Hiện tượng Cầu vồng đôi là gì?

I. Cầu vồng là gì? Cầu vồng là hiện tượng tán sắc của các ánh sáng từ Mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Ở nhiều nền văn hóa khác nhau, cầu vồng xuất hiện được coi là mang đến điềm lành cho nhân thế. II. Những hiện tượng […]

Read More