Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (ảnh 2)

I. Tại sao sinh viên cần phải thực tập

Thực tập là thời gian để sinh viên có nhiều cơ hội làm quen với môi trường làm việc sau khi ra trường. Cũng như giúp sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm hơn ngay sau khi vừa mới tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập, sinh viên cũng có cơ hội áp dụng những kiến thức và kỹ năng được học tại nhà trường trong công việc tại cơ quan thực tập.

Ngoài ra, thực tập cũng là dịp để sinh viên nhìn nhận ra những điểm yếu cần phải hoàn thiện của bản thân. Là cơ hội để tiếp xúc với môi trường mới, với nhiều tiền bối đi trước để học tập và được giải đáp những băn khoăn khi mới làm việc. Và sau khi hoàn thành chương trình thực tập sinh viên sẽ cần phải viết báo cáo thực tập để khái quát lại điều đã học được sau quá trình này.

II. Quy trình hướng dẫn viết báo cáo thực tập

1. Bước 1

Đầu tiên sinh viên cần lựa chọn đề tài để viết báo cáo thực tập. Dựa vào thời gian thực tập cũng như công việc tại cơ quan thực tập. Thì sinh viên có thể tham gia vào một số công việc phù hợp khác nhau để học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên cần phải có sự cho phép của giáo viên hướng dẫn mới được thực hiện.

2. Bước 2

Xây dựng đề cương sơ bộ báo cáo thực tập sơ bộ. Đây là bước rất quan trọng và cần phải hoàn thành xong trong tuần thực tập đầu tiên tại cơ quan. Sau đó gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và điều chỉnh cho phù hợp.

3. Bước 3

Xây dựng đề cương chi tiết báo cáo thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn duyệt bài và gửi lại cho bạn. Công việc này nên được thực hiện trong khoảng thời gian 2-3 tuần trong khi thực tập. Sinh viên cần phải tuân theo đúng với những nội dung có trong đề cương chi tiết đã học giáo viên phê duyệt. Nếu có bất kỳ thay đổi nào thì cũng đều phải có sự cho phép và chấp nhận từ giáo viên hướng dẫn.

4. Bước 4

Thực hiện bản thảo của báo cáo thực tập. Trước khi hết thời gian thực tập ít nhất khoảng 2 tuần phải hoàn thành xong bản thảo báo cáo. Sau đó lại gửi về cho giáo viên hướng dẫn để được góp ý và chỉnh sửa sao cho phù hợp.

5. Bước 5

Hoàn thành báo cáo thực tập, in báo cáo thực tập rồi gửi về cơ quan thực tập để được nhận xét và đóng dấu đỏ chứng nhận. Sau khi hoàn thành thì nộp lại bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn thực tập để nhận xét và ký tên. Tùy thuộc vào lịch nộp được thông báo của khoa mà sinh viên sẽ tiến hành nộp bản báo cáo thực tập hoàn chỉnh.

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập

Các bước viết báo cáo thực tập

III. Cấu trúc của bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh

1. Hình thức khi trình bày bài báo cáo thực tập

Một bài báo cáo thực tập đúng chuẩn cần phải đáp ứng đủ những tiêu chuẩn về mặt hình thức sau đây:

– Trình bày ở giấy khổ A4.

– In trên một mặt.

– Bìa phải là giấy cứng khổ A4, giấy màu xanh và không dùng giấy bìa thơm.

– Bài báo cáo có số trang tối thiểu là 20 và tối đa là 70 trang không tính phụ lục.

– Soạn thảo nội dung theo font chữ Time New Roman với font size 13. Không sử dụng các kiểu chữ cách điệu, chữ thư pháp.

– Dãn cách dòng là 1.5 cm.

– Phải canh lề trái: 3.5cm, phải: 2.0cm, trên: 2.0cm, dưới: 2.0cm.

– Khi soạn thảo báo cáo thì không sử dụng tiêu đề Header and footer.

– Trang đầu tiên của chương 1 chính là trang số 1 được đánh số ngay sau phần Mục lục.

– Nội dung được trình bày theo chương, mục và tiểu mục.

– Các bảng, đồ thị, hình ảnh đều cần phải đánh số thứ tự. Tên bảng được ghi ở trên đầu mỗi bảng.

– Chữ viết tắt cần hạn chế sử dụng, nếu cần thiết thì phải cho vào vào ngoặc (…) đối với các từ đầu tiên.

– Ở mỗi đầu chương hay các mục đều không được sử dụng hình ảnh, câu tục ngữ, thành ngữ để trang trí hay trích dẫn.

2. Quy định bố cục của bài báo cáo thực tập

Tất cả các bài báo cáo thực tập đều được quy định về bố cục trình bày. Dưới đây là quy định về bố cục của một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh:

+ Bìa ngoài là giấy cứng, khổ A4.

+ Nội dung của bài báo cáo thực tập được trình bày theo thứ tự:

– Tên trường và khoa bạn đang theo học.

– Tên bài báo cáo: Báo cáo thực tập.

– Chuyên ngành học của bạn.

– Tên, địa chỉ cụ thể của cơ quan, công ty mà sinh viên đến thực tập.

– Tên người hướng dẫn thực tập tại cơ quan (nêu rõ học hàm, chức vụ).

– Tên giáo viên theo dõi quá trình thực tập (nêu học hàm và học vị).

– Tên và mã sinh viên của bạn.

– Thời gian và địa điểm hoàn thành xong bài báo cáo thực tập.

+ Lời cảm ơn của sinh viên.

+ Đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn thực tập.

+ Mục lục của bài báo cáo.

+ Danh mục các bảng số liệu, hình ảnh và đồ thị được sử dụng trong báo cáo.

Các nội dung trên cần được trình bày một cách ngắn gọn, sạch đẹp và khoa học để gây ấn tượng tốt cho người chấm báo cáo.

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (ảnh 2)

Cấu trúc của bài báo cáo thực tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.