Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Câu hỏi: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng A. số khối. B. số notron. C. số proton. D. số notron và số proton. Đáp án đúng: C – số proton. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton Giải thích:  Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số […]

Read More
Viết phương trình Na2SO3 ra SO2

Viết phương trình Na2SO3 ra SO2

Phương trình hóa học Điều chế từ Na2SO3  ra SO2 Na2SO3 → SO2 + Na2O – Loại phản ứng: Sự phân huỷ – Chất phản ứng: Natri Sunfit – Na2SO3 – Sản phẩm: Lưu Huỳnh Điôxit – SO2, Natri Oxit – Na2O – Natri sunfit (Na2SO3) còn có nhiều tên gọi khác nhau như natri sulfit, sodium sulfite, sodium sulphite… là một muối […]

Read More
Phương trình phản ứng SO2 ra Na2SO3

Phương trình phản ứng SO2 ra Na2SO3

Phương trình hóa học 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 – Điều kiện phản ứng: Không có – Cách thực hiện phản ứng: cho dd NaOH tác dụng với SO2. – Hiện tượng nhận biết: Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt. Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan […]

Read More

Lý thuyết Flo, Brom, Iot

I. Brom 1. Tính chất vật lí và tính chất hóa học của Brom a. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên – Ở điều kiện thường, brom là chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi. Brom và hơi brom rất độc. – Brom ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong […]

Read More

Phương pháp Sunfat được dùng để điều chế chất gì?

Câu hỏi: Phương pháp Sunfat được dùng để điều chế chất gì? Lời giải => Phương pháp sunfat hóa có thể được dùng để điều chế các hidro halogenua sau: HF, HCl. => Phương pháp sunfat Không dùng cho HBr và HI, vì đây là những chất có tính khử mạnh, nên sản phẩm tạo ra là […]

Read More

Tính chất hóa học của Halogen

1. Khái niệm và cấu tạo phân tử của nhóm Halogen  a. khái niệm – Halogen (theo tiếng Latinh có nghĩa là sinh ra muối) là những nguyên tố thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn hóa học, người ta thường gọi là nhóm Halogen hay các nguyên tố halogen. Nhóm này bao gồm các nguyên […]

Read More
Top tài liệu

Lý thuyết bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học Hóa 10

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1. Thí nghiệm – Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch BaCl2 – Ống nghiệm 2: 5ml dung dịch Na2S2O3 ⟶ Cho đồng thời vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 5ml dung dịch H2SO4 loãng. * Ống nghiệm 1: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 HCl ⟹ Kết tủa xuất hiện […]

Read More
neu-cac-chat-vua-co-tinh-oxi-hoa-vua-co-tinh-khu

Nêu các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

I. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử – Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá và chất khử. – Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình. – Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho […]

Read More
cac-cach-dieu-che-so2-trong-phong-thi-nghiem

Các cách điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Câu hỏi: Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm như thế nào? Lời giải:  – Trong phòng thí nghiệm, SO2 được điều chế bằng cách cho muối sunfit tác dụng với axit mạnh như HCl, H2SO4. Ví dụ: Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2 – Ngoài ra, khí SO2 còn được điều chế bằng cách […]

Read More
thuoc-thu-de-nhan-ra-iot-la-gi

Thuốc thử để nhận ra iot là gì?

Câu hỏi: Thuốc thử để nhận ra iot là? A. Quỳ tím. B. Nước brom. C. Hồ tinh bột. D. Phenolphtalein. Lời giải: Đáp án C. Hồ tinh bột. Giải thích:  Phản ứng giữa hồ tinh bột với dung dịch iot tạo màu xanh lam đặc trưng (còn được gọi là phản ứng màu của iot với hồ […]

Read More