Top tài liệu

Gợi ý học tập môn Giáo dục thể chất mô đun 3 THCS

Xu hướng hiện đại

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KT ĐÁNH GIÁ

CÂU 1:

Kiểm tra: Nắm được kết quả học tập của HS

Đánh giá: Mức độ nắm được kiến thức kĩ năng của HS so với yêu cầu đề ra

QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ KT ĐÁNH GIÁ

Đánh giá truyền thống đánh giá kết quả của HS

Đánh giá hiện đại đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Theo thầy/cô năng lực học sinh được thể hiện như thế nào, biểu hiện ra sao?

Theo tôi:

Năng lực được thể hiện là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hành động nào đó.

Biểu hiện: Thái độ, tính cách, kỹ năng

Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh?

Đảm bảo tính toàn diện và tính linh hoạt

Đảm bảo tính phát triển

Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn

Đảm bảo phù hợp với đặc thù môn học

Tại sao có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tạo nên vòng tròn khép kín?

Vì mục tiêu đánh giá kết quả môn học là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập

Thầy, cô hiểu thế nào là đánh giá thường xuyên?

đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về năng lực của từng nội dung học

Thầy, cô hiểu như thế nào là đánh giá định kì?

đánh giá định kì là đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một giai đoạn học tập và rèn luyện nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện của HS theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về năng lực của từng nội dung học

PP kiểm tra viết

Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? Đặc điểm của mỗi dạng đó?

Có 2 dạng:

Thứ nhất là câu có sự trả lời mở rộng, là loại câu có phạm vi rộng và khái quát; HS tự do biểu đạt tư tưởng và kiến thức.

Thứ hai là câu trả lời có giới hạn, câu hỏi chi tiết, phạm vi câu hỏi được nêu rõ

PP quan sát

Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Đánh giá học sinh thực hiện kỹ thuật động tác

PP hỏi đáp

Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học như thế nào?

Đánh giá học sinh thực hiện kỹ thuật động tác, quan sát học sinh hoàn thành cự li chạy, thực hiện các động tác của bài thể dục

PP hồ sơ

4.Thực tế dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học sinh như thế nào?

Ghi chép thành tích qua các lần luyện tập chạy, nhảy và quá trình học tập, phiếu đánh giá… của học sinh

PP đánh giá qua SP học tập

1. Câu hỏi tự luận

Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh vì thể hiện được sự vận dụng sáng tạo của học sinh, có thể đồi hỏi sự tương tác giữa các học sinh, các nhóm học sinh

Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLPC

Câu 1: Về mục tiêu đánh giá; căn cứ đánh giá; phạm vi đánh giá; đối tượng đánh giá theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác nhau?

Khác:

+ Mục tiêu đánh giá: cung cấp thông tin chính xác kịp thời có giá trị mức độ về đáp ứng yêu cầu cần đạt trong chương trình và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn, điều chỉnh hoat động học tập…

+ Căn cứ: là yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực được qui định

+ Phạm vi đánh giá: bao gồm các môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc mô học, chuyên đề học tập và môn học tự chọn

+ Đối tượng đánh giá: là sản phẩm của quá trình học tập và rèn luyện của HS

Câu 2: Hãy tóm lược lại “Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Giáo dục thể chất theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

+ Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục

+ Căn cứ đánh giá

+ Phạm vi đánh giá

+ Đối tượng đánh giá

Câu 3: Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực Giáo dục thể chất hay không? Tại sao?

Theo tôi với mỗi chủ đề/bài học cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực Giáo dục thể chất vì như vậy mới đánh giá được sự tiến bộ của HS

Chọn đáp án đúng nhất

Đề kiểm tra

Kinh nghiệm ra đề kiểm tra

Kiểm tra lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm và kiểm tra thực hành cả định tính và định lượng

Câu 1: Thầy, cô hiểu như thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “đánh giá”?

+ Câu hỏi “tổng hợp” là thu thập thông tin về kết quả học tập của HS

+ Câu hỏi “đánh giá” là dánh giá kiến thức của HS trước, trong và sau mỗi bài học hoặc sau mỗi chủ đề học tập

Câu 2: Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho mục tiêu khai thác kiến thức trong dạy học môn Giáo dục thể chất?

