Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Gợi ý 1 số môn sau

Môn Khoa học

– GV cần nhận xét đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động hình thành kiến thức mới cho HS; đánh giá quá trình và kết quả học tập của từng cá nhân và nhóm HS thông qua thái độ, hành vi, việc làm của cá nhân, nhóm. Chốt lại những hành vi, việc làm đúng thể hiện sự tự tin của HS, nhận xét cụ thể theo từng phẩm chất và năng lực HS cần đạt được trong bài học.

Môn Tin học:

Giáo viên nhận xét các câu trả lời của học sinh, nhận xét kết quả làm việc trong từng hoạt động của cả nhân, của nhóm, đánh giá khả năng quan sát, suy nghĩ, trao đổi với bạn, với giáo viên về những vấn đề mà giáo viên yêu cầu.

Môn Địa lý – Lịch sử:

  • GV quan sát hoạt động của HS, động viên, hướng dẫn kịp thời.
  • Đánh giá thông qua phần trình bày của HS, nhóm.
  • GV chốt kiến thức, tuyên dương, khích lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.