Top tài liệu

Báo cáo thực hành hóa học 11 bài 6

Báo cáo thực hành bài số 1 hóa học 11 Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11): Thí nghiệm 1. Tính axit – bazơ Lời giải: – Dụng cụ: + Mặt kính đồng hồ. + Ống hút nhỏ giọt. + Bộ giá ống nghiệm. – Hóa chất : + Dung dịch HCl 0,1M. + Giấy […]

Read More
Top tài liệu

Báo cáo thực hành hóa học 11 bài 14

Báo cáo thực hành bài số 2 Hóa học 11: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho I – Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của axit nitric – Dụng cụ: 2 ống nghiệm, đèn cồn, bông tẩm, bộ giá thí nghiệm – Hóa chất: HNO3, NaOH. – Tiến hành thí […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa học 11 bài 34 (ảnh 8)

Báo cáo thực hành hóa học 11 bài 34

Bài thực hành 4 hoá học 11: Điều chế và thử tính chất của etilen. 1. Mục tiêu: – Điều chế và đốt cháy khí etilen. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học. – Thử khí điều chế bằng dung dịch KMnO4. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 (ảnh 3)

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 I. CHUẨN BỊ Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO42%, dd Br2, nước cất. II. Nội dung và cách tiến hành Thí nghiệm 1: Etanol […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa học 11 bài 28

Báo cáo thực hành hóa học 11 bài 28

Báo cáo thực hành bài số 3 Hóa học 11 I – Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro – Tiến hành thí nghiệm: + Trộn đều 0,2g saccarozo với 1-2g CuO và cho vào ống nghiệm khô + Thêm 1g CuO để ohur kín […]

Read More
Báo cáo thực hành 11 bài 47

Báo cáo thực hành 11 bài 47

Báo cáo thực hành A. Chuẩn Bị Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, H2SO4đặc, dung dịch AgNO31%, dung dịch NH3, dung dịch Na2CO3 đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy […]

Read More