Top tài liệu

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: MẠCH DAO ĐỘNG

VẬT LÝ 12

Thời lượng: 01 tiết

Giáo viên:

I.MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

(STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Giải quyết vấn đề vật lý

Giải thích được sự biến thiên điều hoà của điện tích trong mạch dao động

1

sự biến thiên qua lại giữa năng lượng điện trường

2

năng lượng từ trường

3

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Trao đổi, thảo luận tìm ra các sản phẩm học tập theo yêu cầu

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

Sử dụng được các kiến thức để ứng dụng trong thực tế và đời sống.  

 

 

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trách nhiệm Hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ
Chăm chỉ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

– Bài giảng powerpoint có kèm Mô hình mạch dao động, máy dao động kí.

– Phiếu học tập.

Phiếu học tập số 1:

Câu 1: Mạch dao động là gì? Thế nào là mạch dao động lí tưởng?

Câu 2: Muốn mạch dao động hoạt động, ta cần làm gì?

Câu 3: Quan sát sơ đồ mạch điện của mạch dao động điện từ như hình vẽ

a. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi đóng k vào chốt 1?

b. Hiện tượng gì xảy ra khi đóng K vào chốt 2?

Phiếu học tập số 2

Đọc mục II.1 SGK trang 105 và trả lời các câu hỏi

Câu 1: Nêu quy luật biến thiên điện tích của một bản tụ nhất định?

Câu 2: Nêu công thức tính tần sô góc?

Câu 3: Nêu định nghĩa cường độ dòng điện? Từ đó, xây dựng phương trình cường độ dòng điện và nhận xét sự biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện theo thời gian?

Câu 4: Xác định biểu thức tính cường độ đong điện cực đại? Nhận xét mối liên hệ về pha giữa điện tích và cường động dòng điện? Xây dựng CT độc lập thời gian liên hệ giữa q và i

Câu 5: Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các hàm số q(t) và i(t) ở các công thức (20.1 SGK) và (20.3 SGK) ứng với φ = 0 trên cùng một hệ trục tọa độ.

Phiếu học tập số 3:

Câu 1: Định nghĩa dao động điện từ tự do.

Câu 2: Từ biểu thức tần số góc, hãy xây dựng biểu thức tính tần số và chu kì của mạch dao động?

Phiếu học tập số 4:

Câu 1: Khi một tụ điện được tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng, gọi là năng lượng gì? Năng lượng này có biến thiên không?

Câu 2: Khi có một dòng điện chạy qua một cuộn cảm thì từ trường trong cuộn cảm sẽ dự trữ một năng lượng, gọi là năng lượng gì? Năng lượng này có biến thiên không?

Câu 3: Năng lượng trong toàn mạch dao động gọi là năng lượng điện từ, và trong mạch dao động có cả tụ điện và cuộn dây. Vậy, năng lượng điện từ là gì? Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ sẽ như thế nào?

2. Học sinh

– Các khái niệm về dòng điện một chiều, dòng điện biến thiên và định luật Jun.

– Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).

– Sách giáo khoa, vở, giấy nháp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(Thời gian)

Mục tiêu

(STT YCCĐ)

 

Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Phương án đánh giá
Hoạt động 1: Khởi động

 

(1) mạch dao động được cấu tạo như thế nào DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm. Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

(1)

(2)

 

– Tìm hiểu các khái niệm về mạch dao động và định luật biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng

– Tìm hiểu định nghĩa dao động điện từ tự do, chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động

– Tìm hiểu về năng lượng điện từ của mạch dao động

DH trải nghiệm. DH theo nhóm Phương pháp: Quan sát

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập

(1)

(2)

 

Yêu cầu HS lập bảng so sánh sự tương đồng giữa các đại lượng trong dao động cơ học với dao động điện từ.

 

 

DH Giải quyết vấn đề. DH theo nhóm Phương pháp: KT viết, đánh giá qua sản phẩm của HS

Công cụ: Thang đo

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng

(1)

(2)

Cho HS tìm tòi ứng dụng của mạch giao động trong cuộc sống Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

 

IV. Các công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học

1.Câu hỏi (tự cho các câu hỏi liên quan)

2.Bài tập (tự cho các bài tập liên quan)

3.Thang đo

Biểu hiện

Đánh giá

(thang điểm 10)

– Viết được:

Dao động cơ:

Dao động điện:

Đại lượng cơ: x →A

Đại lượng điện:

3 điểm

Viết thêm được

Dao động cơ:

Dao động điện:

Đại lượng cơ:

Đại lượng điện:

 

4 điểm

Viết thêm được

Dao động cơ:

Dao động điện:

Đại lượng cơ: m

k

Đại lượng điện: L

1/C

3 điểm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.