Top tài liệu

Giáo án Lịch sử 11 Bài 10 ngắn nhất – Mẫu số 1

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

Phân tích được tác dụng của chính sách kinh tế mới.

Trình bày được những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong vòng 2 thập niên (1921 – 1941).

2. Về kĩ năng:

Rèn luyện khả năng đối chiếu, so sánh các ự kiện lịch sử để hiểu hơn từng sự kiện (Chính sách kinh tế mới với Chính sách cộng sản thời chiến).

3. Về tư tưởng:

Nhận thức được tính ưu việt của chế độ XHCN.

Có thái độ tích cực trong quá trình học tập.

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

1. Giáo viên:

Lược đồ Liên Xô năm 1940, tranh ảnh về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

Tư liệu, mẩu chuyện lịch sử về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 – 1941).

2. Học sinh: SGK, vở ghi..

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

(?) Nội dung và ý nghĩa của chính sách “cộng sản thời chiến”?

(?) Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

3. Vào bài mới:

Nhờ thực hiện chính sách “cộng sản thời chiến” cùng với tinh thần chiến đấu dũng cảm của Hồng Quân và nhân dân Liên Xô, công cuộc bảo vệ thành quả CM tháng Mười đã thành công, nhà nước Xô Viết được giữ vững. Dưới sự lãnh đạo của nhà nước công – nông (đứng đầu là Lênin), nhân dân Xô Viết đạt được những thành tựu to lớn như thế nào? nội dung bài học hôm nay sẽ giải đáp câu hỏi trên.

Dạy bài mới:

Hoạt động của GV – HS

KTCB

Hoạt động 1: Tập thể – cá nhân

– GV gợi cho HS nhớ lại tình hình nước Nga Xô Viết năm 1920: Việc ban hành chính sách cộng sản thời chiến đã giúp nước Nga huy động được nhân lực, vật lực của đất nước, đập tan cuộc tiến công của 14 nước đế quốc và các thế lực phản động.

(?) Nước Nga đứng trước những khó khăn gì?

– HS trả lời.

– GV bổ sung, mở rộng: Sau 7 năm chiến tranh (1920) sản xuất công nghiệp giảm 7 lần so với 1913, nông nghiệp còn một nửa…; các thế lực phản động thường xuyên chống phá…

(?) Để giải quyết khó khăn Nhà nước Nga Xô Viết đã có biện pháp gì?

– HS: Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích thông qua chính sách kinh tế mới.

(?) Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới? Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

– HS trả lời, GV chốt ý.

(?)Kết quả, ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới?

– HS dựa vào SGK trả lời.

– GV nhận xét: Chính sách cộng sản thời chiến do nhà nước nắm độc quyền quản lý nền kinh tế quốc dân. Còn chính sách kinh tế mới thực chất là chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa. GV liên hệ với quá trình đổi mới ở Việt Nam.

(?) Vì sao phải thành lập Liên bang cộng hoà XHCN Xô viết và thành lập khi nào?

– HS dựa vào SGK trả lời.

Hoạt động 2: Tập thể – cá nhân

(?) Nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng CNXH? Vì sao phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?

– HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi.

(?) Nêu những thành tựu Liên Xô đạt được trên các mặt: nông nghiệp, công nghiệp, …?

– GV khai thác kênh hình 28, bảng thống kê bổ sung cho thành tựu. Đồng thời GV giải thích các thuật ngữ “công nghiệp hóa XHCN”, “tập thể hóa”…

(?) Trình bày chính sách ngoại giao của LX?

– HS dựa vào SGK trả lời, sơ kết toàn bài.

I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921- 1925)

1. Chính sách kinh tế mới

– 1921, nước Nga xây dựng đất nước song gặp nhiều khó khăn:

+ KT bị chiến tranh tàn phá.

+ CT – XH không ổn định.

+ Các thế lực phản động chống phá.

– Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích Nga thông qua chính sách kinh tế mới (NEP).

* Nội dung:

– NN: thực hiện chế độ thuế lương thực.

– CN: + Khôi phục công nghiệp nặng.

+ Khuyến khích tư bản trong và ngoài nước kinh doanh và đầu tư dưới sự kiểm soát của nhà nước.

+ Nhà nước nắm các ngành KT chủ chốt.

– Thương nghiệp và tiền tệ:

+ Tự do buôn bán, trao đổi.

+ Khôi phục các chợ.

+ Tạo mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn.

+ Phát hành tiền mới (đồng Rúp).

– Kết quả: nước Nga vượt qua khó khăn, KT – CT – XH được khôi phục, ổn định.

– Ý nghĩa: + Giúp nhân dân Xô Viết hoàn thành công cuộc khôi phục KT.

+ Để lại bài học kinh nghiệm qúy báu đối với công cuộc xây dựng CNXH trên thế giới.

