Giải SBT Lịch sử lớp 10 Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Bài tập 5 trang 65 SBT Lịch sử 10: Hoàn thành bảng thống kê hai cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại theo các tiêu chí dưới đây:

Lĩnh vực Cách mạng công nghiệp

lần thứ nhất

Cách mạng công nghiệp

lần thứ hai

1. Đặc điểm ………………………………………………..

………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Thành tựu

nổi bật

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

3. Ý nghĩa, giá trị ………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

4. Tác động kinh tế ………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….. ………………………………………………..

………………………………………………..

5. Tác động xã hội ………………………………………………..

……………………………………………….. ………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….. ………………………………………………..

………………………………………………..

Lời giải:

Lĩnh vực Cách mạng công nghiệp

lần thứ nhất

Cách mạng công nghiệp

lần thứ hai

1. Đặc điểm – Sử dụng năng lượng nước, máy hơi nước và cơ khí hóa sản xuất – Sử dụng năng lượng điện, tự động hóa và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn
2. Thành tựu

nổi bật

– Máy kéo sợi Gien-ni

– Máy hơi nước

– Phương pháp nấu than cốc

– Tàu thủy chạy bằng hơi nước

– Các phát minh về điện

– Phát minh ra ô tô, máy báy

– Động cơ đốt trong

– Động cơ điện…

3. Ý nghĩa, giá trị – Mở ra khỉ nguyên cơ khí hóa, cơ giới hóa với nguồn động lực là máy hơi nước. – Mở ra khỉ nguyên tự động hóa.
4. Tác động kinh tế – Giải phóng sức lao động của con người

– Thúc đẩy sản xuất phát triển

– Giải phóng sức lao động của con người

– Thúc đẩy sản xuất phát triển

5. Tác động xã hội – Thúc đẩy quá trình đô thị hóa

– Góp phần làm thay đổi cơ cấu dân cư và cơ cấu lao động

– Làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản

– Thúc đẩy quá trình đô thị hóa

– Góp phần làm thay đổi cơ cấu dân cư và cơ cấu lao động

– Làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.