Top tài liệu

Tuyển tập các bài Học như thế nào Ngô Bảo Châu đọc hiểu mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Học như thế nào Ngô Bảo Châu đọc hiểu – Đề bài

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)

 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Khi đứa bé mới ra đời, bản năng sinh tồn điều khiển mọi hoạt động của nó. Đối với nó, toàn bộ thế giới là bầu sữa mẹ. Khi lớn lên, nó có thêm nhận thức về thế giới xung quanh, về những con người khác. Dần dần nó hiểu rằng không chỉ có nó cần sinh tồn, mà cả những người khác cũng cần sinh tồn như nó. Điều này thoạt nghe thật hiển nhiên, nhưng đó là một bước chuyển hóa vĩ đại của tư duy, đứa trẻ đã chấp nhận sự tồn tại của khách thể, của người khác, như một lực lượng đối lập với bản thân nó. 

Chấp nhận sự tồn tại của khách thể là điều kiện để phân biệt giữa cái thiện và cái ác. Cái thiện là sung sướng trong sự hạnh phúc của người khác, đau khổ trong sự bất hạnh của người khác, còn ngược lại cái ác là sung sướng trong sự bất hạnh của người khác, đau khổ với sự hạnh phúc của người khác. Như vậy, khi đứa trẻ còn chưa nhận thức về người khác, theo nghĩa ở trên, các khái niệm thiện và ác chưa thể áp dụng vào nó. Thêm nữa, khái niệm “người khác” không nhất thiết phải là người. Đó có thể là con ong, cái kiến. Đó cũng có thể là con lợn ở Bắc Ninh. Cái cảm giác phấn khích, hân hoan của con người trong cái chết tức tưởi của con lợn biểu đạt cái ác ở trạng thái thuần tuý nhất của nó. 

Việc học, theo Hannah Arendt, đó là cố gắng để hiểu thế giới xung quanh, trong đó có thế giới tự nhiên và thế giới con người. Nó bắt người ta phải nhận thức về sự tồn tại của người khác, cái là điều kiện để phân biệt giữa thiện và ác.

 (Học như thế nào?, Ngô Bảo Châu,) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Nhận thức của đứa bé về thế giới xung quanh sẽ thay đổi như thế nào từ khi ra đời đến khi lớn lên được thể hiện trong văn bản?

Câu 2. Theo tác giả, khái niệm người khác được hiểu như thế nào?

Câu 3. Theo anh/chị,việc chấp nhận sự tồn tại của khách thể, của người khác như một lực lượng đối lập của bản thân mình có vai trò như thế nào trong việc rèn luyện tính cách của một đứa trẻ?

 Câu 4 . Anh chị có đồng tình với bản chất của việc học do tác giả đưa ra hay không ? Vì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.