Top tài liệu

 Giáo án Cổng trường mở ra ngắn nhất – Mẫu số 1

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Về kiến thức

– Cảm nhận và hiểu biết những hình ảnh đẹp đẽ cưa người mẹ đối với con nhân ngày khai trường

– Thấy được ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với tuổi trẻ

2. Về kỹ năng

– Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng.

– Phân tích một số chi tiêt nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản.

3. Về thái độ:

– Giáo dục HS sự trân trọng, yêu mến tình cảm mẹ con và yêu mến việc học.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Giáo viên:SGK, SGV, giáo án bài soạn, đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài.

Học sinh:SGK, bài soạn.

C. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

– Vấn đáp, giảng bình, gợi mở, hướng dẫn học sinh làm việc với SGK.

D. CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

– Không kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a. Lời vào bài

Các em có còn nhớ tâm trạng của ngày đầu tiên khi cấc em vào lớp 1? Hôm ấy bố mẹ đã chuẩn bị cho các em hành trang bước vào lớp 1 như thế nào?cả tâm trạng của bố mẹ các em nữa ? Tâm trạng một người mẹ có con vào học lớp một trong đêm trước ngày khai trường của con đã được một nhà văn ghi lại thật chi tiết trong văn bản “ Cổng trường mở ra”.Các em cùng tìm hiểu văn bản.

b. Tiến trình dạy bài mới

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung

GV: đọc mẫu, nêu yêu cầu đọc: nhẹ nhàng, trìu mến, trân trọng.

– Xuất xứ văn bản?

-Thể loại văn bản?Em hãy nhắc lại, thế nào là văn bản nhật dụng?

Là loại văn bản đề cập nội dung có tính cập nhật, đề taì có tính thời sự, đề cập đến những vấn đề xã hội có ý nghĩa lâu dài

Văn bản trên viết theo kiểu văn bản nhật dụng kết hợp với tự sự, miêu tả, biểu cảm.

-Bố cục mấy phần? Nội dung?

-Tóm tắt nội dung tác phẩm?

HS lắng nghe câu hỏi, suy nghĩ, trả lời

GV nhận xét, bổ sung, chốt ý

 

 

 

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc – hiểu văn bản

GV gọi HS đọc và giải thích từ khó

-Đêm trước ngày khai trường tâm trạng của người mẹ và đứa con thể hiện qua những chi tiết nào nào?

– Qua đó em thấy tâm trạng mẹ và con có gì khác nhau?

– Theo em, sao mẹ lại không ngủ trong đêm trước ngày khai trường của con?

-GV gợi ý:

+ Lo cho con

+Mẹ nghĩ về ngày khai trường năm xưa của me?

+ Hay vì lí do khác?

-Chi tiết nào chứng tỏ ngày khai trường để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mẹ?

Ngày khai trường tâm trạng mẹ hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cổng.

-Câu văn nào trong đoạn văn cho thấy sự chuyển đổi tâm trạng người mẹ một cách tự nhiên?

“Cái ấn tượng… trong lòng con”.

=>Chính là sự liên kết trong một văn bản.

– Có phải người mẹ đang trực tiếp nói chuyện với con không? Người mẹ đang tâm sự với ai? Cách tâm sự này có tác dụng gì?

Ngöôøi meï khoâng tröïc tieáp noùi vôùi con. Trong luùc nhìn con nguû, ngöôøi meï nhö taâm söï vôùi con nhöng thöïc ra laø ñang noùi vôùi chính mình. Laøm noåi baät taâm traïng, khaéc hoaï ñöôïc taâm tö, tình caûm, nhöõng ñieàu saâu laéng khoù noùi baèng lôøi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät.

– Qua đó, em thấy mẹ là người như thế nào?

HS lắng nghe câu hỏi, suy nghĩ, trả lời

GV nhận xét, bổ sung, chốt ý

 

-Việc nhắc đến ngày khai trường ở Nhật nhằm mục đích gì?

– Câu nào trong văn bản nói lên tầm quan trọng của nhà trường với thế hệ trẻ?

– Em hiểu thế nào về câu nói: “Đi đi…mở ra”. Em hiểu thế giới kì diệu đó là gì?

Trường là ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó có thầy cô giáo, có bạn bè thân thích. Trường học là nơi cung cấp cho em tri thức khoa học, những tư tưởng, đạo lí về tình bạn, tình thầy trò để em có thể trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Đó là thế giới kì diệu mà em đã khám phá

– Nêu nghệ thuật chính đoạn trích?

