Hướng dẫn Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 9: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 thuộc bộ sách CTST mới nhất.
Câu 1: Chỉ ra những việc làm giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên và giải thích lí do của những việc làm đó.
Câu trả lời:

1. Chỉ ra những việc làm giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên và giải thích lí do của những việc làm đó. Thu thập thông tin về những việc làm của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên

Gây hại:

Sử dụng nhiều phân bón hóa học, phun thuốc diệt côn trùng để nâng cao năng suất trồng trọt.

=>  Khi sử dụng phân bón hóa học, phun thuốc diệt côn trùng sẽ gây ô nhiễm nguồn đất và nước xung quanh khu vực trồng trọt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và các loại động vật sống ở khu vực đó

Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở thượng nguồn các con sông lớn.

=> Thủy điện đòi hỏi một lượng nước lớn từ các con sông và phá hủy hệ sinh thái sông. Việc vận hành nhà máy thủy điện và nạn phá hủy rừng đang tạo ra xung đột về sử dụng nước; hủy hoại sinh kế và là nguyên nhân gây ra sự di cư của nhiều cộng đồng, những người có cuộc sống truyền thống lâu đời cạnh các con sông. Những người dân vùng hạ lưu cũng đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến nguồn nước và tác động xuyên biên giới bao gồm lũ lụt, thiếu nước và ô nhiễm nguồn nước.

Mua sừng tê giác làm thuốc; mua ngà voi để trung bày, trang trí

=> Dẫn đến việc đánh bắt thú vật hoan dã trái phép, mất cân bằng hệ sinh thái và có nguy cơ bị tuyệt chung.

Nuôi tôm hùm lồng bè ồ ạt ở vịnh, eo biển, bãi tắm.

=>  Gây ô nhiễm môi trường nước ở các khu vực nuôi, mất cân bằng sinh thái biển.

Khai thác rừng để lấy gỗ sản xuất giấy.

=> Chặt phá rừng là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, môi trường môi sinh bị ô nhiễm, lũ lụt, cháy rừng… Nạn chặt phá rừng cũng là nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái, bão, lũ quét, sạt lở đất, dịch bệnh phát sinh.

Đốt rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch lúa của một số người dân.

=> Gây ô nhiễm không khí và các loài động vật trong khu vực.

Bảo tồn:

Sử dụng túi giấy thay cho túi nilon ở một số cửa hàng mua bán.

2. Thu thập thông tin về những việc làm của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên

– Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.

– Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường.

– Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.

– Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư.

– Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường; ưu tiên nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ trọng điểm về bảo vệ môi trường.

– Bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường; ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

– Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường.

– Tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Mở rộng, tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, và thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường.

– Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường; áp dụng công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình và dự án đầu tư.

– Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Câu 2: Từ nhiệm vụ 1, hãy đưa ra nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Câu trả lời:

Từ nhiệm vụ 1, hãy đưa ra nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Tên tổ chức hoặc cá nhân Việc làm Nhân xét, đánh giá Việc làm
 – WildAct  – Bảo tồn thiên nhiên thông qua hình thức giáo dục, phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức của người Việt Nam. – Giúp mọi người hiểu rõ hơn về những mối nguy hại khi trục lợi trên những nỗi đau của động vật hoang dã. Đối với WildAct, bảo vệ thiên nhiên cùng các loài động vật là bảo vệ cuộc sống của chính loài người  – Duy trì những hành động và tuyên truyền bảo vệ môi trường

 

Câu 3: Tìm hiểu và mô tả thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương. Chỉ ra các nguyên nhân thực trạng. Đề xuất các giải pháp em thấy khả thi để khắc phục thực trạng trên. Lập báo cáo, thuyết trình về thực trạng, nguyên nhân của thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

Câu trả lời:

1. Tìm hiểu và mô tả thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương

– Lựa chọn một vấn để về ô nhiễm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí,…