Kỹ thuật nhảy cao đang học có tên gọi là gì?

Kỹ thuật chia làm mấy giai đoạn?

Chạy đà trong nhảy cao có gì khác so với chạy đà nhảy xa?

Câu 3: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý của HS vào bài học?

Quan sát tranh hoặc động tác mẫu để thực hiện lại động tác?

Đánh giá bạn thực hiện động tác(bài tập)?

Bài tập

Câu 4: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về việc xây dựng bài tập tình huống?

nội dung tình huống và những yêu cầu đưa ra để giải quyết tình huống. Có những yêu cầu cần chú ý trong cấu trúc một tình huống như sau:

– Tình huống phải vừa phải, không quá dài, quá phức tạp, đánh đố học sinh.

– Giữa tình huống và câu hỏi phải ăn khớp với nhau và cùng hướng vào nội dung bài học.

Câu 5: Câu hỏi tự luận: Thầy, cô hãy giải thích bài tập sau: tại sao không nên ăn quá no trước khi tập luyện thể dục thể thao

Khi ăn no, máu trong cơ thể sẽ tập trung đến dạ dày và một số bộ phận khác để thực hiện chức năng tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể. Vì vậy, nếu tập thể dục trong lúc này sẽ khiến nhịp sinh học ổn định của cơ thể bị rối loạn, gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chuột rút, đau bụng, thức ăn không tiêu hóa được sẽ khiến rất khó chịu và không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Tình trạng này nếu diễn ra trong một thời gian dài sẽ gây viêm loét dạ dày và các bộ phận của hệ tiêu hóa rất nguy hiểm

Sản phẩm học tập

Hãy trình bày mục đích sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đanh giá?

mục đích sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá thông qua đó giáo viên có thể đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh

Hãy trình bày cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đanh giá?

Sử dụng các sản phẩm học tập để đánh giá sau khi HS kết thức 1 quá trình thực hiện các hoạt động học tập, đánh giá được sự tiến bộ của HS, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh

Hồ sơ học tập

Thầy cô hãy cho biết quan điểm của mình về mục đích sử dụng hồ sơ học tập?

+ Trưng bày/giới thiệu thành tích của người học

+ Chứng minh sự tiến bộ của người học về 1 chủ đề/lĩnh vực nào đó

+ Theo thầy, cô hồ sơ học tập nên quản lý thế nào?

Theo tôi hồ sơ học tập Quản lý theo thư mục tài liệu

Bảng kiểm

1. Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về bảng kiểm?

Bảng kiểm là một danh sách ghi lại các tiêu chí có được biểu hiện hoặc được thực hiện hay không

2.  Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ khác với chương trình GDPT 2018 là chỉ rõ sự xuất hiện hay không xuất hiện các hành vi, các đặc điểm mong đợi nào đó

Thang đo

Câu 1: Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về thang đánh giá?

thang đánh giá là công cụ đo lường mức độ mà học sinh đạt được ở mỗi đặc điểm, hành vi/khía cạnh, lĩnh vực cụ thể

Câu 2: Theo thầy, cô thang đánh giá nên chia 3 thang điểm hay 5 thang điểm tương ứng? Vì sao?

Theo tôi thang đánh giá nên 5 thang điểm tương ứng. Vì sẽ đánh giá so sánh để xác định xem HS đạt được ở mức độ nào

Rubric

Câu hỏi tương tác

1. Thầy/cô cho ý kiến về việc sử dụng rubric cho học sinh đánh giá đồng đẳng về mặt định tính được hiệu quả?

HS đối chiếu sản phẩm, quá trình thực hiện của HS với từng tiêu chí. HS tự nhận rõ được những gì mình làm tốt những gì còn yếu kém

2. Để đánh giá một rubric tốt thầy, cô sẽ đánh giá theo những tiêu chí nào?

Để đánh giá một rubric tốt tôi sẽ đánh giá theo những tiêu chí sau: Thực hiện kĩ thuật, thành tích, điểm số

3. Vấn đề nào thầy, cô cho là khó khăn nhất khi xây dựng rubric đánh giá?

Vấn đề tôi cho là khó khăn nhất khi xây dựng rubric đánh giá là xác định số lượng các tiêu chí đánh giá

Phân tích yêu cầu cần đạt…

1. Thầy, cô hãy đưa ra mục tiêu theo phẩm chất, năng lực trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chủ đề sau?