2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

– Nguyên nhân: Nhu cầu liên minh để tăng cường sức mạnh mọi mặt.

– Tháng 12/1922, Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết thành lập (Liên Xô).

– 21/1/1924 Lênin qua đời.

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941)

1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên

– Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN.

– Liên Xô đã thực hiện các kế hoạch 5 năm:

+ Lần 1: 1928 – `1932

+ Lần 2: 1933 – 1937

+ Lần 3: 1937 – 1941

– Thành tựu:

+ NN: 93% hộ nông dân với trên 90% diện tích được đưa vào tập thể hóa.

+ CN: Năm 1937 chiếm 77,4% tổng SP quốc dân.

+ VHGD: thanh toán được nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiể học.

– KQ:

+ Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp.

+ Hoàn thành công cuộc tập thể hóa.

+ VH – GD thu được nhiều thành tựu.

+ Cơ cấu xã hội thay đổi (CN, nông dân, trí thức mới).

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

– Thiết lập quan hệ với các nước láng giềng Á và Âu.

– Thực hiện chính sách ngoại giao kiên quyết nhưng mềm dẻo trong quan hệ với các nước đế quốc.

4. Củng cố, dặn dò:

  • Nêu ND và tác động của Chính sách kinh tế mới đến tình hình nước Nga lúc bây giờ?
  • Những thành tựu mà NDLX đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH (1925- 1941).
  • HS học bài cũ, đọc trước bài mới

Giáo án Lịch sử 11 Bài 10 ngắn nhất – Mẫu số 2

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:

– Thấy rõ tác dụng của chính sách kinh tế mới.

– Nắm được những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong vòng 2 thập niên (1921 – 1941).

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

– Giúp các em nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt và những thành tựu vĩ đại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

– Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

3. Kĩ năng

– Rèn luyện năng tập hợp, phân tích tư liệu lịch sử, để hiểu bản chất của sự kiện lịch sử.

– Tăng cường khả năng đối chiếu, so sánh các sự kiện lịch sử để hiểu rõ hơn đặc trưng lịch sử của từng sự kiện.

II. Thiết bị, tài liệu dạy – học

– Lược đồ Liên Xô năm 1940.

– Một số tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

– Tư liệu, mẩu chuyện lịch sử về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô thời kỳ (1921 – 1941)

III. Tiến hành tổ chức dạy – học

1. Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Nội dung chính sách “cộng sản thời chiến” và ý nghĩa lịch sử của nó.

Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

2. Dẫn dắt vào bài mới

Sau khi thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, nhân dân Xô viết bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đầy mới mẻ diễn ra ở Liên Xô như thế nào, chúng ta cùng nghiên cứu bài 10.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp

Hoạt động của GV & HS

Nội dung

– GV yêu cầu HS theo dõi SGK về tình hình nước Nga sau chiến tranh (năm 1921).

– HS theo dõi SGK, tự tóm tắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nga vào vở.

– GV mở rộng:

+ Sau 7 năm chiến tranh (1920) sản xuất công nghiệp giảm 7 lần so với 1913 (còn 1/7 so với trước chiến tranh).

+ Sản xuất nông nghiệp giảm một nửa so với trước chiến tranh (còn 1/2).

+ Lợi dụng tình hình kinh tế sa sút và một bộ phận nhân dân có thái độ bất bình với những chính sách của Nhà nước, bọn phản động nổi dậy chống phá chính quyền, có nơi chúng đã chiếm được chính quyền cấp huyện.

+ Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp trong thời bình vì đối lập với lợi ích của người nông dân, gây trở ngại đối với sự phát triển kỹ thuật của đất nước. Nước Nga Xô viết sau nội chiến khủng hoảng trầm trọng. Trước tình hình đó, tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách mới do Lê-nin đề xướng.

* Hoạt động 2: Cả lớp

– GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được sự khác nhau cơ bản giữa chính sách kinh tế mới với chính sách cộng sản thời chiến, qua đó cho thấy tác dụng ý nghĩa của chính sách kinh tế mới.

– HS theo dõi SGK theo sự hướng dẫn của GV, suy nghĩ trả lời.

– GV kết luận:

+ Trong nông nghiệp: Thi hành chế độ thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã quy định, nông dân được toàn quyền sử dụng số lượng thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

+ Trong công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, tư nhân hóa những xí nghiệp vừa và nhỏ dưới sự kiểm soát của nhà nước, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga, nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

+ Trong thương nghiệp và tiền tệ, cho phép tư nhân tự do buôn bán, trao đổi, mở các chợ, khôi phục, đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. 1924 nhà nước phát hành đồng rúp mới.

=> Chính sách cộng sản thời chiến do nhà nước nắm độc quyền quản lý nền kinh tế quốc dân. Còn chính sách kinh tế mới thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền, sang nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa.