– Có thể tìm hiểu qua phỏng vấn, quan sát trực tiếp kèm chụp hình/ quay phim thực tế, tìm thông tin trên báo đài địa phương…

– Mô tả thực trạng: ở đâu, (những) cái gì/ đối tượng nào (rác thải, loại rác thải, lượng rác thải nhựa,.. .; nước; đất; sinh vật; không khí/ khói/ bụi,…), mức độ ô nhiễm thế nào (nhiều ít như thế nào, màu sắc/ mùi/ vị ra sao,…);…

2. Chỉ ra các nguyên nhân thực trạng

– Xả rác bừa bãi, sử dụng nhiều đồ nhựa và thải ra môi trường,…

– Nhà máy/ nơi chăn nuôi xả nước thải,…

3. Đề xuất các giải pháp em thấy khả thi để khắc phục thực trạng trên.

– Phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định;

– Hạn chế sử dụng xe ô tô/ xe gắn máy cá nhân.

– Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng;…

4. Lập báo cáo, thuyết trình về thực trạng, nguyên nhân của thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

– Có thể lập báo cáo bằng phần mềm trình chiếu, áp phích,…; thuyết trình trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ,…

Câu 4: Xây dựng và chia sẻ kế hoạch tuyên truyền về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
Câu trả lời:

1. Xây dựng và chia sẻ kế hoạch tuyên truyền về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

– Bước 1. Xác định các đổi tượng để tuyên truyền: học sinh, người lớn, cộng đồng lớn,…

– Bước 2. Xác định nội dung cần tuyên truyền. Ví dụ: kêu gọi bảo vệ nguồn nước; trồng cây xanh, bảo vệ rừng; kêu gọi giữ gìn sự đa dạng sinh học bằng cách không săn bắt bất hợp pháp; tuyên truyền về tác hại của thuốc trừ sâu,….

– Bước 3. Chọn cách thể hiện nội dung: vẽ tranh, làm video clip ngắn, viết truyện ngắn, viết kịch, sáng tác bài hát, viết “rap? tờ rơi, áp phích, trò chơi,….

– Bước 4. Chọn kênh thông tin để tuyên truyền: mạng xã hội, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, sân khấu hoá, trình bày trong sinh hoạt dưới cờ,…

– Bước 5. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật dụng cho (những) cách đã chọn.

– Bước 6. Lên kế hoạch tuyên truyền.

2. Đề xuất những giải pháp và việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên.

– Bước 1. Từ các thông tin đã thu được ở các nhiệm vụ trước, đề ra một số giải pháp với những hành động, việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng (trường, lớp, nhóm,…) để bảo vệ môi trường.

+ Ví dụ: Hạn chế tối đa rác thải nhựa ra môi trường.

+ Giải pháp: Hạn chế tối đa rác thải ra môi trường

+ Việc làm: Phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia thu gom rác nơi công cộng, hạn chế tối đa đồ nhựa (ống hút, cốc, …) dụng một lần

+ Sử dụng loại chai dùng được nhiều lần để đựng nước.

– Bước 2. Chọn ra một vài giải pháp cho cá nhân, cho cộng đồng và liên kết để thực hiện.

– Bước 3. Chia sẻ, thảo luận với bạn bè để tham khảo, học hỏi thêm và hoàn thiện kế hoạch

Câu 5: Thuyết trình về kết quả, ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên
Câu trả lời:

Thuyết trình về kết quả, ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên

– Cần nêu được tại sao phải bảo vệ môi trường tự nhiên, việc làm này đem lại những lợi ích quan trọng gì; đưa ra bằng chứng, minh hoạ bằng hình ảnh,…

– Có thể dùng phần mềm trình chiếu hoặc tranh ảnh, tờ rơi,…

– Rèn luyện cách trình bày thuyết phục (tư thế, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, cách nói,…).

-Thuyết phục các bạn trong nhóm, lớp, trường,… về ý nghĩa của bảo vệ môi trường tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.