Top tài liệu

Bài tập cuối khóa môn Địa lý mô đun 3 THCS

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

ĐỊA LÍ 9

Thời lượng: 01 tiết

Giáo viên:……………

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ (STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc Nêu được một số đặc điểm về dân tộc 1
Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 2
Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta 3

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực giao tiếp và hợp tác Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
Giải quyết vấn đề và sáng tạo Sử dụng được các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi phát hiện giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống  

 

 

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Nhân ái Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc khác trên đất nước
Chăm chỉ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Việt Nam

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của GV

– Bản đồ sự phân bố các dân tộc Việt Nam.

– Tranh ảnh, clip về các dân tộc

2. Chuẩn bị của HS

– Sách giáo khoa, sách tập ghi bài.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(Thời gian)

Mục tiêu

(STT YCCĐ)

 

Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Phương án đánh giá

Hoạt động 1: Khởi động

 

(1) HS quan sát video kết hợp kiến thức thực tế trả lời câu hỏi. Trực quan, đàm thoại, gợi mở, kĩ thuật KWL Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (1)

(2)

 

 

HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và các hình ảnh về trang phục, phong tục, hoạt động kinh tế của các dân tộc để trả lời các câu hỏi Dạy học hợp tác,

đàm thoại, gợi mở.

 

Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập (1)

(2)

GV phân lớp thành 8 nhóm – HS dựa vào nội dung mục 2 SGK và lược đồ Dân tộc trang 16 Atlat Địa Lí VN và thực hiện nhiệm vụ

▪N1-N2: Tìm hiểu sự phân bố của người Việt.

▪N3-N4: Tìm hiểu xem vùng núi & trung du Bắc Bộ là địa bàn cư trú của dân tộc nào?

▪N5-N6: Tìm hiểu các dân tộc nào cư trú ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên ?

▪N7-N8: Tìm hiểu xem các dân tộc nào cư trú ở vùng Cực Nam Trung Bộ & Nam Bộ?

– Dạy học giải quyết vấn đề

 

Phương pháp: đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng (1)

(2)

Hãy kể tên 1 số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

 

– Dạy học giải quyết vấn đề, DH trải nghiệm

 

Phương pháp: đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Thang đo

VI. Các công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học

1. Câu hỏi

2. Thang đo

1. Xây dựng chi tiết

Thang đo

Biểu hiện

Đánh giá

(thang điểm 10)

– Kể tên được từ 01 sản phẩm 3 điểm
– Kể tên được 05 sản phẩm trở lên 5 điểm
– Các sản phẩm đặc trưng nổi tiếng trong nước 4 điểm
– Các sản phẩm đặc trưng nổi tiếng trong nước, nước ngoài 5 điểm

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.