* Hoạt động 3: Cả lớp

– GV yêu cầu HS theo dõi bảng thống ke một số ngành kinh tế của nước Nga (1921 – 1923) cho nhận xét.

– HS theo dõi bảng thống kê và phát biểu nhận xét của mình.

– GV nhận xét bổ sung: Từ 1921 – 1923 sản lượng nhiều ngành kinh tế ở Nga tăng nhanh, chứng tỏ chính sách kinh tế mới có tác dụng thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp Liên Xô khôi phục được kinh tế.

– HS phát biểu.

+ Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời, đầy sáng tạo của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích.

+ Phù hợp với hoàn cảnh đất nước và nguyện vọng của nhân dân.

+ Mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới.

* Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân

– GV yêu cầu HS theo dõi sự thành, mở rộng Liên bang Xô viết.

– HS theo dõi SGK tự tóm tắt vào vở.

– GV hỏi: Tại sao thành lập Liên bang?

Việc thành lập liên bang có ý nghĩa gì?

+ HS theo dõi SGK suy nghĩ và trả lời.

+ Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết phải liên minh chặt chẽ với nhau, nhằm tăng cường sức mạnh mọi mặt.

– GV mở rộng: Mặc dù có sự phát triển chênh lệch về nhiều mặt giữa các nước cộng hòa, nhưng tư tưởng chỉ đạo trong việc thành lập Liên bang là: bình đẳng về mọi mặt, quyền dân tộc tự quyết, thủ tiêu bất bình đẳng dân tộc và xây dựng cộng đồng anh em, giữa các dân tộc. Tư tưởng chỉ đạo đó đã chỉ ra con đường giải quyết đúng đắn về dân tộc trên đất nước Xô viết.

– GV dẫn dắt: Sau công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925) nhân dân Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)

* Hoạt động 1: Nhóm

– GV dẫn dắt: ở Liên Xô nhiệm vụ mở đầu cho công cuộc xây dựng CNXH là thực hiện công nghiệp hóa XHCN.

– GV yêu cầu hai bàn kế tiếp nhau ghép thành 1 nhóm: Mỗi nhóm có nhiệm vụ theo dõi SGK, thảo luận về các nội dung:

– Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là gì?

– Tại sao Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa?

– Mục đích của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

– Biện pháp thực hiện

– Kết quả đạt được.

– GV gọi đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm nhận xét bổ sung, sau đó GV kết luận, đồng thời giảng giải giúp HS hiểu sâu sắc các vấn đề .

+ Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa: Công nghiệp hóa là quá trình xây dựng một nền sản xuất cơ khí hóa trong ngành kinh tế quốc dân, trước hết là trong ngành công nghiệp (biến nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp có những ngành công nghiệp then chốt).

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là quá trình công nghiệp hóa diễn ra dưới sự lãnh đạo của chính Đảng vô sản, nhằm cải tạo sản xuất, phát triển công nghiệp, xây dựng nền kinh tế quốc dân, nâng cao đời sống nhân dân.

+ Sau công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Nông nghiệp chiếm 2/3 tổng thu nhập quốc dân, nằm trong vòng vây thù địch và sự cấm vận của các nước tư bản. Nhân dân Liên Xô phải xây dựng được một nền kinh tế độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào nước ngoài. Do vậy công nghiệp hóa là nhiệm vụ mở đầu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Mục tiêu: Đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp có những ngành công nghiệp chủ chốt.

+ Biện pháp thực hiện: Liên Xô chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, chế tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, mỏ…), công nghiệp khai khoáng, công nghiệp quốc phòng.

+ Kết quả: GV cho HS theo dõi khai thác bảng thống kê, sản lượng một số ngành công nghiệp của Liên Xô 1929 – 1939 để thấy được kết quả của công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

* Hoạt động 2: Cả lớp

– GV dẫn dắt: Trong những lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, cũng đạt những thành tựu đáng kể.

GV tiếp tục yêu cầu HS theo dõi SGK và tự tóm tắt vào vở.

– GV giải thích: Tập thể hóa nông nghiệp ở Liên Xô được tiến hành song song với kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1933)

