Hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS

Cách nhận xét đánh giá kết quả học tập trên hệ thống SMAS

SMAS là là hệ thống được phát triển bởi Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, áp dụng cho các đơn vị trường học để quản lý thông tin. Sau đây là hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS

1.Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm nhập nhận xét để in học bạ.

B1: Đăng nhập vào SMAS.

B2: Trong mục Học sinh chọn Xếp loại hạnh kiểm

Hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS

B3: Chọn Học kì 2, trong mục Nhận xét đánh giá giáo viên gõ trực tiếp nhận xét vào từng học sinh (nếu muốn nhanh sau khi gõ xong học sinh thứ nhất thì bấm vào nút tích Toàn lớp lúc đó tất cả các HS đều được nhận xét như nhau sau đó tiến hành sửa từng học sinh) cuối cùng bấm nút Lưu.

Hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS (ảnh 2)

2. Hướng dẫn Hiệu trưởng nhập nhận xét để in học bạ.

B1: Đăng nhập SMAS bằng tài khoản quản trị.

B2: B2: Trong mục Học sinh chọn Nhận xét của Hiệu trưởng

Kết quả sau khi thực hiện:

Hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS (ảnh 3)

B3: Chọn Lớp, gõ trực tiếp nhận xét vào từng học sinh (copy xuống các HS dưới) cuối cùng bấm nút Lưu.

Hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS (ảnh 4)

Kết quả:

Hướng dẫn ghi nhận xét của giáo viên chủ nhiệm vào sổ điện tử SMAS (ảnh 5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.