Hướng dẫn Giải Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 7 CTST: Chủ đề 9 chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 thuộc bộ sách CTST mới nhất.
Câu 1:

1. Xác định những phẩm chất và năng lực cần có của người lao động làm một số nghề sau: (quan sát hình ảnh SGK)

2. Chọn một nghề ở địa phương em và nêu những yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với người làm nghề đó.

Câu trả lời:

1. Những phẩm chất và năng lực cần có của người lao động làm:

– Tranh 1. Kế toán: khả năng tính toán tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

– Tranh 2. Bán hàng: tính toán nhanh, giao tiếp linh hoạt, hoà đồng, cẩn thận.

– Tranh 3. Bác sĩ: có kiến thức y khoa, khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, nhân ái, kiên nhẫn, cẩn thận.

– Tranh 4: Làm gốm: có kĩ năng về nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, khéo tay.

2. HS tự thực hiện.

Câu 2:

1. Chỉ ra những điểm chung về phẩm chất và năng lực của người lao động trong các nghề ở địa phương.

2. Em đã có những phẩm chất và năng lực nào phù hợp với những phẩm chất và năng lực chung của người làm nghề ở địa phương.

Câu trả lời:

1. Gợi ý:

 

 

Giải Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 7 CTST: Chủ đề 9

Giải Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 7 CTST: Chủ đề 9

2. HS tự thực hiện.

Câu 3: Lựa chọn những nghề phù hợp với phẩm chất và năng lực của từng cá nhân…

1. Lựa chọn những nghề phù hợp với phẩm chất và năng lực của từng cá nhân được mô tả sau: (quan sát hình ảnh SGK)

2. Xác định nghề phù hợp với năng lực, phẩm chất của em. Giải thích lí do.

3. Chia sẻ về những nghề em thích nhưng thấy mình chưa đáp ứng được yêu cầu của nghề.

Câu trả lời:

1.  Lựa chọn những nghề phù hợp với phẩm chất và năng lực của từng cá nhân trong:

– Mô tả 1: bán hàng, chuyên viên chăm sóc khách hàng, tư vấn viên,…

– Mô tả 2: lập trình viên, thợ sửa máy móc, nhân viên kĩ thuật,…

– Mô tả 3: nhà nghiên cứu bảo tồn thiên nhiên, giáo viên về các bộ  môn khoa học,…

– Mô tả 4: giáo viên mẫu giáo, tiểu học, phóng viên, MC, nhân viên tổ chức sự kiện,…

– Mô tả 5: đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng,…

– Mô tả 6: kế toán, giáo viên toán, kĩ sư, chuyên viên thống kê,…

2. Gợi ý:

– Nghề phù hợp với năng lực, phẩm chất của em: giáo viên toán.

– Lí do: học tốt môn toán, khả năng tư duy tốt, kiên nhẫn, công bằng, cẩn thận.

3. HS tự thực hiện.

Câu 4:

1. Lựa chọn rèn luyện 5 biểu hiện về phẩm chất và năng lực phù hợp cho mọi ngành nghề và xác định cách rèn luyện.

2. Thực hiện rèn luyện đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nghề mà em yêu thích.

Câu trả lời:

1. Gợi ý:

* 5 biểu hiện về phẩm chất và năng lực phù hợp cho mọi ngành nghề:

– Chăm chỉ.

– Kỉ luật.

– Có tinh thần hợp tác.

– Sáng tạo.

– Khả năng ứng biến linh hoạt.

* Cách rèn luyện:

– Chăm chỉ học tập, làm các công việc nhà.

– Chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, nơi công cộng.

– Hợp tác với bạn thực hiện các nhiệm vụ chung.

– Đưa ra nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề.

2. HS tự thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.