Khung kế hoạch năm học 2021 - 2022

Ngày 4/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021.

Khung kế hoạch năm học 2021 - 2022

Học sinh các cấp khai giảng vào ngày 5/9/2021

Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

– Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021.

– Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021.

– Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

– Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

– Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

– Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần);

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thầy cô và các em học sinh lưu ý khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 trên để thực hiện cho đúng quy định!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.