GV cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

  • GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết.
  • GV cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, KTDH và giáo dục phát triển PC, NL phù hợp.
  • GV chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.
  • GV tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *