Top tài liệu

Để Hội nghị người lao động diễn ra thành công nhất không thể thiếu một Kịch bản tổ chức hội nghị người lao động được viết bài bản và hay nhất.

KỊCH BẢN

 ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY………………………………………………………NĂM ………..

 

A – PHẦN NGHI THỨC:  

–  Trước khi đi vào phần nội dung của Hội nghị – trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ đoàn viên dự Hội nghị chúng ta chỉnh đốn trang phục, đứng lên làm lễ chào cờ.

1. Chào cờ: Nghiêm – Chào cờ chào !

Phần chào cờ đã xong mời quý đại biểu cùng toàn thể Hội nghị an toạ.

2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu:

* Tuyên bố lý do:

– Kính thưa quý vị đại biểu – Thưa toàn thể Hội nghị!

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/08/20119 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Công văn số 02/LĐLĐ ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Thủ Dầu Một về việc phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội nghị người lao động …………………………………………..lần thứ …, được sự  nhất trí của BTV.LĐLĐ Thành phố, chi ủy chi bộ (chỉ dùng cho DN có tổ chức Đảng), lãnh đạo đơn vị. Hôm nay, Công ty……………………………………… tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 20…, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm qua;  những mặt làm được và chưa được, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của đơn vị trong năm 20… –  Đó là lý do của Hội nghị hôm nay. Xin Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh

* Giới thiệu Đại biểu:

– Đến dự Hội nghị hôm nay, Thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

+ Đ/c  …………………………………………………………

+ Đ/c  …………………………………………………………

+  Đ/c  …………………………………………………………

Hội nghị hôm nay Công ty chúng ta còn có sự hiện diện của  …… công nhân lao động về dự Hội nghị – Xin Hội nghị nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ,  công nhân lao động về dự Hội nghị đông đủ (vỗ tay).

3. Bầu Đoàn Chủ tịch – Thư ký: 

  • Kính thứa quý vị đại biểu
  • Thưa toàn thể Hội nghị!

Công văn số …/LĐLĐ ngày …/…/20.. của BTV.LĐLĐ thành phố về phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, ở cơ sở; đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Trong phiên họp ngày …/…/20…, BGĐ công ty ………………………………đã thảo luận và đi đến thống nhất giới thiệu …. đ/c vào danh sách Đoàn chủ tịch Hội nghị; giới thiệu ……đ/c vào danh sách Thư ký Hội nghị để điều hành và ghi nhận toàn bộ diễn biến của Hội nghị NLĐ Cty ………………..năm………….

TM.BTC Hội nghị, xin thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Hội nghị có đ/c sau:

* Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch:

1…………………………………….

2………………………………………

3……………………………………..

– Xin Hội nghị cho ý kiến về danh sách Đoàn chủ tịch.

– Nếu Hội nghị nhất trí với danh sách Đoàn chủ tịch như Ban tổ chức đã giới thiệu, không có đ/c nào bổ sung thêm, xin Hội nghị cho biểu quyết – bằng cách giơ tay.

– Xin cám ơn các đ/c và mời để tay xuống.

* Giới thiệu danh sách Thư ký Hội nghị:

– Kính thưa Hội nghị!

Nhằm giúp Đoàn chủ tịch Hội nghị theo dõi và ghi nhận lại toàn bộ diễn biến của Hội nghị, tổng hợp các ý kiến phát biểu, đóng góp của đại biểu, Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi giới thiệu danh sách thư ký của Hội nghị như  sau:

1…………………………………….

– Xin Hội nghị cho ý kiến về danh sách Thư ký Hội nghị.

– Nếu Hội nghị nhất trí với danh sách Thư ký Hội nghị như Ban tổ chức đã giới thiệu, không có đ/c nào bổ sung, thêm, bớt, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay.

– Xin cám ơn các đ/c và mời để tay xuống.

4. Mời Đoàn chủ tịch – Thư ký Hội nghị lên vị trí làm việc:

Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời Đoàn Chủ Tịch tiếp tục điều hành chương trình Hội nghị người lao động năm 20……..

B/. PHẦN NỘI DUNG: (Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị)

1. Thông qua chương trình Hội nghị: (đ/c …………….)

–  Đọc chương trình Hội nghị và biểu quyết chương trình Hội nghị (đ/c ………….)

TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

I NGHI THỨC
1 Chào cờ, quốc ca MC
2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC
3 Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đoàn (Biểu quyết) MC
4 Báo cáo tình hình số lượng Đại biểu dự hội nghị MC
II CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 20…, phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 20… Đoàn Chủ tịch
2 Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết HN Người lao động năm 20… (Nếu có) Đoàn Chủ tịch
3 Báo cáo tình hình hoạt động BCH CĐCS, thu thập các ý kiến từ NLĐ (về việc xây dựng TƯLĐTT; nội quy, quy chế lao động…) Đoàn Chủ tịch
4 Hội nghị thảo luận Đoàn Chủ tịch
5 Phần trả lời thắc mắc của người lao động Giám đốc, BCH
6 Ký kết TƯLĐTT mới hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có)
7 Tổ chức khen thưởng và phát động thi đua Đoàn Chủ tịch
8 Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại (nếu có)
9 Thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động  Thư ký
10 Tổng kết MC
11 Chào cờ bế mạc MC

– Xin ý kiến Hội nghị, nếu Hội nghị thống nhất Chương trình làm việc của Hội nghị

– Xin các đ/c biểu quyết bằng cách giơ tay – xin cám ơn các đ/c.

