Top tài liệu

1. Phiếu khảo sát giáo viên tiểu học là gì?

Phiếu khảo sát giáo viên tiểu học Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành để khảo sát về việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. Đây là dịp Thầy/Cô chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc thực hiện chương trình mới đang được triển khai đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

2. Cách điền Phiếu khảo sát giáo dục Việt Nam

Các thầy cô điền nội dung phiếu khảo sát dưới đây.

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

1. Thầy/Cô thuộc độ tuổi nào dưới đây?

Dưới 30

Từ 30 – 40

Từ 40 – 50

Trên 50

2. Giới tính

Nam

Nữ

3. Cấp học mà Thầy/Cô đang giảng dạy?

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

4. Tên trường mà Thầy/Cô đang công tác

5. Quận/Huyện nơi Thầy/Cô đang công tác

6. Tỉnh/Thành phố nơi Thầy/Cô đang công tác

7. Khu vực công tác của Thầy/Cô

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

Hải đảo

8. Thâm niên giảng dạy của Thầy/Cô?

Dưới 10 năm

Từ 10 – 20 năm

Từ 20 – 30 năm
Trên 30 năm

9.1. Câu hỏi này dành cho GV Tiểu học: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 1

Lớp 2

Lớp khác

9.2. Câu hỏi này dành cho GV Trung học cơ sở: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 6

Lớp khác

9.3. Câu hỏi này dành cho GV Trung học phổ thông: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

Lớp 10

Lớp khác

10. Thầy/Cô thuộc đối tượng bồi dưỡng nào?

Cốt cán

Đại trà

11. Trình độ đào tạo cao nhất của Thầy/Cô

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

————————-

Lưu ý: Thời gian trả lời phiếu hỏi bắt đầu từ 19h ngày 29/3 đến 19h ngày 5/4/2021.

Comments

 1. Trần Thị Thanh Nga

  1. Thầy/Cô thuộc độ tuổi nào dưới đây?:Từ 40 – 50.
  2. Giới tính: Nữ.
  3. Cấp học mà Thầy/Cô đang giảng dạy?:Trung học cơ sở
  4. Tên trường mà Thầy/Cô đang công tác: Trường THCS Thị Trấn 2.
  5. Quận/Huyện nơi Thầy/Cô đang công tác: Nam Đàn.
  6. Tỉnh/Thành phố nơi Thầy/Cô đang công tác: Nghệ An.
  7. Khu vực công tác của Thầy/Cô: Nông thôn.
  8. Thâm niên giảng dạy của Thầy/Cô?:Từ 10 – 20 năm.
  9.2. Câu hỏi này dành cho GV Trung học cơ sở: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?: Lớp 7,9.
  10. Thầy/Cô thuộc đối tượng bồi dưỡng nào?: Đại trà.
  11. Trình độ đào tạo cao nhất của Thầy/Cô: Sau Đại học

 2. LÊ VĂN Sáng

  PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

  1. Thầy/Cô thuộc độ tuổi nào dưới đây?

  Trên 50

  2. Giới tính

  Nam

  Nữ
  3. Cấp học mà Thầy/Cô đang giảng dạy?

  Trung học cơ sở

  4. Tên trường mà Thầy/Cô đang công tác: Trường THCS ba Dinh- Ba Tô

  5. Quận/Huyện nơi Thầy/Cô đang công tác: Ba Tơ

  6. Tỉnh/Thành phố nơi Thầy/Cô đang công tác: Quảng Ngãi

  7. Khu vực công tác của Thầy/Cô

  Miền núi

  8. Thâm niên giảng dạy của Thầy/Cô?

  Trên 30 năm

  9.1. Câu hỏi này dành cho GV Tiểu học: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp khác

  9.2. Câu hỏi này dành cho GV Trung học cơ sở: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

  Lớp 6

  9.3. Câu hỏi này dành cho GV Trung học phổ thông: Thầy/Cô đang giảng dạy lớp mấy?

  Lớp 10

  Lớp khác

  10. Thầy/Cô thuộc đối tượng bồi dưỡng nào?

  Đại trà

  11. Trình độ đào tạo cao nhất của Thầy/Cô

  Đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.