HS lắng nghe câu hỏi, suy nghĩ, trả lời

GV nhận xét, bổ sung, chốt ý

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tổng kết bài học

GV gọi HS đọc ghi nhớ SGK

Hoạt động 4: HDHS luyện tập:

H: Qua diễn biến tâm trạng của người mẹ, cho thấy bà mẹ trong bài là người

ntn?

H:Qua bài văn này, em cảm nhận được gì về tình yêu của người mẹ dành cho con cái và vai trò của giáo dục đối với mỗi con người?

I. Tìm hiểu chung về tác phẩm

 1. Vị trí: Trích từ Báo Yêu trẻ, số 166, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1/9/2000.

2.Thể loại: Văn bản nhật dụng viết theo thể kí.

3. Bố cục

– Gồm 2 phần:

+ Phần 1: “Từ đầu…vừa bước vào”: Tâm trạng người mẹ và con đêm trước ngày khai trường.

+ Phần 2: “Còn lại”: Vai trò của nhà trường và xã hội trong việc giáo dục trẻ em.

4.Tóm tắt

Đêm trước ngày khai trường con vào lớp 1, người mẹ không ngủ được. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động. Nhớ lại những việc làm của con ngày thường. Nhớ về những kỉ niệm tuổi  thơ sâu sắc trong ngày khai giảng đầu tiên của mẹ. Lo cho tương lai của con. Mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật – một ngày lễ thực sự của xã hội – nơi mà mọi người thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó chính là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ với tương lai đứa con.

II.ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

 1. Đọc – giải  nghĩa từ khó

2. Tâm trạng người mẹ và con đêm trước ngày khai trường

 Mẹ                                   Con

– Đắp mền cho con             -Giấc ngủ đến dễ dàng

– Xem và sắp xếp lại

một vài thứ…..

-Trằn trọc không               – Không có mối bận tâm ngủ được                              nào.

=>Thao thức không        => Thanh thản, nhẹ             ngủ, triền miên suy        nhàng, vô tư.

 nghĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Người mẹ đang nói với chính mình.

=> Làm nổi bật tâm trạng, khắc họa những tâm tư tình cảm, những điều sâu thẳm khó nói trong lòng mẹ.

=> Thương yêu, quan tâm, chăm sóc cho con rất chu đáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vai trò của nhà trường và xã hội đối với việc việc giáo dục trẻ em

-Nhắc đến ngày khai trường ở Nhật

=>Nhấn mạnh tầm quan trọng nhà trường.

-“Ai cũng biết rằng…sau này”.

* Ý nghĩa:

– Thế giới mở ra đó là tình cảm thầy trò, bạn bè.

– Là tình yêu quê hương qua những trang sách.

– Là tri thức mà người con được tiếp nhận.

 

4. Nghệ thuật

– Sử dụng độc thoại, tự  bạch.

– Ngôn ngữ giàu chất biểu cảm.

– Phương thức diễn đạt: Tự sự kết hợp mieu tả và biểu cảm.

 

 

 

 

III.Tổng kết

– Ghi nhớ SGK

 

E. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ

1. Củng cố

– GV gọi 1 HS đọc rõ ràng BT1 SGK

– GV tổ chức cho HS thảo luận phát biểu. =>GV chốt.

– GV gọi 1 HS đọc phần  “Đọc thêm”

–  Nêu giá trị nội dung,nghệ thuật của văn “Cổng trường mở ra”

2. Dặn dò

–  Ôn nội dung bài học

– Đọc kỹ văn bản, tóm tắt ngắn gọn nội dung của văn bản

– Làm bài tập 2- phần luyện tập (có thể viết thành một bài văn hoàn chỉnh)

– Soạn bài: Mẹ tôi.

 

 Giáo án Cổng trường mở ra ngắn nhất – Mẫu số 2

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh cảm nhận và thấm thía những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của cha mẹ đối với con cái. Thấy được ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng tìm hiểu cảm nhận thể loại văn biểu cảm

3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu thương cha mẹ, ý thức tự giác học tập cho HS.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Phân tích, bình giảng, nêu vấn đề,…..

III/ CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Tranh ảnh, tài liệu tham khảo, bảng phụ.

2. Học sinh: bài soạn, bảng phụ,…

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Giới thiệu môn học, chương trình và kiểm tra sự chuẩn bị của Học sinh

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Người mẹ nào cũng thương yêu, lo lắng cho con, nhất là trong ngày đầu tiên bước vào lớp một của con em mình. Để hiểu rõ tâm trạng của các bậc cha mẹ trong đêm hôm trước ngày khai trường ấy, chúng ta tìm hiểu văn bản “Cổng trường mở ra”

b/ Triển khai bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1

GV: Hướng dẫn đọc: Giọng dịu dàng, chậm rãi, tình cảm, đôi lúc thì thầm

HS: Đọc bài, GV: Nhận xét

GV: Giải thích từ khó

Em đã học và đã biết các thể loại tự sự, miêu tả những văn bản này có gì khác những thể loại đã học, theo em văn bản này thuộc thể loại gì?