Có kiến thức để lựa chọn môi trường tự nhiên có lợi cho sức khỏe để tập luyện

thực hiện đúng động tác cơ bản trong bài thể dục

Tự giác, tích cực đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện

2. Thầy/cô hãy liệt kê một số từ ngữ thể hiện mức độ yêu cầu cần đạt trong xác định mục tiêu chủ đề/bài học?

Thực hiện đúng, tự giác, tích cực, điều chỉnh, sửa sai qua quan sát và tập luyện

3. Cảm nhận của thầy, cô về ý nghĩa của bảng ma trận đánh giá chủ đề môn Giáo dục thể chất?

Ý nghĩa của bảng ma trận đánh giá chủ đề môn Giáo dục thể chất đánh giá được phẩm chất và năng lực của học sinh sau 1 quá trình hoạt động

Xây dựng công cụ

1. Để lập kế hoạch đánh giá trong dạy học chủ đề môn Giáo dục thể chất theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, cần xác định thông tin về bằng chứng năng lực, trả lời một số câu hỏi như thế nào?

Để lập kế hoạch đánh giá trong dạy học chủ đề môn Giáo dục thể chất theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, cần xác định thông tin về bằng chứng năng lực, trả lời một số câu hỏi như đánh giá thành tố nào của năng lực thể chất. tiêu chí tương ứng với thành tố đó là gì. Nội dung yêu cầu nào cần đat

2. Thầy, cô hãy mô tả mẫu phiếu học tập?

Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Với đặc thù môn học giáo dục Thể chất có lợi thế giúp HS phát triển các phẩm chất nào?

Môn học giáo dục Thể chất có lợi thế giúp HS phát triển các phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành và phát triển cho học sinh qua dạy học môn Giáo dục thể chất như thế nào?

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành và phát triển cho học sinh qua dạy học môn Giáo dục thể chất thông qua thực hành từ đơn giản đến phức tạp

Theo thầy, cô phẩm chất, năng lực được đánh giá thông qua đâu?

Phẩm chất, năng lực được đánh giá thông qua quan sát, kiểm tra viết, đánh giá bằng rubric, bảng kiểm

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XỬ LÝ

Xin thầy, cô cho biết về xử lý kết quả đánh giá định tính và định lượng là như thế nào?

Xử lí kết quả đánh giá định tính là giáo viên cần dựa vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt để đưa ra các tiêu chí đánh giá.

Xử lí kết quả đánh giá định lượng là điểm thô của mỗi cá nhân trên một phép đo được quy đổi thành điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình và độ lệch để tiện so sánh giữa các cá nhân

Thầy cô chia sẻ hiểu biết của mình về phản hồi kết quả đánh giá?

Ra quyết định cải thiện kịp thời hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh trên lớp học; ra các quyết định quan trọng với học sinh (lên lớp, thi lại, ở lại lớp, khen thưởng,…); Góp ý và kiến nghị với cấp trên về chất lượng chương trình, sách giáo khoa, cách tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục,…

Phân tích sử dụng kết quả đánh giá

Thầy, cô chia sẻ hiểu biết của mình về đường phát triển năng lực học sinh?

đường phát triển năng lực học sinh là những thành tố của năng lực với những mô tả chi tiết về sự tiến bộ của học sinh.

Thầy cô hãy chia sẻ hiểu biết của mình về việc Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh?

Sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh thông qua việc hợp tác với các giáo viên khác, đưa ra giả định để tìm giải pháp tối ưu.

Thầy, cô hãy đưa ra 2 mức độ cao trong năng lực vận động cơ bản trong môn GDTC THCS?

Thực hiện đúng cơ bản các kỹ năng vận động và hình thành thói quen tập luyện hàng ngày

Thầy, cô hãy đưa 3 biểu hiện ở mức 1 của năng lực vận động cơ bản của môn GDTC THCS?

