Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đào tạo thuộc hệ thống trường công an nhân dân do ai quyết định?

Trắc nghiệm: Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đào tạo thuộc hệ thống trường công an nhân dân do ai quyết định? A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. C. Bộ trưởng Bộ Công an. D. Cục trưởng cục Khảo thí. Lời giải: […]

Read More

Thí sinh có bố/mẹ là người dân tộc thiểu số có thể đăng kí dự thi vào các trường thuộc hệ thống trường công an nhân dân khi có tuổi đời

Trắc nghiệm: Thí sinh có bố/mẹ là người dân tộc thiểu số có thể đăng kí dự thi vào các trường thuộc hệ thống trường công an nhân dân khi có tuổi đời: A. Không quá 25 tuổi. B. Không quá 22 tuổi. C. Từ 22 tuổi trở lên. D. Không quá 30 tuổi. Lời […]

Read More