Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương

Hướng dẫn Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 thuộc bộ sách CTST mới nhất. Câu 1: Chỉ ra các kênh em có thể […]

Read More

Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình

Hướng dẫn Giải Hoạt động trải nghiệm 10 CTST Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 thuộc bộ sách CTST mới nhất. Câu 1: Nghiên cứu và đưa ra […]

Read More

Giải Hoạt động trải nghiệm 10 KNTT Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

Hướng dẫn Giải Hoạt động trải nghiệm 10 KNTT Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp chi tiết, đầy đủ bám sát nội dung SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 thuộc bộ sách Kết nối tri thức mới nhất Câu 1. 1. Chia sẻ hiểu […]

Read More