– Tập thể nông nghiệp là một hình thức cải tạo sản xuất chủ yếu trước đây nhằm tổ chức nông dân cá thể theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đưa nông dân cá thể vào làm ăn tập thể trong các tổ đổi công, tổ hợp sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp, nông trang tập thể. Ở Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ của công việc này là thể hóa, cơ giới hóa nông nghiệp, thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến vào nông nghiệp. Vận dụng kế hoạch hợp tác của Lê-nin, đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Công cuộc tập thể hóa ở Liên Xô đạt được những thành tựu đáng kể song trong quá trình thực hiện có nhiều sai lầm nghiêm trọng: vi phạm nguyên tắc tự nguyện, nóng vội, đốt cháy giai đoạn, gây nên những bất bình trong nông dân như cưỡng bức hành chính buộc nông dân tập thể hóa cả nhà cửa, gia súc có sừng và gia súc nhỏ, có nơi thành lập nông trang tập thể quá lớn trong khi tổ chức sản xuất yếu. Một số địa phương lại đề ra khẩu hiệu “Tập thể hóa trong thời hạn ngắn nhất”. Nhà nước Xô viết kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục. Vì vậy sản xuất nông nghiệp giành được những thành tích lớn: Cơ sở kỹ thuật trong nông nghiệp được tăng cường. Năm 1937 có trên 500.000 máy kéo, 123,5 máy liên hiệp gặt đập, và 145 nghìn xe hơi vận tải, hơn 40% việc thu hoạch lía mì ở các nông trang là do máy liên hợp gặt đập đảm nhiệm.

* Hoạt động 3: Cả lớp

– Từ năm 1937, Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức tháng 6/1941.

– GV hỏi: Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 – 1941 có ý nghĩa gì?

– HS suy nghĩ trả lời: Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 – 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lại lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.

* Hoạt động 1:

Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) chỉ có Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa nằm giữa vòng vây thù địch của chủ nghĩa đế quốc. Nguyên tắc ngoại giao Liên Xô là cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau.

– HS theo dõi SGK, phát biểu:

– GV bổ sung, kết luận:

+ Chính quyền Xô viết đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước châu Á (thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mông Cổ, Trung Quốc) và châu Âu (Extônia, Lít-va, Lát-vi-a, Phần Lan, Ba Lan).

+ Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc. Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 – 1925) Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 nước. Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế. Sau 16 năm tồn tại của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, cuối cùng Mĩ phải thừa nhận và thiết lập quan hệ với Liên Xô.

I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)

1. Chính sách kinh tế mới

* Hoàn cảnh lịch sử:

– Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

– Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.

– Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên nhân dân bất bình.

=> Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.

– Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách mới do Lê-nin đề xướng.

* Nội dung:

– Trong nông nghiệp ban hành thuế nông nghiệp.

– Trong công nghiệp: Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng, tư nhân hóa những xí nghiệp dưới 20 công nhân. Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

=> Thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát.

* Tác dụng – ý nghĩa

– Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Xô viết vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tế.

– Là bài học đối với công cuộc xây dựng của một số nước xã hội chủ nghĩa.

2. Liên bang Xô viết thành lập

– Tháng 12/1922 Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô)

– Gồm 4 nước cộng hòa, đến năm 1940 có thêm 11 nước.

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941)

1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên và thành tựu

* Trong công nghiệp: thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.Þ- Sau công cuộc khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Kinh tế bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị lệ thuộc nước ngoài

– Mục đích: Đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp có những ngành công nghiệp chủ chốt.

– Biện pháp:

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

+ Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn (1928 – 1932) và (1933 – 1937).

– Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

+ Trong nông nghiệp: Ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa.

– Văn hóa – giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ, phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông, phổ cập tiểu học trong cả nước, phổ cập trung học cơ sở thành phố.

* Xã hội: Cơ cấu giai cấp thay đổi xã hội chỉ còn 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và trí thức xã hội.

– Từ năm 1937 Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn.

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

– Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.

+ Năm 1933 đặt quan hệ ngoại giao với Mĩ.

4. Sơ kết bài học

– Củng cố: Hướng dẫn HS tìm hiểu:

+ Tác động của chính sách kinh tế mới với nước Nga?

+ Thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1921 – 1941?

+ Ý nghĩa.

– Dặn dò:

– HS học bài cũ, đọc trước bài mới.

– Bài tập

1. Đảng Bôn-sê-vích đã có biện pháp gì để giải quyết khó khăn?

A. Kêu gọi nhân dân tích cực sản xuất, phát triển lực lượng quân sự

B. Đàm phán với bọn phản động

C. Thực hiện chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng

D. Nhờ sự giúp đỡ của các nước đế quốc

2. Với sự thực hiện chính sách kinh tế mới kinh tế quốc dân nước Nga Xô viết có sự thay đổi gì không?

A. Kinh tế quốc dân không có sự thay đổi

B. Kinh tế quốc dân khủng hoảng hơn trước

C. Kinh tế quốc dân có sự chuyển biến rõ rệt.

D. Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế nhà nước như thế nào?

3. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân

A. Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt nền kinh tế nhiều thành phần

B. Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối nền kinh tế

C. kinh tế nước Nga Xô viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản nước ngoài.

D. Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng

Sự kiện

Thời gian

1. Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách kinh tế mời. a. Năm 1928 – 1932
2. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) thành lập. b. Tháng 3/1921
3. Lê-nin qua đời. c. Tháng 12/1922
4. Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. d. Ngày 21/1/1924

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.