Hình thành được nền nếp vệ sinh trong vệ tập. luyện thể dục thể thao. – Có kiến thức cơ bản và ý thức thực hiện chế độ dinh dưỡng trong tập luyện và đời sống hằng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ. – Tích cực tham gia các hoạt động tập thể trong môi trường tự nhiên để rèn luyện sức khoẻ.

Thầy, cô hãy đưa ra 3 biểu hiện ở mức 2 của năng lực vận động cơ bản trong môn GDTC THCS?

– Hiểu được vai trò quan trọng của các kĩ năng vận động cơ bản đối với việc phát triển các tố chất thể lực. – Thực hiện thuần thục các kĩ năng vận động cơ bản được học trong chương trình môn học. – Hình thành được thói quen vận động để phát triển các tố chất thể lực.

Định hướng…

Thầy, cô hãy trình bày những hiểu biết của mình về cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học

Từ kết học sinh đã đạt được, phân tích được các tồn tại, tìm ra được những nguyên nhân của các tồn tại đó và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để đổi mới PPDH cho phù hợp

Thầy, cô hãy chia sẻ hiểu biết của mình về Định hướng điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học?

Định hướng điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học là cơ sở điều chỉnh kĩ thuật phương pháp dạy học cho phù hợp với hoạt động dạy và học

Bài tập cuối khóa

XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

TRONG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC: NÉM BÓNG

Bước 1: Xác định mục tiêu của chủ đề dạy học, yêu cầu cần đạt về nội dung, biểu hiện của thành tố năng lực hoạt động Giáo dục thể chất, phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá và thời điểm đánh giá.

 

TT

 

Yêu cầu cần đạt

Phương pháp đánh giá Công cụ đánh giá

Thời điểm đánh giá

1 Vận động cơ bản:
1.1 – Có kiến thức để lựa chọn môi trường tự nhiên có lợi cho sức khỏe để tập luyện

– Nhận biết được các dinh dưỡng cơ bản ảnh hưởng đế sự phát triển thể chất.

Viết hoặc vấn đáp Câu hỏi Trong khi học chủ đề
1.2 – Thực hiện cơ bản đúng một số trò chơi và các bài tập: Cách cầm bóng; Ném bóng trúng đích; Đứng vai hướng ném- xoay người ném bóng xa; Đà một bước ném bóng xa; Ném bóng xa (chạy đà tự do) Viết hoặc vấn đáp Câu hỏi Trong khi học chủ đề
2 Năng lực tự học:

– Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và tư tư thế ra sức cuối cùng ném bóng xa đúng hướng.

– Nhận biết được một số tư thế, động tác sai thường mắc và cách sửa động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện;

– Điều chỉnh được tư thế của động tác, sửa sai thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

Quan sát; Hỏi đáp Thang đo;

Bảng kiểm

Trong khi học chủ đề
3 Năng lực giao tiếp và hợp tác:

– Biết tổ chức tập luyện theo tổ (nhóm) dưới sự hướng dẫn của giáo viên;

– Biết nhận xét, đánh giá kết quả tham gia tập luyện;

– Vận dụng những hiểu biết để tập luyện hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện.

Quan sát Thang đo

Rubric

Trong khi học chủ đề
4 Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Quan sát Thang đo Trong khi học chủ đề

Công cụ đánh giá được thể hiện qua nội dung kiểm tra sau đây:

“THỰC HIỆN ĐỘNG TÁC NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”

Bước 2: Xác định cách xử lý thông tin, bằng chứng thu thập được.

Bằng chứng thu thập được là các bài viết và mức độ hoàn thành kĩ thuật động tác của học sinh. Cụ thể:

– Thông tin, bằng chứng về phẩm chất, năng lực được thể hiện qua bài làm, và mức độ hoàn thành kĩ thuật động tác của học sinh.

– Xác định cách xử lí thông tin, bằng chứng thu thập: đối chiếu bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của HS so với yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.

– Xử lý thông tin trên các bài viết, và mức độ hoàn thành kĩ thuật động tác của học sinh thông qua phương pháp định lượng với thang đo, bảng kiểm theo ba mức độ:

+ Mức 1: Hoàn thành tốt

+ Mức 2: Hoàn thành.

