Bản tường trình Hóa học 8 Bài thực hành 3

Bản tường trình Hóa học 8 Bài thực hành 3

Bài Thực Hành 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học Nội dung bài học bài 14 bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học chương 2 hóa học lớp 8. Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm: […]

Read More

Cu(OH)2 kết tủa màu gì?

1. Định nghĩa Cu(OH)2 – Định nghĩa: Đồng (II) hiđrôxit là một hợp chất có công thức hóa học là Cu(OH)2. Nó là một chất rắn có màu xanh lơ, không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung dịch axit, amoniac đặc và chỉ tan trong dung dịch NaOH 40% khi đun nóng. Đồng(II) […]

Read More

Báo cáo tường trình Hóa 8 Bài thực hành 4

Bài thực hành 4 – Hóa 8: Điều chế – Thu khí Oxi và thử tính chất của Oxi Nội dung bài 30 bài thực hành 4 điều chế thu khí oxi và thử tính chất của oxi chương 4 oxi không khí. Muốn điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ta thường sử dụng […]

Read More

Baco3 có kết tủa không?

Câu hỏi: BaCO3 có kết tủa không, BaCO3 kết tủa màu gì? Lời giải: Bari cacbonat là hợp chất dạng tinh thể màu trắng,  rất bền, không bị phân hủy và “trơ hoá học” trong men nung chảy. Ở dạng cacbonat, nó có thể được dùng làm chất làm mờ và tạo độ “xỉn” cho mặt men. […]

Read More
Phương pháp điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

Phương pháp điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

Câu hỏi: Cách điều chế O2 trong phòng thí nghiệm? – Nguyên liệu: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi như: KClO3 , KMnO4 ,….   và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao. – Phương pháp thu khí oxi:  Đẩy nước và đẩy không khí. – Phương […]

Read More
Lý thuyết Hóa 8 Bài 42. Nồng độ dung dịch

Lý thuyết Hóa 8 Bài 42. Nồng độ dung dịch

Lý thuyết Hóa 8 Bài 42. Nồng độ dung dịch   1. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM: (C%) * Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Công thức: Trong đó : C% : nồng độ phần trăm của dung dịch (%) […]

Read More