Top tài liệu

Bài tập cuối khóa môn Lịch sử mô đun 3 THCS

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428-1527)

LỊCH SỬ 7

Thời lượng: 01 tiết

Giáo viên:

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

(STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
Phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển về chính trị, quân sự, pháp luật ở một thời kì lịch sử Trình bày được bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức 1
So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ, nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương, trật tự xã hội 2
NĂNG LỰC CHUNG
Năng lực giao tiếp và hợp tác Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
Giải quyết vấn đề và sáng tạo Sử dụng được các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi phát hiện giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống  

 

 

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU
Trách nhiệm Hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ
Chăm chỉ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– GV: Tài liệu: SGK, SGV, Tư liệu lịch sử 7. Đồ dùng dạy học: Sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê sơ. Lược đồ hành chính nước Đại Việt thời Lê sơ.

– HS: SGK, sách bài tập (hoặc sách thực hành).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(Thời gian)

Mục tiêu

(STT YCCĐ)

 

Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Phương án đánh giá

Hoạt động 1: Khởi động

 

(1) Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết về những việc làm của Lê Lợi để xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng hoàn thiện

 

Trực quan, đàm thoại, gợi mở, kĩ thuật KWL Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (1)

(2)

 

 

Tổ chức bộ máy chính quyền Dạy học hợp tác,

đàm thoại, gợi mở.

 

Phương pháp: Đánh giá qua các sản phẩm của HS

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập (1)

(2)

Giáo viên giao bài tập cho HS nhằm hình thành kiến thức về bộ máy nhà nước, quân đội và pháp luật thời Lê Sơ

 

 

– Dạy học giải quyết vấn đề

 

Phương pháp: đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng (1)

(2)

Tìm đọc và xem một số cuốn sách:

+ Danh tướng Việt nam – Nguyễn Khắc Thuần- NXB GD, 1996

+ Chính sách sử dụng người tài của triều Lê Thánh Tông.

+ Tìm hiểu về nghệ thuật quân sự độc đáo của Nguyễn Trãi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

– Làm các bài tập trong SBT

Tìm hiểu tiếp tiết 43 về một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc.

DH trải nghiệm, DH giải quyết vấn đề Phương pháp: đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Thang đo

III. Các công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học

1. Câu hỏi

2. Bài tập

3. Thang đo

IV. Xây dựng chi tiết

Bài tập

Hoàn thành bảng so sánh sau vào vở:

Nội dung Thời Lý – Trần

Thời Lê

Bộ máy nhà nước ở Trung

ương

Các đơn vị hành chính ở

địa phương

Cách đào tạo, bổ sung quan

lại

Pháp luật

Thang đo

Biểu hiện

Đánh giá

(thang điểm 10)

– Kể tên được 01 danh tướng đúng 3 điểm
– Kể tên được 02 đến 05 danh tướng đúng 5 điểm
– Trình bày được từ 02 chính sách sử dụng người tài 4 điểm
– Trình bày được nghệ thuật quân sự độc đáo của Nguyễn Trải 1 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.