Hoạt động 2

Toàn bộ văn bản đề cập đến nhân vật nào với tình cảm gì?

GV: Nhận xét phần thảo luận của hs

Toàn văn bản là những tâm sự và nỗi lòng của người mẹ đối với con. Cảm xúc trước ngày con vào lớp 1.

Sử dụng ngôi kể thứ mấy? Tác dụng của việc sử dụng ngôi kể này?

VB được chia làm mấy phần?

Ý của từng phần là gì

Người mẹ và con có tâm trạng gì trong đêm trước ngày khai trường?

Mẹ

Con

– Thao thức không ngủ, chuẩn bị đồ dùng, sách vở, đắp mền, buông màn, trằn trọc, suy nghĩ triền miên – Giấc ngủ đến với con nhẹ nhàng như một li sữa, ăn một cái kẹo, gương mặt thanh thoát, nghiêng trên gối mền, đôi môi hé mở, thỉnh thoảng chúm lại háo hức, trong lòng không có mối bận tâm, hăng hái tranh mẹ dọn dẹp đồ.

Nguyên nhân nào làm cho nguời mẹ không ngủ được?

Theo em tại sao người mẹ không ngủ được?

Lo lắng, chăm chút cho con, trăn trở suy nghĩ về người con

Bâng khuâng, hồi tưởng lại tuổi thơ của mình

Từ đó em hiểu gì về tình cảm của mẹ đối với con?

Vậy em làm gì đề đền đáp tình cảm của mẹ đối với mình?

Chăm học, chăm làm, vâng lời cha mẹ, thầy cô…

Chi tiết nào chứng tỏ ngày khai trường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mẹ?

(Sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đến trường, sự chơi vơi, hốt hoảng khi cổng trường đóng lại)

Vì sao tác giả để mẹ nhớ lại ấn tượng buổi khai trường đó của mình?

Mẹ có phần lo lắng cho đứa con trai nhỏ bé lần đầu tiên đến trường

Có phải người mẹ đang nói trực tiếp với con không? Theo em, mẹ đang tâm sự với ai? Cách viết dó có tác dụng?

Mẹ tâm sự gián tiếp với con, nói với chính mình -> nội tâm nhân vật được bộc lộ sâu sắc, tự nhiên. Những điều đó đôi khi khó nói trực tiếp. Tác dụng truyền cảm.

HS: Theo dõi đoạn văn cuối

Câu văn nào nói về tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?

“Bằng hành động đó họ muốn…. cả hàng dặm sau này”

GV: Mở rộng về giáo dục ở Việt Nam và sự ưu tiên cho giáo dục của Đảng và Nhà nước ta.

Người mẹ nói: bước qua cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. Em hiểu thế giới kì diệu đó là gì?

HS: Thảo luận

GV: Nhận xét

GV: Hướng dẫn đọc và học ghi nhớ

Hoạt động 3

GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập

GV: Kiểm tra

GV: Nhận xét

I. Đọc và tìm hiểu chú thích

1. Đọc văn bản

 

2. Tìm hiểu chú thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tìm hiểu văn bản

1. Bố cục:

Đọan 1: …. đến “thế giới mà mẹ bước vào” Tâm trạng của người mẹ và con trong đêm trước ngày khai trường.

Đoạn 2: Còn lại: Tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ.

2. Tâm trạng của người mẹ và con trong đêm trước ngày khai trường.

– Tâm trạng con: Háo hức, thanh thản, nhẹ nhàng.

– Tâm trạng mẹ: Bâng khuâng, xao xuyến, trằn trọc suy nghĩ miên man.

=> Mẹ yêu thương, lo lắng, chăm sóc, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho ngày khai trường đầu tiên của con. Mẹ đưa con đến trường với niềm tin và kì vọng vào con

3. Tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ.

– Nhà trường mang lại tri thức, hiểu biết.

– Bồi dưỡng tư tưởng tốt đẹp, đạo lí làm người.

– Mở ra ước mơ, tương lai cho con người.

Ghi nhớ Tr9 SGK

III. Luyện tập

Bài 1:

Em tán thành ý kiến trên vì nó đánh dấu bước ngoặt, sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mỗi con người: sinh hoạt trong môi trường mới, học nhiều điều -> tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp, lo lắng

Bài 2

Viêt đoạn văn kể về kỉ niệm đáng nhớ của em trong ngày khai trường?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.