Khẩu lệnh động tác chào gồm có

Trắc nghiệm: Khẩu lệnh động tác chào gồm có: A. Dự lệnh và động lệnh “ nhìn bên phải (trái)- chào” hoặc chỉ có động lệnh “chào” B. Chỉ có Dự lệnh “ nhìn bên phải chào” C. Chỉ có Động lệnh “ nhìn bên phải chào” D. Dự lệnh và động lệnh “chào” Lời […]

Read More

Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận Phay Khắt, Nà Ngần, hai địa danh đó thuộc tỉnh nào hiện nay?

Câu hỏi: Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận Phay Khắt, Nà Ngần, hai địa danh đó thuộc tỉnh nào hiện nay? A. Tỉnh Bắc Cạn. B. Tỉnh Cao Bằng. C. Tỉnh Lạng Sơn. D. Tỉnh Lào Cai Lời giải: Đáp án đúng: B. Tỉnh Cao Bằng. […]

Read More

Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là?

Trắc nghiệm: Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là? A. Chất ma túy tổng hợp B. Chất ma túy bán tổng hợp C. Chất ma túy tự nhiên D. Chất ma túy bán tự nhiên Lời giải: Đáp án đúng: A. Chất ma túy tổng hợp Cùng Top Tài Liệu tìm hiểu thêm kiến thức […]

Read More