Hướng dẫn soạn Sinh 10 CTST Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng đầy đủ nội dung bám sát SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo mới nhất.

Câu 1: Cho một số ví dụ về quá trình tỏng hợp các chất trong tế bào ( nêu rõ nguyên liệu tham gia, loại liên kết và sản phẩm được hình thành)

Trả lời:

– Tổng hợp protein có nguyên liệu là amino acid, loại liên kết: peptit, sản phẩm: protein

Câu 2: Tại sao nói các quá trình tổng hợp các chất song song với quá trình tích lũy năng lượng ?

Trả lời: Trong quá trình tổng hợp có sự hình thành liên kết hóa học giữa các chất phản ứng với nhau để tạo thành sản phẩm. Như vậy năng lượng có trong liên kết hóa học của các chất phản ứng được tích lũy trong liên kết hóa học của sản phẩm.

Câu hỏi: Ở người, tại sao khi quá trình tổng hợp isulin ( một loại hormone điều hòa hàm lượng đường trong máu) của tuyến tụy bị ức chế sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ?

Trả lời: Insulin chính là hormone làm ức chế sự chuyển hóa glycogen thành glucose và đi vào máu, nếu quá trình tổng hợp isulin của tuyến tụy bị ức chế thì glycogen sẽ không ngừng chuyển hóa và đưa một lượng thừa thãi glucose vào máu gây ra đái tháo đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.