Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 4: Đo nhiệt độ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 4: Đo nhiệt độ trang 26 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 5: Sự đa dạng của chất

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 5: Sự đa dạng của chất trang 30 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 7: Oxygen và không khí

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 7: Oxygen và không khí trang 37 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài tập (Chủ đề 3 và 4)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài tập (Chủ đề 3 và 4) trang 43 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể trang 76 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài tập (Chủ đề 7)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài tập (Chủ đề 7) trang 83 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 14: Phân loại thế giới sống

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 14: Phân loại thế giới sống trang 84 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 15: Khóa lưỡng phân

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 15: Khóa lưỡng phân trang 89 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 16: Virus và vi khuẩn

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 16: Virus và vi khuẩn trang 92 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật trang 99 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 18: Đa dạng nấm

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 18: Đa dạng nấm trang 103 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 19: Đa dạng thực vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 19: Đa dạng thực vật trang 106 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 28: Lực ma sát

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 28: Lực ma sát trang 142 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài tập (Chủ đề 9 và 10) trang 164 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài tập (Chủ đề 11)

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài tập (Chủ đề 11)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài tập (Chủ đề 11) trang 172 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà trang 170 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 31: Chuyển hóa năng lượng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 31: Chuyển hóa năng lượng trang 158 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 30: Các dạng năng lượng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 30: Các dạng năng lượng trang 153 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 29: Lực hấp dẫn

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 29: Lực hấp dẫn trang 149 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài tập (Chủ đề 8)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài tập (Chủ đề 8) trang 136 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp […]

Read More
Top tài liệu

[Cánh Diều] Giải KHTN 6 Bài 24: Đa dạng sinh học

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 24: Đa dạng sinh học trang 131 sgk Lịch sử và KHTN 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết […]

Read More