2 – Đọc lời khai mạc Hội nghị: (nếu có) (đ/c …………….)

3 – Thông qua Báo cáo năm của công ty: (đ/c ……………………..)

– Kính thưa quý đại biểu – Thưa Hội nghị – chúng tôi trân trọng giới thiệu đ/c ………………………… – thay mặt Đoàn chủ tịch lên thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của công ty………………….năm 20…  – Phương hướng nhiệm vụ năm 20….. Mời đ/c …………..

4 – Thông qua Báo cáo năm của BCH.CĐCS  năm 20…

  • Kính thưa quý vị đại biểu – Thưa Hội nghị

Trong năm qua tập thể BCH công đoàn cơ sở đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao; với tinh thần trách nhiệm, BCH đã đánh giá những ưu khuyết điểm của mình. Tại Hội nghị này, chúng tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………….. Chủ Tịch – CĐCS lên thông qua báo cáo của BCH trước Hội nghị. Xin trân trọng kính mời đ/c ………..

5- Hội nghị thảo luận:  – Gợi  ý phát biểu  (đ/c …………)

– Kính thưa Hội nghị!

Hội nghị NLĐ chúng ta vừa được nghe Đoàn chủ tịch thông qua toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo đánh giá tình hình  hoạt động công ty năm 20…. và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 20…., Báo cáo của BCH công đoàn cơ sở, báo cáo dự thảo thoả ước lao động tập thể,báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp  của đoàn viên.  Đề nghị Hội nghị chúng ta nghiên cứu và đóng góp thêm và ý kiến đề xuất kiến nghị. Tiếp theo thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị gợi ý để Hội nghị chúng ta tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu sau:

1. Phần dự thảo báo cáo của công ty:

– Công tác phát triển chỉ tiêu hàng năm.

– Tổ chức vận động cán bộ, công nhân lao động tham gia các phong trào lao động giỏi, động viên cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm theo Luật thi đua.

– Công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của cán bộ, công nhân lao động; Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, công nhân lao động và các hoạt động xã hội từ thiện.

– Nâng cao năng lực bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh .

* Các nội dung và kết qủa hoạt động công ty nêu trong dự thảo báo cáo có phù hợp không? Cần thay đổi, bổ sung vấn đề gì? Những kinh nghiệm gì được rút ra từ thực tiễn?.

2. Phần phương hướng, nhiệm vụ năm 20…

– Góp ý kiến vào những nội dung cơ bản gắn vào chức năng hoạt động của công đoàn:

Xin trân trọng kính mời các Đ/c đại biểu Hội nghị chúng ta nghiên cứu và tập trung thảo luận những vấn đề gợi ý trên.  – Xin trân trọng kính mới các Đ/c

Hội nghị thảo luận:…………………………………………………………………………….

Kính thưa Hội nghị  –  trong Hội nghị chúng tôi rất mong các  đại biểu nghiên cứu và thảo luận những vấn đề gợi ý trên, nếu chúng ta chưa chuẩn bị kịp để lên phát biểu trước Hội nghị – Xin các đ/c tiếp tục nghiên cứu và gửi ý kiến đóng góp cho Hội nghị bằng văn bản để chúng tôi tổng hợp, hoàn chỉnh và vận dụng thực hiện trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn.  – Xin cám ơn các Đ/c.

– Đoàn chủ tịch: Tổng hợp ý kiến trong Hội nghị và giải trình những vấn đề được Hội nghị quan tâm.

6. Phần trả lời thắc mắc của người lao động: (do BGĐ, BCH thực hiện trả lời)

-…………………………………………………………….

-…………………………………………………………….

-…………………………………………………………….

7. Ký kết TƯLĐTT mới hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có)

-…………………………………………………………….

8. Tổ chức khen thưởng và phát động thi đua

9. Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại: (nếu có)

10. Đọc Chương trình phát động phong trào thi đua:

11. Thông qua nghị quyết Hội nghị (………….)

–  Kính thưa các đ/c đại biểu – Thưa Hội nghị

Tiếp theo chúng tôi trân trọng giới thiệu ……………………….

– TM Đoàn chủ tịch lên thông qua nghị quyết và biểu quyết NQ Hội nghị. – Xin trân trọng kính mời.

– Thông qua nghị quyết và biểu quyết.

12. Đọc lời bế mạc Hội nghị người lao động (…………….)

– Kính thưa các đ/c đại biểu

– Thưa Hội nghị

Đến giờ này Hội nghị NLĐ chúng ta đã hoàn thành chương trình làm việc, thay mặt đoàn chủ tịch chúng tôi xin trân trọng kính mời ……………………..

– Chủ tịch công đoàn cơ sở lên đọc lời bế mạc Hội nghị. Mời ………..

13. Chào cờ bế mạc (………………)

Nghiêm! Chào cờ chào!  …….. Thôi !

Lễ chào cờ đã xong xin mời quí đại biểu và Hội nghị nghỉ tại đây. Một lần nữa Ban tổ chức Hội nghị xin được trân trọng cám ơn quí vị đại biểu khách quí của Hội nghị đã đến dự và động viên cho công đoàn chúng tôi tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.