Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN
Bài 29: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
(SGK: CÁNH DIỀU)

I. MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này, học sinh:

1/ Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

2/ Làm được các phép trừ trong phạm vi 10.

3/ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một

số tình huống gắn với thực tế.

4/ Phát triển các NL toán học:

+ Phẩm chất: Chăm chỉ (Thao tác trên que tính, chấm tròn),…

+ Năng lực: NL giải quyết vấn đề toán học (Nhận biết được vấn đề toán học và nêu được thành câu hỏi về phép trừ trong phạm vi 10); NL tư duy và lập luận toán học (Biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống quen thuộc); NL giao tiếp toán học (Nói cho bạn biết về một số phép tính được hình thành từ phép trừ trong phạm vi 10).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– Các que tính, các chấm tròn.

– Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép trừ trong phạm vi 10.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

Giáo viên

Mong đợi ở HS PP, KTDH

PP, CC DG

A. Hoạt động khởi động:Mục tiêu: Nêu và giải quyết được vấn đề theo các tình huống trong tranh.

– Yêu cầu HS Quan sát bức tranh trong SGK và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép trừ:

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

-Làm tương tự với các tình huống

còn lại.

-Cho chia sẻ trước lớp:

-Giới thiệu bài mới.

 

– HS quan sát và nói những gì quan sát được,

+ Có 7 bạn, 1 bạn đã rời khỏi bàn. Còn lại bao nhiêu bạn?

+ Đếm rồi nói: Còn lại 6 bạn đang ngồi quanh bàn.

+ Có 7 ly nước, đã uống 2 ly nước. Còn lại bao nhiêu ly

nước chưa uống?

+ Có 8 phần bánh, đã ăn hết 1 phần. Còn lại bao nhiêu

phần?

+ Có 9 cái ghế, đã ngồi hết 6 cai 1 ghế. Còn lại bao nhiêu

cái ghế chưa ngồi?

-HS đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình

huống có phép trừ mà mình quan sát được.

– Trực quan

– Nêu và giải quyết vấn đề

PP: Vấn

đáp.

CC: Câu

hỏi.

 

B. Hoạt động phân tích khám phá – rút ra bài học:

Mục tiêu: HS tìm được kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

– YCHS tìm kết quả phép trừ: 7-1=6.

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học (ảnh 2)

– GV chốt lại cách tìm kết quả một phép trừ.

– GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác “trừ – bớt ” mà HS vừa thực hiện ở trên.

– Củng cố kiến thức mới

– GV cho HS xem tranh SGK

– GV nhận xét.

– HS thực hiện trên đồ dùng.

– HS có thể dùng chấm tròn, ngón tay, que tính hoặc đồ vật khác để tìm ra kết quả.

– Tương tự HS tìm kết quả các phép trừ còn lại: 7-2; 8-l;9-6.

– Theo dõi

– HS lắng nghe

-HS nêu một số tình huống. HS đặt phép trừ tương ứng. HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quả vào thanh gài.

– HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trừ (làm theo nhóm)

– Hợp tác

-Nêu và giải quyết vấn đề

-Thực hành

 

PP: Quan sát

CC: Bảng

kiểm

 

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Mục tiêu: HS làm được các phép tính trừ trong phạm vi 10

Bài 1

– YCHS đọc đề bài 1

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học (ảnh 3)

– GV nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2

– Chơi trò “Đố bạn” để tìm kết quả phép tính

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học (ảnh 4)

– Nhận xét, tuyên dương

 

Bài 3

– GV hướng dẫn HS làm bài

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học (ảnh 5)

– GV nên khuyến khích HS suy nghĩ

và nói theo cách của các em.

-Nhận xét, chốt.

– Gọi các nhóm trình bày,nhóm khác nhận xét.

– Nêu đề bài 1

– Cá nhân HS làm bài 1 vào bảng con. Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn hoặc thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).

– HS đặt và trả lời câu hởi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.

– HS trình bày, nhận xét hoặc bổ sung

– Chơi trò chơi:

-Cách chơi:Lần lượt 1 HS nêu phép tính (Phép trừ trong PV 10)

1 HS khác nêu kết quả phù hợp.

-HS làm vào vở.

– HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.

Chia sẻ trước lớp.

Vi dụ: Có 9 mảnh gỗ cần sơn.

Đã sơn được 7 mảnh. Hỏi còn lại mấy mảnh gỗ chưa sơn?

 

Phép tính tương ứng là:

9 – 7 = 2.

 

 

 

 

– Hợp tác

-Thực hành

-Nêu và giải quyết vấn đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP: Hỏi đáp

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trực quan.

-Nêu và giải quyết vấn đề

 

 

 

 

PP: Quan

sát

CC: Bảng

kiểm + Sản

phẩm học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

PP: Vấn

đáp

CC: Câu

hỏi

 

 

 

 

 

– PP: Quan

sát

– CC: Thang đo

 

D. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Giải quyết được một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10. Mẫu:……?

– Yêu cầu HS tìm tình huống

– Nhận xét.

 

 

 

 

 

 

E. Củng cố – dặn dò:

– Bài học hôm nay, em học được

những gì?

– Nhận xét tiết học.

 

– HS nghĩ ra một số tình

huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.

– HS nêu tình huống

 

VD: -Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu bạn nam?

*Tổ em có tất cả … bạn, trong đó có…. bạn nữ.Hỏi có bao nhiêu bạn nam?

…………

 

– HS nêu hiểu biết của mình.

– Về nhà HS tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.

– Nhận việc

-Nêu và

giải quyết

vấn đề

 

PP: Quan

sát

CC:Rubrics

 

IV. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: BẢNG KIỂM, THANG ĐO.

1. Bảng kiểm:

Hoạt động rút ra bài học (hoạt động 2)

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học (ảnh 6)

2. Thang đo: Bài tập 3

(Hoạt động thực hành, luyện tập)

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học (ảnh 7)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.