Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 4 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 4 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 4 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 4 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước? […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 7 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 7 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 7 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 7 1. Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 7 (có đáp án) – Đề số 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 7 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 7 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 7 1. Một trong những tác hại của ma túy với người nghiện như […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 6 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 6 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 6 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 6 1. Cấp cứu ban đầu các tai nạn, thương tích là a. Điều […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 5 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 5 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 5 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 5 1. Phòng chống bom, đạn và thiên tai của dân tộc Việt Nam […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 4 (có đáp án) – Đề số 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 4 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 4 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 4 1. Trung đội có những đội hình nào? a. 1 hàng ngang; 2 […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2 (có đáp án) – Đề số 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 2 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 2 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 2 1. Sự ra đời của Công an nhân dân phản ánh nội dung […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 3 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 3 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 3 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 3 1. Khi ở động tác nghiêm, hai chân khác với động tác nghỉ […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 2 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 2 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 2 1.Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập đến việc […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 1 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 1 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 1 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 1 1. Chiến tranh có thể được hiểu với nghĩa khác là: Đấu tranh. […]

Read More