Phương trình phản ứng NaOH tác dụng với H2O

Phương trình phản ứng NaOH tác dụng với H2O

Câu hỏi: NaOH tác dụng với nước ra gì? Natri Hidroxit khi hòa tan trong dung môi như nước (H2O) sẽ tạo thành Bazo mạnh. Dung dịch này có tính ăn mòn rất cao, hơi nhờn và có khả năng làm bục vải. Độ hòa tan của hóa chất này trong nước là 111 g/100 […]

Read More
Các chất điện li yếu

Các chất điện li yếu

Trắc nghiệm: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. CH3COOH B. AgCl C. HI D. NH4Cl Đáp án đúng là: A. CH3COOH Giải thích: Chất điện li yếu là axit yếu; bazơ yếu CH3COOH là axit yếu => chất điện li yếu 1. Định nghĩa sự điện li   – Sự điện li là quá trình phân li các chất […]

Read More
Tổng hợp các muối axit thường gặp

Tổng hợp các muối axit thường gặp

Câu hỏi: Các muối axit thường gặp? Các muối axit thường gặp Muối hidro sunfat: – Phân li hoàn toàn trong nước tạo H+ và SO42- và cation kim loại, có tính chất gần giống với H2SO4 loãng. Muối hidro cacbonat: – Phân li ra HCO3– (ion này lưỡng tính), dễ bị nhiệt phân tạo muối trung hòa. […]

Read More
Phương trình NH4NO3 ra NH3

Phương trình NH4NO3 ra NH3

Phương trình hóa học: NH4NO3 ra NH3 NaOH + NH4NO3 → H2O + NaNO3 + NH3 – Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: Nhiệt độ. – Cách thực hiện phản ứng: cho NH4NO3 tác dụng với NaOH. – Hiện tượng nhận biết: Khí amoniac (NH3) sinh ra làm sủi bọt khí dung dịch và có mùi khai. Amoni […]

Read More
Glixerol Công thức và tính chất hóa học

Glixerol công thức và tính chất hóa học

Câu hỏi: Công thức glixerol và tính chất hóa học của Glixerol? Công thức glixerol: – Glycerol hay glyxerol, glycerin, glyxerin đều là tên gọi của cùng một loại ancol đa chức, gồm 3 nhóm -OH gắn vào gốc hyđrocacbon C3H5 – Công thức hóa học là C3H5(OH)3 – Tính chất hoá học của Glixerol […]

Read More
Khái niệm chất điện li mạnh

Khái niệm chất điện li mạnh

Câu hỏi: Chất điện li mạnh là gì? – Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Cùng Top tài liệu đi tìm hiểu chi tiết về sự điện li và các loại chất điện li nhé. I. Chất điện li là gì? […]

Read More

Viết PT phản ứng NH4Cl ra NH3

1. NH4Cl là gì? – Amoni clorua là một muối tinh thể có màu trắng, không màu, không mùi, vị mặn, có tính hút ẩm. – Tên gọi khác: Ammonium chloride, muối lạnh, phân Clorua Amon, Ammonium Muriate, Salt Ammoniac, Chlorammonic, Nushadir Salt, Salmiac … – Công thức hóa học: NH4Cl. 2. Tính chất đặc […]

Read More
Sơ đồ tư duy Ankan

Sơ đồ tư duy Ankan

I. Sơ đồ tư duy Ankan II. Tóm tắt lý thuyết về Ankan 1. Khái niệm Ankan – Ankan là hiđrocacbon no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1) – Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng, CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3) 2. Tính chất hóa học a) Phản ứng thế: – Nguyên tử H bị thế bằng halogen tạo dẫn xuất […]

Read More
Phản ứng NH4NO3 ra NH3

Phản ứng NH4NO3 ra NH3

Phương trình hóa học: NH4NO3 ra NH3 NaOH + NH4NO3 → H2O + NaNO3 + NH3 – Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: Nhiệt độ. – Cách thực hiện phản ứng: cho NH4NO3 tác dụng với NaOH. – Hiện tượng nhận biết: Khí amoniac (NH3) sinh ra làm sủi bọt khí dung dịch và có mùi khai. Amoni […]

Read More
Phản ứng đặc trưng của ankan

Phản ứng đặc trưng của ankan

Câu hỏi: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào – Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế Giải thích – Ở phân tử ankan chỉ có liên kết C-C và C-H. Đó là các liên kết σ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt hóa học: […]

Read More