Hướng dẫn Giải Mĩ thuật 7 CD Bài 12: Sáng tạo phù điêu nhóm người chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Mĩ thuật 7 thuộc bộ sách Cánh diều mới nhất.
Câu hỏi: Quan sát hình ảnh và thảo luận: Cách tạo hình của các nhân vật trong mỗi hình minh họa; chất liệu của các tác phẩm điêu khắc. (quan sát hình ảnh SGK)

Câu trả lời:

– Tác phẩm “Chúa Kito ban phước cho Otto I Đại đế”: các nhân vật được chạm khắc trên chất liệu ngà voi.

– Phù điêu “Thủy chiến Tonle’ Sap”: các nhân vật được điêu khắc trên bề mặt đá.

– Tác phẩm “Đánh cờ”: các nhân vật được chạm khắc trên chất liệu gỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.