Chảy máu mao mạch có đặc điểm gì?

Trắc nghiệm: Chảy máu mao mạch có đặc điểm gì? A. Máu đỏ tươi chảy vọt thành tia hoặc trào qua miệng vết thương ra ngoài B. Máu đỏ thẫm, chảy ri rỉ tại chỗ bị thương, lượng máu vừa phải C. Máu đỏ thẫm, thấm tại chỗ bị thương, lượng máu ít hoặc rất […]

Read More

Chảy máu động mạch có đặc điểm gì?

Trắc nghiệm: Chảy máu động mạch có đặc điểm gì? A. Máu đỏ tươi chảy vọt thành tia hoặc trào qua miệng vết thương ra ngoài B. Máu đỏ thẫm, chảy ri rỉ tại chỗ bị thương, lượng máu vừa phải C. Máu đỏ thẫm, thấm tại chỗ bị thương, lượng máu ít hoặc rất […]

Read More