Hướng dẫn nhận xét Biểu đồ Pareto

1. Định nghĩa Biểu đồ Pareto (Pareto chart) – Biểu đồ Pareto trong tiếng Anh là Pareto chart. Biểu đồ Pareto là một dạng đồ thị hình cột phản ánh các dự liệu chất lượng thu thập được, sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, chỉ rõ các vấn đề cần được ưu tiên giải quyết […]

Read More
Sadhguru là ai?

Sadhguru là ai?

Trả lời câu hỏi: Sadhguru là ai? Sadguru là “giáo chủ” của Isha Yoga – một trung tâm Yoga & Thiền định lớn bậc nhất tại miền Nam Ấn Độ và trên toàn thế giới. Hiện nay ông đã trở thành một lãnh tụ tâm linh nổi tiếng toàn thế giới. Sadguru có một đời […]

Read More