận động.

– Lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp.

-Thực hiện tuyên truyền vận động.

3. Nêu gương và làm gương về hoạt động xã hội để thu hút các bạn, cộng đồng tham gia các hoạt động chung.

– Hiệp sĩ công nghệ thông tin – Nguyễn Công Hùng

– Hiệp sĩ Nguyễn Thảo Vân.

Câu 3: Đóng vai xử lí tình huống.

Câu trả lời:

Đóng vai xử lí tình huống.

– TH1: Sẽ nêu thực trạng môi trường ở địa phương hiện nay và chỉ ra những việc làm của mọi người còn gây ô nhiễm môi trường, và cần đưa ra biện pháp treo băng rôn bảo vệ môi trường để mọi người ý thức cùng nhắc nhở lẫn nhau

– TH2: Nếu lí do tại sao cần lập ra câu lạc bộ này, nhằm mục đích thiện nguyện giúp đỡ mọi người, lan tỏa yêu thương

– TH3: Nêu lên những tấm gương hi sinh vì tổ quốc để lại mẹ già cô đơn, không ai chăm sóc và tuyên truyền mọi người cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ những người đã đóng góp to lớn để chúng ta có cuộc sống ấm no này

– TH4: Nêu hậu quả ô nhiễm môi trường, chỉ ra những chất thải chưa qua xử lí của các doanh nghiệp đó ảnh hưởng rất nặng nề tới môi trường và cuộc sống mọi người xung quanh

Câu 4: Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng.

Câu trả lời:

1. Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng.

Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 6: Vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động xã hội

2. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về văn hoá ứng xử nơi công cộng.

Địa điểm Hình thức ứng xử cần tuyên truyền  Hình thức tuyên truyền
Đền chùa, nhà thờ -Thể hiện thái độ tôn nghiêm.

– Đi nhẹ, nói khẽ.

– Trang phục lịch sự.

– Tạo trang mạng xã hội.

– Tạo biển hướng dẫn có hình ảnh minh hoạ

Nơi sinh hoạt công cộng

 

 

 

 

Rạp chiếu phim

-Bảo vệ tài sản chung.

-Dọn dẹp các đồ dùng đúng nơi quy định sau khi sửdụng.

-Trang phục phù hợp.

 

– Giữ trật tự khi xem phim

-Bỏ rác đúng nơi quy định.

– Phổ biến qua các buổi họp toàn cộng đồng

– Nhân rộng mô hình kiểu mẫu (hướng dẫn học theo mô hình sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu).

 

– Treo biển nhắc nhở hoặc treo tờ rơi, áp phích

– Phát trên loa truyền thanh.

Câu 5: Lựa chọn và tham gia hoạt động cộng đồng của nhà trường, địa phương tổ chức phù hợp với em.

Câu trả lời:

1. Lựa chọn và tham gia hoạt động cộng đồng của nhà trường, địa phương tố chức phù hợp với em.

– Xác định hoạt động em có thể tham gia.

– Xác định công việc cụ thể mà em có thể đảm nhận.

– Trao đổi với người phụ trách để hiểu rõ cách hoàn thành nhiệm vụ, những khó khăn có thể gặp phải và hướng giải quyết.

– Tìm hiểu, gặp gỡ, làm quen với những người cùng tham gia hoạt động, cách phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung.

2. Chia sẻ về hoạt động vì cộng đồng mà em đã tham gia và kết quả của hoạt động đó.

+ Trong hoạt động thiện nguyện: Em tham gia ủng hộ, sắp xếp các đồ từ thiện.

+ Trong hoạt động bảo vệ môi trường: Em tích cực tham gia, vận động mọi người cùng tham gia.

+ Trong hoạt động cộng đồng khác: Em tích cực tham gia làm những công việc phù hợp với năng lực của mình.

Câu 6: Thảo luận về cách duy trì các hoạt động xã hội để cộng đồng phát triển bền vững.
Câu trả lời:

1. Thảo luận về cách duy trì các hoạt động xã hội để cộng đồng phát triển bền vững.

– Thường xuyên tham gia hoạt động xã hội hoặc chủ động lập và thực hiện kế hoạch hoạt động xã hội tại nhà trường và địa phương.

– Tham gia hoạt động xã hội với những công việc và vai trò khác nhau.

– Đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả đóng góp của cá nhân sau mỗi hoạt động.

– Mở rộng việc kết nối với các tổ chức tham gia hoạt động xã hội.

2. Lập kế hoạch để duy trì một hoạt động xã hội của nhóm em/ lớp em.

Một số hoạt động cần duy trì thường xuyên:

– Chăm sóc con đường hoa.

– Vệ sinh đường phố, ngõ xóm.

– Xây dựng nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh nơi công cộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.