+ Mức 3: Chưa hoàn thành .

1. BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỘNG TÁC NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH

Bài tập:

– Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát, tay cầm bóng cùng phía với chân sau, hai tay cầm bóng trước ngực, hai khuỷu tay co ép sát hai bên sườn, mắt nhìn hướng ném.

– Động tác: Khi có hiệu lệnh “Ném”, tay cầm bóng giơ cao ngang tầm mắt, mắt nhìn đích và ném trúng vào đích.

Đánh giá:

Hoàn thành tốt

(8 – 10 điểm)

Hoàn thành

(5 – 7 điểm)

Chưa hoàn thành

(dưới 5 điểm)

– Thực hiện cơ bản đúng động tác ném bóng trúng đích, biết được sai sót kĩ thuật động tác và cơ bản khắc phục được trong tập luyện. – Thực hiện được động tác ném bóng trúng đích, biết và sửa được sai sót kĩ thuật động tác trong tập luyện. – Chưa thực hiện được động tác ném bóng trúng đích.

Lưu ý: Căn cứ vào khả năng và thái độ tập luyện của học sinh để đánh giá mức độ cho phù hợp.

2. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC

2.1. Bài tập: Chạy tiếp sức chuyển vật cự li 15m, lặp lại 2 lần, sau mỗi lần đi lại và hít thở sâu trong vòng 1 phút.

2.2. Đánh giá: Thực hiện hết lượng vận động

Chú ý: GV cần điều chỉnh lượng vận động cho HS theo nhóm sức khỏe

3. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁP ÁN

3.1. Chăm sóc sức khỏe: (Chọn đáp án đúng nhất)

3.1.1. Việc vệ sinh sân tập để làm gì?

A. Để vừa lòng cô giáo

B. Để có hoạt động

C. Cha mẹ vui lòng

D. Sân tập sạch sẽ, thoáng mát, không ảnh hưởng tới tập luyện

Đáp án: D

3.1.2. Khi vệ sinh sân tập, em và các bạn cần chú ý gì để không ảnh hưởng đến sức khỏe?

A. Đội mũ

B. Đeo khẩu trang

C. Mang theo cặp sách

D. Mang theo bình nước Đáp án: B

3.1.3. Sau khi vệ sinh sân tập, em cần làm gì để đảm bảo sức khỏe?

A. Rửa tay bằng xà phòng

B. Thả lỏng toàn thân

C. Tập động tác tay

D. Thả lỏng cho đỡ mỏi

Đáp án: A

3.1.4. Để tập luyện có kết quả tốt, em cần phải chú ý gì?

A. Uống nhiều nước

B. Ăn no

C. Mặc trang phục gọn gàng

D. Phơi nắng trước khi tập

Đáp án: C

3.1.5. Sau khi tập luyện em cần làm gì để giữ gìn dụng cụ và đảm bảo vệ sinh?

A. Để dụng cụ vào nơi qui định và rửa tay sạch sẽ

B. Cùng các bạn vào lớp ngay

C. Chạy một vòng sân

D. Về nhà nghỉ ngơi

Đáp án: A

3.1.6. Giờ học môn Giáo dục thể chất thứ Hai tuần trước, bạn Bắc và bạn Hùng trực nhật được cô giáo khen trước cả lớp và mong các bạn cần học tập. Đến phiên trực nhật, em cùng bạn học tập được bạn Bắc và bạn Hùng điều gì? Em hãy ghi ra phiếu 3 hoạt động mà em cho là cần thiết nhất.

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

3.2. Vận động cơ bản:

Quá trình sinh ra và lớn lên của con người cần có những hoạt động vận động có ý thức và đúng cách thì cơ thể mới phát triển toàn diện. Muốn vậy các em phải có những bài tập giáo dục thể chất phù hợp.

Câu hỏi (Chọn đáp án đúng nhất): Trong giờ học bài thể dục, bạn A tự động chạy ra ngoài để uống nước, thấy vậy bạn B nhắc bạn A cần phải xin phép cô giáo.

