Đáp án tham khảo Mô đun 2 môn Lịch sử THPT

Gợi ý đáp án Mô đun 2 môn Lịch sử THPT là tài liệu hữu ích để các thây cô hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn của mình.

Câu 1. Thầy/cô dựa vào những tiêu chí đánh giá nào để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử?

Bài làm

Theo tôi, những tiêu chí đánh giá để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử Đó là:

– Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

– Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

– Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

– Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện

nhiệm vụ học tập.

– Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Câu 2. GV sử dụng PP, KTDH trong video minh hoạ có phù hợp không? Vì sao?

Bài làm

Phù phù hợp, vì HS được làm việc chủ động, sáng tạo, hợp tác trong nhóm…

Vì giáo vien đã giao nhiệm vụ cho học sinh hoc sinh nhận nhiệm vụ tích cực thảo luận đưa ra kết quả và trình bày nội dung kiên thức sau đó làm bài và khám phá nội dung thực tế

Câu 3. Phân tích ưu điểm và hạn chế của việc lựa chọn và sử dụng PP, KTDH trong hoạt động dạy học GV thực hiện trong video minh hoạ.

Bài làm

– Rất nhiều ưu điểm, tiết học sáng tạo học sinh học tập tích cực, chủ động, hợp tác..học sinh được nhận nhiệm vụ trao đổi khám phá tìm ra nội

dung kiến thức. Từ kiến thức tìm ra học sinh được làm bài vận dụng và sử dụng kiến thức vào thực tế.

– Hạn chế phương pháp này nếu học sinh không tự giác nghiêm túc học thì việc tìm ra kiến thức mới là khó.. Nếu cơ sử vật chất không đảm bảo, khả năng của GV, thì khó thực hiện được PP, KTDH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.