Top tài liệu

Giáo án minh họa môn Toán THPT module 3

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ ( tiết 1)

GIẢI TÍCH 12

Thời lượng: 03 tiết

Giáo viên:

I.MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

(STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Giải quyết vấn đề toán học HS nắm vững các công thức và quy tắc tính đạo hàm 1
Khảo sát sự biến thiên của hàm số 2

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực giao tiếp và hợp tác Trao đổi, thảo luận tìm ra các sản phẩm học tập theo yêu cầu
Giải quyết vấn đề và sáng tạo Sử dụng được các kiến thức để ứng dụng trong thực tế và đời sống.  

 

 

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trách nhiệm Hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ
Chăm chỉ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

 II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Chuẩn bị của giáo viên :

Soạn kế hoạch bài giảng , soạn giáo án chủ đề

Chuẩn bị các phương tiện dạy học : thước kẻ, máy chiếu…

Giao trước cho học sinh một số nhiệm vụ về nhà phải đọc trước

2.Chuẩn bị của học sinh :

Đọc trước bài ở nhà

Làm BTVN

Nghiên cứu để thuyết trình vấn đề mới của bài học trước lớp

Kẻ bảng phụ, chuẩn bị phấn, khăn lau bảng

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(Thời gian)

 

Mục tiêu

(STT YCCĐ)

 

Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Phương án đánh giá

Hoạt động 1: Khởi động

 

(1) Khảo sát lập bảng biến thiên 3 hàm số : y= 3x -2; y = -x2 +2x+3; y = x3-3x

 

DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm. Phương pháp: Kiểm tra viết

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (1)

(2)

 

Nêu đ/n đạo hàm, nhận xét dấu của tỉ số

 với nếu hs đồng biến (nb) trên K từ đó suy ra dấu của đạo hàm trên K

DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm Phương pháp: Đánh giá qua các sản phẩm của HS

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập về xét sự biến thiên của hàm số bằng xét dấu đạo hàm (1)

(2)

 

Tìm khoảng biến thiên các hàm số sau :

                                       

 

DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm Phương pháp: KT viết, đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng (1)

(2)

Bài tập :

Cho hàm số y = f(x) = x3 −3(m+1)x2+3(m+1)x+1. Định m để hàm số :

a) Luôn đồng biên trên khoảng xác định của nó

b) Đồng biến trên ( −1;0).

c) Nghịch biến trên

Phương pháp: Quan sát

Công cụ: Rubric

VI. Các công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học

1.Câu hỏi (tự các câu hỏi)

2.Bài tập (tự các bài tập)

3.Rubric

Mức độ

Tiêu chí

Mức 1 Mức 2

Mức 3

Trình bày bài làm của học sinh

(1 điểm)

Viết được

 

(0,5 điểm)

Viết rõ ràng, sạch sẽ

 

(0,75 điểm)

Viết rõ ràng, sạch sẽ, mạch lạc

(1 điểm)

 

Tìm m để hs đồng biến trên tập xác định

(3 điểm)

Tính chưa đúng y’

 

(1 điểm)

Tính đúng y’ nhưng chưa tìm được m

(2 điểm)

Tính đúng y’ nhưng tìm được m

(3 điểm)

Tìm m để hs đồng biến

 

(3 điểm)

Viết sai đk để hs đồng biến

 

 

(1 điểm)

Viết được đk để hs đồng biến nhưng tính sai

(2 điểm)

Viết được đk để hs đồng biến và tính đúng

 

(3 điểm)

Tìm m để hs đồng biến

 

(3 điểm)

Viết sai đk để hs nghịch biến

 

(1 điểm)

Viết được đk để hs nghịch biến nhưng tính sai

(2 điểm)

Viết được đk để hs nghịch biến và tính đúng

(3 điểm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.