3.2.1. Em thấy hành động của bạn quyền thế nào?

A. Nhắc bạn A tôn trọng cô giáo

B. Tôn trọng bạn B

C. Tôn trọng các bạn trong lớp

D. Tôn trọng bản thân mình

Đáp án: A

3.2.2. Nếu bạn B tỏ thái độ khó chịu, em phải làm gì?

A. Mách cô giáo

B. Nhẹ nhàng giải thích cho bạn hiểu

C. Tỏ thái độ khó chịu với bạn

D. Phê bình bạn trước lớp

Đáp án: B

3.2.3. Các tư thế vận động cơ bản bao gồm những động tác có liên quan đến:

A. Đứng, đi, Chạy, nhảy

B. Ngồi xuống, đứng lên 30 lần

C. Bò 100 mét

D. Ngồi im lặng

Đáp án: A

3.2.4. Khẩu lệnh sau để thực hiện nội dung nào trong phần Đội hình đội ngũ?

“Thành 3 hàng ngang… tập hợp!”.

Đáp án: Tập hợp hàng ngang

3.2.5. Em hãy thực hiện bài thể dục phát triển chung.

Đáp án:

Hoàn thành tốt

(8 – 10 điểm)

Hoàn thành

(5 – 7 điểm)

Chưa hoàn thành

(dưới 5 điểm)

Thực hiện cơ bản đúng cả bài, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được. Thực hiện cơ bản đúng nửa bài, biết được lỗi sai Chưa thực hiện được động tác nào.

3.2.6. Em hãy thực hành bài tập vận động phối hợp cơ thể.
Đáp án:

Hoàn thành tốt

(8 – 10 điểm)

Hoàn thành

(5 – 7 điểm)

Chưa hoàn thành

(dưới 5 điểm)

Thực hiện cơ bản đúng các động tác trong bài tập phối hợp cơ thể, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được Thực hiện cơ bản đúng ít nhất một nửa các động tác trong bài tập, biết được lỗi sai Chưa thực hiện được dưới một nửa động tác trong bài tập.

3.2.7. Khi luyện tập nhóm, em và các bạn sửa lỗi sai thế nào?

A. Quát lên để cho bạn nhận ra

B. Mách cô giáo

C. Nhận xét và cùng nhau sửa lỗi cho bạn

D. Không hợp tác với bạn

Đáp án: C

3.2.8. Em tập động tác giậm chân tại chỗ, hai tay vung tự nhiên 10 – 15 lần lúc giải lao khi học bài để làm gì?

A. Chống mệt mỏi

B. Chống ánh nắng mặt trời

C. Chống ngủ gật

D. Chống đau lưng

Đáp án: A

3.3. Hoạt động thể thao (Thể thao tự chọn):

3.3.1. Tập môn thể thao yêu thích em thấy thế nào?

A. Thích tập luyện

B. Tập cho xong

C. Không hào hứng

D. Không muốn tập

Đáp án: A

3.3.2. Sau khi tập thể dục, có nhiều bạn không rửa tay, hành động đó em thấy thế nào?

A. Không sao

B. Không đảm bảo vệ sinh

C. Để giữ đôi tay cho các bạn

D. cần được khen trước lớp

Đáp án: B

3.3.3 Hai tay đưa ra trước, bằng vai, bàn tay sấp là động tác gì?

A. Vung tay ra trước

B. Tiến lên phía trước

C. Hai tay nâng hạ trước

D. Hai tay ra trước

Đáp án: D

3.3.4. Con số trong trò chơi nhóm 3, nhóm 7 có liên quan đến môn học nào?

A. Lịch sử

B. Mĩ thuật

C. Âm nhạc

D. Toán

Đáp án: D

3.3.5. Em hãy tập một động tác của môn thể thao mà em thấy thích, sau đó ghi chép lại cách tập theo ý hiểu của mình.

Hoàn thành tốt

(8 – 10 điểm)

Hoàn thành

(5 – 7 điểm)

Chưa hoàn thành

(dưới 5 điểm)

Thực hiện cơ bản đúng các động tác trong bài tập phối hợp cơ thể, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được Thực hiện cơ bản đúng ít nhất một nửa các động tác trong bài tập, biết được lỗi sai Chưa thực hiện được dưới một nửa động tác trong bài tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.