Giải Hóa 10 Bài 18 trang 109, 110, 111, 112, 113 Cánh Diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 18: Hydrogen Halide và Hydrohalic Acid trang 109, 110, 111, 112, 113, 114 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 18: Hydrogen Halide và Hydrohalic Acid 1. Khi hòa tan mỗi hydrogen halide HF, HCl, HBr và HI vào nước thì thu được các […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 8 trang 46, 47, 48 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trang 46, 47, 48 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 15 trang 82, 83, 84, 85, 86, 87 Cánh Diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học trang 82, 83, 84, 85, 86, 87 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học 1. Cho phản ứng: CH4(g) […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 5 trang 26, 27, 28, 29, 30 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron trang 26, 27, 28, 29, 30 10 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron Câu 1. Vì sao số AO trong một lớp luôn bằng một nửa số […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 14 trang 77, 78, 79, 80, 81 Cánh Diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi 14: Phản ứng hóa học và enthalpy trang 77, 78, 79, 80, 81 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy 1. Khi làm thí nghiệm, làm thế nào đển biết một phản ứng là tỏa nhiệt hay thu […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 4 trang 21, 22, 23, 24, 25 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử trang 21, 22, 23, 24, 25 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử Câu 1. Electron chuyển từ lớp gần hạt nhân ra lớp xa hạt […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 3: Nguyên tố Hóa Học trang 16, 17, 18, 19, 20 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 3: Nguyên tố hóa học Câu 1. Nguyên tử lithium (li) có 3 proton trong hạt nhân. Khi Li tác dụng với khí chlorine (Cl2) sẽ […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 2 trang 11, 12, 13, 14, 15 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 2: Thành phần của nguyên tử trang 11, 12, 13, 14, 15 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 2: Thành phần của nguyên tử Câu 1. Các nguyên tử đều trung hòa về điện. Dựa vào bảng 2.1 trong SGK, em hãy lập […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 10 trang 53, 54, 55, 56 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 10 trang 53, 54, 55, 56 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất. Bài 10: Liên kết ion 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? a) Liên kết ion chỉ có trong đơn chất. b) Liên kết ion chỉ có trong hợp chất. c) […]

Read More

Giải Hóa 10 Bài 1 trang 6, 7, 8, 9, 10 Cánh diều

Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 1: Nhập môn Hóa Học trang 6, 7, 8, 9, 10 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất.  Bài 1: Nhập môn hóa học Câu 1. Hãy kể tên một số chất thông dụng xung quanh em và cho biết cất đó tạo nên từ […]

Read More
Top tài liệu

Lý thuyết bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học Hóa 10

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1. Thí nghiệm – Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch BaCl2 – Ống nghiệm 2: 5ml dung dịch Na2S2O3 ⟶ Cho đồng thời vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 5ml dung dịch H2SO4 loãng. * Ống nghiệm 1: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 HCl ⟹ Kết tủa xuất hiện […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 5 bài 35

Báo cáo thực hành hóa 10 số 5 bài 35

Báo cáo thực hành hóa 10 số 5 bài 35 1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S. TN: Điều chế khí H2S bằng cách cho FeS tác dụng với dd HCl. Sau đó đốt khí thoát ra từ ống vuốt nhọn. Quan sát hiện tượng. Hiện tượng: H2S thoát ra có mùi […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 4 bài 31

Báo cáo thực hành hóa 10 số 4 bài 31

Báo cáo thực hành hóa 10 số 4 bài 31 1. Tính oxi hóa của oxi. Tiến hành TN: Đốt nóng 1 đoạn dây thép xoắn trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình đựng khí oxi (có gắn mẩu than ở đầu dây thép để làm mồi) Quan sát hiện tượng Hiện […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 3 bài 28

Báo cáo thực hành hóa 10 số 3 bài 28

Báo cáo thực hành số 3 hóa học 10 1. So sánh tính oxi hóa của brom và clo TN: Điều chế nước Clo bằng cách: Cho vào ống nghiệm khô vài tinh thể KMnO4 Nhỏ tiếp vào ống vài giọt dd HCl đậm đặc. Khí thu được dẫn vào ống nghiệm có sẵn khoảng […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 2 bài 27

Báo cáo thực hành hóa 10 số 2 bài 27

Báo cáo thực hành Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo 1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm. – TN: Cho vào ống nghiệm khô vài tinh thể KMnO4 Nhỏ tiếp vào ống vài giọt dd HCl đậm đặc. Đậy ống nghiệm bằng nút cao […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 1 bài 20

Báo cáo thực hành hóa 10 số 1 bài 20

Báo cáo Bài thực hành hóa học 10 bài số 1 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. Hiện tượng: Có bọt khí nổi lên Giải thích: Vì Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy được H ra khỏi dung dịch axit của nó → […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 6 bài 37

Báo cáo thực hành hóa 10 số 6 bài 37

Báo cáo thực hành hóa 10 số 6 bài 37 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. – Tiến hành TN: Chuẩn bị 2 ống nghiệm + Cho vào ống 1: 3ml dd HCl nồng độ 18% + Cho vào ống 2: 3ml dd HCl nồng độ 6% – Cho đồng […]

Read More