Top tài liệu

Bài tập cuối khóa môn Khoa học Mô đun 3

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC

TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Thời lượng: 2 tiết

1. Kế hoạch đánh giá cho chủ đề

Hoạt động học

(thời gian)

Mục tiêu Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Sản phẩm Hình thức KTĐG Phương pháp KTĐG

Công cụ KTĐG

Hoạt động 1. Ôn lại kiến thức về các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên

(15 phút)

Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

 

Các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

 

 

Phương pháp hợp tác, kĩ thuật động não

 

HS nêu đúng chất dinh dưỡng.

.

Đánh giá thường xuyên PP quan sát Câu hỏi/Rubric
Hoạt động 2. Tìm hiểu về bữa ăn lành mạnh trong thực tế

(15 phút)

 

Chia sẻ và nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa sơ đồ tháp dinh dưỡng trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.

 

Bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa sơ đồ tháp dinh dưỡng trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.

 

Phương pháp dạy học hợp tác, Phương pháp trò chơi HS lựa chọn các thức ăn chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và lên thực đơn cho một ngày .

 

Đánh giá thường xuyên PP quan sát Câu hỏi /Bảng kiểm
Hoạt động 3. Thực hiện việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng

( 20 phút)

 

– Thực hiện một số việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

 

 

Một số việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

 

Hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy.

 

Vẽ được sơ đồ tư duy với các thông tin như sau:

+ Không ăn quá nhiều đồ ngọt

+ Không ăn nhiều đồ nhanh

+ Không ăn quá mặn

+ Nên phối hợp nhiều loại thức ăn

+ Nên ăn nhiều rau xanh….

 

Đánh giá thường xuyên PP thực hành Bài tập/ Rubric
Hoạt động 4 Vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng

( 12 phút)

 

Vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng

 

Phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng Đóng vai, Kỹ thuật: Tia chớp Khuyên được em trai: không ăn gà rán, xúc xích vì chưa nhiều chất béo, dễ bị bệnh béo phì.

 

Đánh giá thường xuyên PP thực hành Bài tập tình huống/ bảng kiểm

2. Bộ công cụ đánh giá theo kế hoạch

* Hoạt động 1

Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

Câu hỏi : Tuần vừa rồi, em đã ăn những thức ăn gì để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng?

Bảng đánh giá tiêu chí:

Tiêu chí / mức độ

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Mức 4

Nêu được các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng Nêu 1 nhóm thức ăn Nêu 2 nhóm thức ăn Nêu 3 nhóm thức ăn Nêu 4 nhóm thức ăn

* Hoạt động 2

Câu hỏi : Theo em muốn biết bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không chúng ta dựa vào đâu để xác định?

Bài tập: Hãy lựa chọn chọn các thức ăn chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và lên thực đơn cho một ngày.

Bảng kiểm:

STT

Nhóm thức ăn Nên

Không nên

1 Trong bữa ăn chỉ ăn 1 món mà mình yêu thích
2 Trong bữa ăn mình chỉ ăn rau
3 Trong bữa ăn kết hợp nhiều loại thức ăn (4 nhóm thức ăn)

* Hoạt động 3

– Thực hiện một số việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

Bài tập: Liệt kê những việc làm để phòng tránh một số bệnh theo sơ đồ tư duy.

Bảng đánh giá tiêu chí:

Tiêu chí / mức độ

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Mức 4

Việc làm để phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

 

Nêu 1 việc Nêu 2 việc Nêu 3 việc Nêu 4 việc

* Hoạt động 4

Bài tập tình huống: Ngày nào em trai cũng đòi mẹ cho ăn gà rán, xúc xích. Tuy nhiên, hôm nay mẹ nói không mua cho ăn nữa, nhưng em vẫn đòi ăn. Em khuyên thế nào để em trai không đòi ăn nữa?

Bài tập: Trong 2 phút, mỗi em nêu hai cách để vận động gia đình thực hiện phòng tránh bệnh béo phì, bệnh còi xương

Bảng kiểm

STT

Khả năng vận động Đạt

Chưa đạt

1 Nêu được cách để vận động gia đình thực hiện phòng tránh bệnh béo phì.
2 Nêu được cách để vận động gia đình thực hiện phòng tránh bệnh còi xương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.