Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SAP

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán SAP

Giới thiệu phần mềm kế toán SAP

* Phần mềm kế toán SAP được phân theo từng module và có chức năng riêng biệt như bảng sau:

1. Kế toán kho

Chức năng:

– Lập phiếu nhập kho

– Phân bổ chi phí theo từng hóa đơn và ghi nhận công nợ, giá trị hàng hóa

– Tự động tính giá xuất kho theo quy định của doanh nghiệp

– In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.

– Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

2. Kế toán bán hàng

– Lập và in các phiếu bán hàng, bán thành phẩm, theo dõi doanh thu, công nợ phải thu, chi phí bán hàng, chiết khấu hàng bán….

– Lập, theo dõi và xử lý hàng hóa khách hàng trả lại.

– Lập các chứng từ thanh toán tiền bán hàng đối với từng khách hàng,

– Theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, chuyển khoản…).

– Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ khác nhau.

– Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

3. Kế toán mua hàng.

– Lập phiếu mua hàng, theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng tài khoản.

– Lập và theo dõi công nợ hàng trả lại nhà cung cấp.

– Lập các chứng từ thanh toán tiền hàng nhà cung cấp theo nhiều phương thức thanh toán khác nhau (Tiền mặt, chuyển khoản…).

– Kết xuất các báo cáo liên quan và theo nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.

4. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

– Phiếu thu tiền

– Phiếu chi tiền

– Báo cáo quỹ tiền mặt

– Nhật ký thu tiền

– Nhật ký chi tiền

– Báo phát sinh nợ ngân hàng

– Báo phát sinh có ngân hàng

– Ủy nhiệm chi

– Sổ quỹ tiền gởi ngân hàng

5. Kế toán tài sản cố định

– Phát sinh tăng TSCĐ.

– Phát sinh giảm TSCĐ.

– Quản lý sổ TSCĐ.

– Bảng khấu hao TSCĐ.

– Bảng kê TSCĐ thanh lý, nhượng bán.

– Thẻ TSCĐ.

6. Kế toán tổng hợp

– Bút toán tổng hợp.

– Kết xuất số liệu báo cáo.

7. Hệ thống báo cáo

– Sổ cái tổng hợp.

– Sổ cái chi tiết các tài khoản.

– Bảng cân đối số phát sinh.

– Bảng kê hóa đơn VAT đầu vào.

– Bảng kê hóa đơn VAT đầu ra.

– Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ.

– Bản cân đối kế toán.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

KẾT LUẬN

Khi đọc đến đây, Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP – phần mềm kế toán SAP liệu có phù hợp với doanh nghiệp của minh khi chi phí quá đắt đỏ. Có khi nào doanh số tụt giảm do chi trả chi phí phần mềm SAP. Một giải pháp thay thế hoàn hảo trong trường hợp đó cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *