Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 4: Đo nhiệt độ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 4: Đo nhiệt độ trang 26 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 5: Sự đa dạng của chất

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 5: Sự đa dạng của chất trang 30 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 7: Oxygen và không khí

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 7: Oxygen và không khí trang 37 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More