Tóm tắt lý thuyết GDCD 11 Bài 2

I. Lý thuyết Hàng hoá – Tiền tệ – Thị trường 1. Hàng hóa a. Hàng hóa là gì? – Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán. – Ba điều kiện để sản phẩm trở […]

Read More